Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 119 -ПВР/НС
Шумен, 11.11.2021

ОТНОСНО: Докладна записка с изх. 93-00-2312/10.11.2021 г. на община Шумен от Диян Кирилов Димитров - Секретар на община Шумен, постъпила с вх. № 243/10.11.2021 г. на РИК - Шумен.

След като се запозна с депозираната докладна записка за извършено нарушение на чл.183, ал. 3 от Изборния кодекс, РИК - Шумен установи от фактическа и правна страна следното:

След извършени проверки от служители на общинска администрация град Шумен на 10.11.2021г. са установени нарушения при поставяне на агитационни материали, свързани с произвеждането на избори за избиране на президент и вицепрезидент на Република България и за избиране на народни представители в Народното събрание на Република България. В констатациите от извършените проверки е установено, че са монтирани агитационни материали извън определените места в Заповед РД–25–2279 от 05.10.2021г. на Кмета на Община Шумен, както следва:

 1. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
 • на ул. „Петър Парчевич“, от кръстовището с ул. „Братя Миладинови“ до кръстовището с ул. “Марица“ по стълбовете за осветление и по декоративни дървета общо – 24 броя;
 • на ул. „Георги Кирков“, от кръстовището с ул. „Петър Парчевич“ до кръстовището с ул.“Македония“ по стълбовете за осветление и по декоративни дървета общо – 12 броя;
 • на ул. „Съединение“ № 106 и № 130 на декоративни дървета общо - 2 броя;
 • на бул. “Симеон Велики“ от кръстовището с ул. “Климент Охридски“ до кръстовището с ул. „Алеко Константинов“ по стълбовете за осветление общо – 14 броя;
 • на ул. „Владайско въстание“ № 108, № 110, № 134 и № 172 по стълбовете за осветление общо – 6 броя;
 • на ул. „Осми март“ от кръстовището с ул. „Ивайло“ до кръстовището с ул. „Владайско въстание“ /кръговото/ по стълбовете и по декоративни дървета общо – 11 броя;
 • на ул. „Цар Освободител“ от кръстовището с ул. „Хан Аспарух“ до кръстовището с ул. „Княз Борис“ общо – 8 броя;
 • на ул. „Паламара“ №2 и на ул. „Петлешков“ № 4 по електрически стълбове общо – 2 броя;

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 17 от Изборния кодекс, РИК - Шумен

КОНСТАТИРА извършено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, касаещо поставяне на агитационни материали извън определените за поставяне на такива, съгласно Заповед РД–25–2279 от 05.10.2021г. на Кмета на Община Шумен и

Р Е Ш И:

УКАЗВА на Кмета на Община Шумен, съгласно Заповед РД–25–2279 от 05.10.2021г. на Кмета на Община Шумен да разпореди премахване на неправомерно поставените агитационни материали в гр. Шумен, както следва: 

 1. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
 • на ул. „Петър Парчевич“, от кръстовището с ул. „Братя Миладинови“ до кръстовището с ул. “Марица“ по стълбовете за осветление и по декоративни дървета общо – 24 броя;
 • на ул. „Георги Кирков“, от кръстовището с ул. „Петър Парчевич“ до кръстовището с ул.“Македония“ по стълбовете за осветление и по декоративни дървета общо – 12 броя;
 • на ул. „Съединение“ № 106 и № 130 на декоративни дървета общо - 2 броя;
 • на бул. “Симеон Велики“ от кръстовището с ул. “Климент Охридски“ до кръстовището с ул. „Алеко Константинов“ по стълбовете за осветление общо – 14 броя;
 • на ул. „Владайско въстание“ № 108, № 110, № 134 и № 172 по стълбовете за осветление общо – 6 броя;
 • на ул. „Осми март“ от кръстовището с ул. „Ивайло“ до кръстовището с ул. „Владайско въстание“ /кръговото/ по стълбовете и по декоративни дървета общо – 11 броя;
 • на ул. „Цар Освободител“ от кръстовището с ул. „Хан Аспарух“ до кръстовището с ул. „Княз Борис“ общо – 8 броя;
 • на ул. „Паламара“ №2 и на ул. „Петлешков“ № 4 по електрически стълбове общо – 2 броя;

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на Община Шумен за сведение и изпълнение.

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:32 часа

Календар

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения