Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 120-ПВР/НС
Шумен, 11.11.2021

ОТНОСНО: Докладна записка с изх. 93-00-2314/11.11.2021 г. на община Шумен от Диян Кирилов Димитров - Секретар на община Шумен, постъпила с вх. № 250/11.11.2021 г. на РИК - Шумен.

След като се запозна с депозираната докладна записка с приложени доказателства към нея и снимков материал за извършено нарушение на чл.183, ал. 3 от Изборния кодекс, РИК - Шумен установи от фактическа и правна страна следното:

След извършени проверки от служители на общинска администрация град Шумен на 11.11.2021г. са установени нарушения при поставяне на агитационни материали, свързани с произвеждането на избори за избиране на президент и вицепрезидент на Република България и за избиране на народни представители в Народното събрание на Република България. В констатациите от извършените проверки е установено, че са монтирани агитационни материали извън определените места в Заповед РД–25–2279 от 05.10.2021г. на Кмета на Община Шумен, както следва:

 1. ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
 • Върху дясната половина на табло, разположено източно от паметника на Васил Левски /срещу Военно окръжие – Шумен, пл. „Освобождение“ № 8 / общо – 2 броя;

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 17 от Изборния кодекс, РИК - Шумен

КОНСТАТИРА извършено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, касаещо поставяне на агитационни материали извън определените за поставяне на такива, съгласно Заповед РД–25–2279 от 05.10.2021г. на Кмета на Община Шумен и

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на Кмета на Община Шумен, съгласно Заповед РД–25–2279 от 05.10.2021г. на Кмета на Община Шумен да разпореди премахване на неправомерно поставените агитационни материали в гр. Шумен, както следва: 

 1. ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
 • Върху дясната половина на табло, разположено източно от паметника на Васил Левски /срещу Военно окръжие – Шумен  на пл. „Освобождение“ № 8/ общо – 2 броя;

Копие от настоящото решение да се изпрати на Община Шумен за сведение и изпълнение.

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:35 часа

Календар

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения