Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 121-ПВР/НС
Шумен, 11.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на секции в лечебни заведения, в които ще гласуват болни, включително и болни, настанени в COVD-19 отделения на лечебните заведения и специализирани институции на територията на община Шумен и назначаване на съставите им при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 65/13.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Шумен за образуване на територията на общината на секции в лечебни заведения и специализирани институции и предложен за тях състав за тях.

В РИК-Шумен  е постъпила информация за образуваните секции в лечебни заведения и други специализирани институции, както следва:

С вх. № 269/ 11.11.2021г. е постъпила заповед № 417/ 10.11.2021г. на директора на „МБАЛ-Шумен“ АД за образувани 3(три( броя секции, от които две за лежащо болни с COVID-19;

С вх. № 258/11.11.2021г. е постъпила заповед № А-2801/10.11.2021г. на директора на Държавна психиатрична болница-Царев брод, в с. Царев брод, община Шумен за образувана 1 (един) брой секция за гласуване;

С вх. № 271/11.11.2021г. е постъпила заповед № Р-264/11.10.2021г.на началника на РСИН към ОСИН-Варна за образувана 1 (един) брой секция за гласуване.

С вх. № 270/11.10.2021г. е постъпила заповед № 208/11.11.201г. на управителя на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за образувана 1 (един) брой секция за гласуване за лежащо болни с COVID-19;

РИК -  Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.91, ал.11, чл.89, ал.1  и чл. 9, ал. 8 от ИК и Решение № 844-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК,

РИК - Шумен

Р Е Ш И:

 1. Определя 6 (шест) броя секции в лечебни заведения и специализирани институции на територията на община Шумен.
 2. Формира и увърждава единните номера на образуваните секции както следва: 3030125; 3030126; 3030127; 3030130; 3030131; 3030132.
 3. Назначава съставите на образуваните секции по т.2, както следва:

 

СЕКЦИЯ 3030125 с адрес: „МБАЛ-Шумен“,  гр. Шумен,  

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Силвия Неделчева Тодорова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

 Пенчо Стоянов Жечев

ИТН

3

Секретар

Таня Иванова Николова

Коалиция ДБ-О

4

Член

Траяна Стоянова Петрова

ИТН

5

Член

Несрин Месут Хюсеин

ДПС

6

Член

Лилия Николова Стоянова

ИМВ

7

Член

Христина Александрова Хаджидимитрова

БСП

 

СЕКЦИЯ 3030126 с адрес: „ДПБ-царев брод“, с.  Царев брод, ул. „Христо Ботев“ 30

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Ирена Иванова Лукарова - Христова

Коалиция ДБ-О

2

Зам.-председател

Мелтем Бейхан Реджеб

ДПС

 

Секретар

Радой Христов Йосифов

ИТН

4

Член

Росен Милев Христов

Коалиция ДБ-О

5

Член

Димитричка Лечева Георгиева

ИБГНИ

6

Член

Мартин Тихомиров Стоянов

БСП

7

Член

Людмила Владимирова Илиева

ГЕРБ-СДС

 

СЕКЦИЯ 3030127 с адрес: РСИН-Шумен към ОСИН Варна

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Петьо Пенчев Георгиев

ИТН

2

Зам.-председател

Северин Стоянов Акерски

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Неджиат Наджи Иляз

ДПС

4

Член

Радослав Юриев Йорданов

Коалиция ДБ-О

5

Член

Светлозар Ганчев Антонов

ИТН

6

Член

Невена Стоянова Гаджева

ИМВ

7

Член

Стоян Димитров Чанев

БСП

 

СЕКЦИЯ 3030130 в „МБАЛ-Шумен“, гр. Шумен-за  болни с COVID-19

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Евгения Димитрова Маринова

ДБО

2

Зам.-председател

Ралица Иванова Георгиева

ИБГНИ

3

Секретар

Ангел Христов Илиев

ИТН

4

Член

Петър Желязков Петров

ИТН

5

Член

Калиптен Ереджебова Хашимова

ДПС

6

Член

Георги Георгиев Зашев

БСП

7

Член

Светомира Николаева Николова

ГЕРБ-СДС

 

 

 

СЕКЦИЯ 3030131 в  „МБАЛ-Шумен“,  гр. Шумен- за  болни с COVID-19

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Павел Иванов Павлов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Кремена Митева Георгиева

ДПС

3

Секретар

Йорданка Цанкова Цанкова

БСП

4

Член

Петър Ванев Иванов

ИТН

5

Член

Марияна Петрова Петрова

ИБГНИ

6

Член

Светла  Пенчева Желязкова

ДБО

7

Член

Мариана Петрова Петрова

ИБГНИ

 

СЕКЦИЯ 3030132 в „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД  - за  болни с COVID-19 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Анелия Аспарухова Зюмрютян

ИТН

2

Зам.-председател

Симеона Калоянова Ташева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Кинча Георгиева Зашева

БСП

4

Член

Калина Василева Павлова

ИБГНИ

5

Член

Емилияна Светославова Мартинова

ДПС

6

Член

Жанета Христова Донева

ДБО

7

Член

Анета Людмилова Иванова

БСП

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове на СИК.

 

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:36 часа

Календар

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения