Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 115-ПВР/НС
Шумен, 10.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г.  на ЦИК на  303 броя упълномощени представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, се установи нарушение на изискванията за три лица от подадените 303 броя упълномощени представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък с вх. №239 от 10.11.2021г. на РИК-Шумен за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа,

РИК - Шумен

РЕШИ:

 1. Публикува списък с 300 броя упълномощени представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. както следва:

№ по ред

Имена (собствено, бащино, фамилно)

№ на пълномощно

1

Атанас Стойменов Атанасов

001 - Ш /09.11.2021

2

Виктория Божидарова Братоева

002 - Ш /09.11.2021

3

Нели Пенчева Пенчева

003 - Ш /09.11.2021

4

Бронхилда Станчева Николова

004 - Ш /09.11.2021

5

Величка Петрова Митева

005 - Ш /09.11.2021

6

Радослав Христов Рачев

006 - Ш /09.11.2021

7

Цонка Пенчева Станева

007 - Ш /09.11.2021

8

Живка Николова Рачева

008 - Ш /09.11.2021

9

Йордан Христов Стефанов

009 - Ш /09.11.2021

10

Мирослав Стефанов Тончев

010 - Ш /09.11.2021

11

Айтен Мустан Ахмед

011 - Ш /09.11.2021

12

Снежанка Жечкова Иванова

012 - Ш /09.11.2021

13

Тинка Начева Ангелова

013 - Ш /09.11.2021

14

Тодорка Добрева Пецева

014 - Ш /09.11.2021

15

Стефанка Иванова Георгиева

015 - Ш /09.11.2021

16

Иванка Димитрова Йорданова

016 - Ш /09.11.2021

17

Йоанна Йорданова Димитрова

017 - Ш /09.11.2021

18

Цветелина Бориславова Станчева

018 - Ш /09.11.2021

19

Сминка Василева Маринова

019 - Ш /09.11.2021

20

Марийка Иванова Атанасова

020 - Ш /09.11.2021

21

Марина Веселинова Маринова

021 - Ш /09.11.2021

22

Пламен Борисов Дянков

022 - Ш /09.11.2021

23

Райна Станчева Иванова

023 - Ш /09.11.2021

24

Нели Колева Друмева

024 - Ш /09.11.2021

25

Искрен Найденов Милков

025 - Ш /09.11.2021

26

Стоянка Мирчева Тодорова

026 - Ш /09.11.2021

27

Ваня Илиева Стоянова

027 - Ш /09.11.2021

28

Ивайло Василев Иванов

028 - Ш /09.11.2021

29

Елиман Шукриев Елиманов

029 - Ш /09.11.2021

30

Дамян Симеонов Гашпаров

030 - Ш /09.11.2021

31

Иванка Костадинова Стойчева

031 - Ш /09.11.2021

32

Дамянка Иванова Апостолова

032 - Ш /09.11.2021

33

Стойчо Герчев Стойчев

033 - Ш /09.11.2021

34

Георги Славчев Арсов

034 - Ш /09.11.2021

35

Стилиян Методиев Шопов

035 - Ш /09.11.2021

36

Аника Христова Гетова

036 - Ш /09.11.2021

37

Невянка Калоянова Георгиева

037 - Ш /09.11.2021

38

Светла Янкова Неделчева

038 - Ш /09.11.2021

39

Ренета Иванова Димитрова

039 - Ш /09.11.2021

40

Бетина Красимирова Стойчева

040 - Ш /09.11.2021

41

Гюнайдън Седат Реджеб

041 - Ш /09.11.2021

42

Миглена Николаева Емилова

042 - Ш /09.11.2021

43

Юлиян Аспарухов Симеонов

043 - Ш /09.11.2021

44

Седат Реджеб Юзеир

044 - Ш /09.11.2021

45

Виолина Пламенова Йорданова

045 - Ш /09.11.2021

46

Ася Йорданова Миланова

046 - Ш /09.11.2021

47

Маргарита Фердинандова Станева

047 - Ш /09.11.2021

48

Детелина Борилова Палазова

048 - Ш /09.11.2021

49

Иван Желязков Иванов

049 - Ш /09.11.2021

50

Ангелина Йорданова Арабова

050 - Ш /09.11.2021

51

Росица Радославова Симеонова

051 - Ш /09.11.2021

52

Ануша Колева Ангелова

052 - Ш /09.11.2021

53

Асен Росенов Асенов

053 - Ш /09.11.2021

54

Иван Стоянов Иванов

055 - Ш /09.11.2021

55

Роза Симеонова Симеонова

056 - Ш /09.11.2021

56

Георги Атанасов Кобуров

057 - Ш /09.11.2021

57

Донка Петрова Христова

058 - Ш /09.11.2021

58

Анна Ивелинова Иванова

059 - Ш /09.11.2021

59

Георги Господинов Димитров

060 - Ш /09.11.2021

60

Елена Александрова Димитрова

061 - Ш /09.11.2021

61

Росица Райчева Стефанова

062 - Ш /09.11.2021

62

Радослав Симеонов Христов

063 - Ш /09.11.2021

63

Велка Недева Велева

064 - Ш /09.11.2021

64

Георги Светославов Славов

065 - Ш /09.11.2021

65

Сашо Христов Савев

066 - Ш /09.11.2021

66

Мария Иванова Петкова

067 - Ш /09.11.2021

67

Антония Илиева Божинова

068 - Ш /09.11.2021

68

Олег Миленов Ангелов

069 - Ш /09.11.2021

69

Илко Тодоров Цонев

070 - Ш /09.11.2021

70

Симанка Вълева Ангелова

071 - Ш /09.11.2021

71

Филка Щерева Даскалова

073 - Ш /09.11.2021

72

Петранка Стоянова Маринова

074 - Ш /09.11.2021

73

Стела Станимирова Атанасова

075 - Ш /09.11.2021

74

Златко Димитров Христов

076 - Ш /09.11.2021

75

Димитричка Василева Димитрова

077 - Ш /09.11.2021

76

Петър Станев Петров

078 - Ш /09.11.2021

77

Стоян Николов Стоянов

079 - Ш /09.11.2021

78

Александър Христов Христов

080 - Ш /09.11.2021

79

Живко Георгиев Лазаров

081 - Ш /09.11.2021

80

Кремена Ташкова Славова

082 - Ш /09.11.2021

81

Иванка Василева Димова

083 - Ш /09.11.2021

82

Галин Пламенов Николов

084 - Ш /09.11.2021

83

Красимир Божков Крумов

085 - Ш /09.11.2021

84

Пламен Недков Георгиев

086 - Ш /09.11.2021

85

Йорданка Андонова Лачева

087 - Ш /09.11.2021

86

Марийка Минева Петрова

088 - Ш /09.11.2021

87

Андон Василев Петров

089 - Ш /09.11.2021

88

Георги Методиев Георгиев

090 - Ш /09.11.2021

89

Цветанка Георгиева Въчкова

091 - Ш /09.11.2021

90

Методи Андреев Атанасов

092 - Ш /09.11.2021

91

Марина Андонова Петрова

093 - Ш /09.11.2021

92

Йорданка Стоянова Тодорова

094 - Ш /09.11.2021

93

Веселка Тодорова Стоянова

095 - Ш /09.11.2021

94

Любка Василева Иванова

096 - Ш /09.11.2021

95

Жечка Атанасова Димитрова

097 - Ш /09.11.2021

96

Ивелина Пенчева Иванова

098 - Ш /09.11.2021

97

Тодорка Николова Давидкова

099 - Ш /09.11.2021

98

Любчо Атанасов Петров

100 - Ш /09.11.2021

99

Марин Иванов Маринов

101 - Ш /09.11.2021

100

Бойка Минкова Андонова

102 - Ш /09.11.2021

101

Гергана Илиева Неделчева

103 - Ш /09.11.2021

102

Юмер Ахмед Хаджи

104 - Ш /09.11.2021

103

Кръстинка Илиева Казакова

105 - Ш /09.11.2021

104

Дана Спасова Иванова

106 - Ш /09.11.2021

105

Райна Щерева Райкова

107 - Ш /09.11.2021

106

Райна Христова Иванова

108 - Ш /09.11.2021

107

Божидар Асенов Атанасов

109 - Ш /09.11.2021

108

Гинка Стоянова Борисова

110 - Ш /09.11.2021

109

Милко Иванов Цанев

111 - Ш /09.11.2021

110

Минчо Русев Минчев

112 - Ш /09.11.2021

111

Велко Колев Стоянов

113 - Ш /09.11.2021

112

Красимира Николаева Савова

114 - Ш /09.11.2021

113

Стефан Владимиров Анев

115 - Ш /09.11.2021

114

Илийчо Йорданов Илиев

116 - Ш /09.11.2021

115

Пламен Ангелов Сандов

117 - Ш /09.11.2021

116

Гергана Недкова Иванова

118 - Ш /09.11.2021

117

Николинка Йорданова Добрева

119 - Ш /09.11.2021

118

Мустафа Алиосман Садък

120 - Ш /09.11.2021

119

Велико Генов Вълев

121 - Ш /09.11.2021

120

Дончо Йорданов Донев

122 - Ш /09.11.2021

121

Иванка Данова Лозанова

123 - Ш /09.11.2021

122

Вунка Василева Петкова

124 - Ш /09.11.2021

123

Мартин Ивелинов Христов

125 - Ш /09.11.2021

124

Светла Ангелова Йорданова

126 - Ш /09.11.2021

125

Ивелин Христов Йорданов

127 - Ш /09.11.2021

126

Тихомир Радков Симеонов

001 - НП /09.11.2021

127

Златка Георгиева Иванова

002 - НП /09.11.2021

128

Сийка Драгомирова Николова

003 - НП /09.11.2021

129

Георги Трифонов Христов

004 - НП /09.11.2021

130

Татяна Афанасевна Желева

005 - НП /09.11.2021

131

Денка Василева Малчева

006 - НП /09.11.2021

132

Пламен Димов Андреев

007 - НП /09.11.2021

133

Добромир Иванов Димитров

008 - НП /09.11.2021

134

Гйоксел Гюрсел Насуф

009 - НП /09.11.2021

135

Петя Крумова Лиданска

010 - НП /09.11.2021

136

Сезгин Реджеб Али

011 - НП /09.11.2021

137

Емил Михайлов Севдалинов

012 - НП /09.11.2021

138

Маргаритка Георгиева Димитрова

013 - НП /09.11.2021

139

Петър Георгиев Христов

014 - НП /09.11.2021

140

Жечка Пенчева Спасова

015 - НП /09.11.2021

141

Георги Иванов Петров

016 - НП /09.11.2021

142

Реване Абил Аптула

017 - НП /09.11.2021

143

Северина Стефанова Янчева

018 - НП /09.11.2021

144

Любка Славчева Димитрова

019 - НП /09.11.2021

145

Милена Господинова Павлова

020 - НП /09.11.2021

146

Румен Маринов Ангелов

021 - НП /09.11.2021

147

Валентин Маринов Ангелов

022 - НП /09.11.2021

148

Марко Петров Марков

023 - НП /09.11.2021

149

Катя Райкова Тодорова

024 - НП /09.11.2021

150

Миглена Красенова Димитрова

025 - НП /09.11.2021

151

Радостина Василева Петрова

026 - НП /09.11.2021

152

Игнатка Маринова Николова

027 - НП /09.11.2021

153

Стоян Христов Стоянов

028 - НП /09.11.2021

154

Михайл Петров Михайлов

029 - НП /09.11.2021

155

Аян Джошкунов Мехмедов

030 - НП /09.11.2021

156

Станислав Митков Стойчев

031 - НП /09.11.2021

157

Иван Николов Николов

032 - НП /09.11.2021

158

Симеон Красенов Симеонов

033 - НП /09.11.2021

159

Светлана Николаева Георгиева

034 - НП /09.11.2021

160

Стоян Василев Стоянов

001 - КО /09.11.2021

161

Бирхаят Илхан Ибрям

002 - КО /09.11.2021

162

Васви Мехмед Мустафа

003 - КО /09.11.2021

163

Орхан Ахмедов Мехмедов

004 - КО /09.11.2021

164

Рейхан Юсеин Ахмед

005 - КО /09.11.2021

165

Юсуф Мехмедов Шабанов

006 - КО /09.11.2021

166

Иван Тодоров Иванов

007 - КО /09.11.2021

167

Иван Стоянов Иванов

008 - КО /09.11.2021

168

Динка Цанкова Стефанова

009 - КО /09.11.2021

169

Асие Салимова Халил

010 - КО /09.11.2021

170

Димитър Танев Димитров

011 - КО /09.11.2021

171

Славчо Киров Славов

012 - КО /09.11.2021

172

Севджан Руфиева Адемова

013 - КО /09.11.2021

173

Ангел Добринов Демиров

014 - КО /09.11.2021

174

Вилдан Нихат Саид

015 - КО /09.11.2021

175

Красимира Димитрова Вълчева

016 - КО /09.11.2021

176

Гюлзаде Махмуд Мустафа

017 - КО /09.11.2021

177

Марийка Колева Неделчева

018 - КО /09.11.2021

178

Джунейт Хайредин Халим

019 - КО /09.11.2021

179

Христинка Тодорова Йорданова

020 - КО /09.11.2021

180

Зия Юсуф Рушан

021 - КО /09.11.2021

181

Мергюл Ридван Хасан

022 - КО /09.11.2021

182

Сабрие Али Хабил

023 - КО /09.11.2021

183

Венка Драганова Войнова

001 - КН /09.11.2021

184

Йорданка Стефанова Недялкова

002 - КН /09.11.2021

185

Валентина Иванова Трифонова

003 - КН /09.11.2021

186

Соня Цветкова Георгиева

004 - КН /09.11.2021

187

Ахмед Мехмед Ахмед

005 - КН /09.11.2021

188

Атанас Иванов Асенов

006 - КН /09.11.2021

189

Янаки Димитров Янакиев

007 - КН /09.11.2021

190

Йовка Николова Христова

008 - КН /09.11.2021

191

Добра Йорданова Фучик

009 - КН /09.11.2021

192

Виолета Владимирова Владимирова

010 - КН /09.11.2021

193

Веселина Колева Димитрова

011 - КН /09.11.2021

194

Стела Любенова Петкова

012 - КН /09.11.2021

195

Румен Георгиев  Христов

013 - КН /09.11.2021

196

Катя Сотирова Димитрова

014 - КН /09.11.2021

197

Снежа Банчева Василева

015 - КН /09.11.2021

198

Пламен Николов Цеков

016 - КН /09.11.2021

199

Красен Василев Петров

001 - Х /09.11.2021

200

Медаим Федаи Мехмед

002 - Х /09.11.2021

201

Назиф Идриз Назиф

003 - Х /09.11.2021

202

Алкан Шефкед Галиб

004 - Х /09.11.2021

203

Айдън Ахмед Хамди

005 - Х /09.11.2021

204

Октай Ибрям Фарук

006 - Х /09.11.2021

205

Истигбал Ибрям Хасан

007 - Х /09.11.2021

206

Садрие Ниязи Зекерия

008 - Х /09.11.2021

207

Ахмед Мустафа Ахмед

009 - Х /09.11.2021

208

Исмаил Хълмиев Ебазеров

010 - Х /09.11.2021

209

Исмаил Невзатов Шефкъев

011 - Х /09.11.2021

210

Юзджан Ведат Ахмед

012 - Х /09.11.2021

211

Мехнуриет Вехби Басри

013 - Х /09.11.2021

212

Мехмед Басриев Мехмедов

014 - Х /09.11.2021

213

Нердживан Ибрахим Исмаил

015 - Х /09.11.2021

214

Сали Неджиб Мехмед

016 - Х /09.11.2021

215

Джемал Реджеб Абтула

017 - Х /09.11.2021

216

Севил Басриева Хасанова

018 - Х /09.11.2021

217

Лъчезар Любенов Лазаров

019 - Х /09.11.2021

218

Вайде Назиф Ехлиман

020 - Х /09.11.2021

219

Димитринка Станева Марчева

001 - ВП /09.11.2021

220

Райна Христова Рачева

002 - ВП /09.11.2021

221

Николинка Йорданова Маринова

003 - ВП /09.11.2021

222

Петър Йорданов Иванов

004 - ВП /09.11.2021

223

Иванка Йорданова Димитрова

005 - ВП /09.11.2021

224

Огнян Ангелов Куюмджиев

006 - ВП /09.11.2021

225

Илия Стоянов Попов

007 - ВП /09.11.2021

226

Стойчо Стратиев Стойнов

008 - ВП /09.11.2021

227

Йордан Иванов Костов

009 - ВП /09.11.2021

228

Атанаска Стаменова Атанасова

010 - ВП /09.11.2021

229

Стоянка Георгиева Димова

011 - ВП /09.11.2021

230

Димитър Радев Панчев

012 - ВП /09.11.2021

231

Румянка Янакиева Велкова

013 - ВП /09.11.2021

232

Виолетка Димитрова Иванова

014 - ВП /09.11.2021

233

Фатме Ферад Кавунска

015 - ВП /09.11.2021

234

Сашо Асенов Стоянов

016 - ВП /09.11.2021

235

Славчо Иванов Терзиев

017 - ВП /09.11.2021

236

Антон Сотиров Георгиев

018 - ВП /09.11.2021

237

Тодю Бойчев Тодев

019 - ВП /09.11.2021

238

Илия Ташев Илиев

020 - ВП /09.11.2021

239

Георги Неделчев Абов

021 - ВП /09.11.2021

240

Хидает Бейтулов Ахмедов

001 - В /09.11.2021

241

Васви Зекерие Мехмед

002 - В /09.11.2021

243

Арнел Мустафа Лютфи

003 - В /09.11.2021

244

Атче Осман Карамахмуд

004 - В /09.11.2021

245

Илхан Фазлиев Халилов

005 - В /09.11.2021

246

Сали Назъм Аляйдин

006 - В /09.11.2021

247

Гюнай Реджебов Мехмедов

007 - В /09.11.2021

248

Мехмед Ерол Идриз

008 - В /09.11.2021

249

Индихан Рейхан Сали

009 - В /09.11.2021

250

Йълмаз Неджми Джеляледин

010 - В /09.11.2021

251

Сами Ахмедов Яхов

011 - В /09.11.2021

252

Неджмидин Ахмед Мехмед

012 - В /09.11.2021

253

Гюнюл Себайдин Ахмед

013 - В /09.11.2021

254

Идриз Кадир Юсуф

014 - В /09.11.2021

255

Мехмед Касим Мустафа

015 - В /09.11.2021

256

Севи Атанасов Севев

001 - С /09.11.2021

257

Живко Николов Захариев

002 - С /09.11.2021

258

Петър Димитров Пенев

003 - С /09.11.2021

259

Диян Симеонов Стоянов

004 - С /09.11.2021

260

Деян Атанасов Дочев

005 - С /09.11.2021

261

Живко Стоянов Хараланов

006 - С /09.11.2021

262

Емил Илиев Русев

007 - С /09.11.2021

263

Георги Руменов Георгиев

008 - С /09.11.2021

264

Стефан Николов Стефанов

009 - С /09.11.2021

265

Светлин Иванов Иванов

010 - С /09.11.2021

266

Ангелина Неделчева Димова

011 - С /09.11.2021

267

Николай Стефанов Петров

012 - С /09.11.2021

268

Илия Русев Илиев

013 - С /09.11.2021

269

Севдалина Стефанова Димитрова

001 - НК /09.11.2021

270

Бахрие Раим Алиш

002 - НК /09.11.2021

271

Димитричка Славкова Димитрова

003 - НК /09.11.2021

272

Валентин Тодоров Пеев

004 - НК /09.11.2021

273

Геновева Тошкова Атанасова

005 - НК /09.11.2021

274

Хамид Хюсеин Хюсеин

006 - НК /09.11.2021

275

Георги Кирилов Георгиев

007 - НК /09.11.2021

276

Николай Христов Тодоров

008 - НК /09.11.2021

277

Стефчо Симионов Добрев

009 - НК /09.11.2021

278

Христина Иванова Господинова

010 - НК /09.11.2021

279

Димитър Георгиев Радев

012 - НК /09.11.2021

280

Антоанета Веселинкова Георгиева

013 - НК /09.11.2021

281

Димитър Желев Димитров

001 - ВА/09.11.2021

282

Февзи Ниязиев Герджиков

002 - ВА/09.11.2021

283

Ахмед Османов Мехмедов

003 - ВА/09.11.2021

284

Любчо Димитров Георгиев

004 - ВА/09.11.2021

285

Димитър Тодоров Чирпанов

005 - ВА/09.11.2021

286

Тодор Захариев Христов

006 - ВА/09.11.2021

287

Руси Георгиев Русев

007 - ВА/09.11.2021

288

Ростислав Стоянов Георгиев

008 - ВА/09.11.2021

289

Петър Миланов Стоименов

009 - ВА/09.11.2021

290

Ненко Миланов Стоименов

010 - ВА/09.11.2021

291

Димитър Димитров Георгиев

011 - ВА/09.11.2021

292

Риза Алишев Ризов

012 - ВА/09.11.2021

293

Ангел Димитров Пасков

013 - ВА/09.11.2021

294

Атанас Димитров Желев

014 - ВА/09.11.2021

295

Асен Руменов Вълчев

015 - ВА/09.11.2021

296

Айше Рафетова Смиленова

016 - ВА/09.11.2021

297

Начко Пенков Филипов

017 - ВА/09.11.2021

298

Красимир Димитров Кръстев

018 - ВА/09.11.2021

299

Гълъб Димитров Тодоров

019 - ВА/09.11.2021

300

Станислав Ангелов Герджиков

020 - ВА/09.11.2021

 

 

 

 1. Отказва включване в публикувания списък на лица, заети на други длъжности, посочени като упълномощени представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, както следва:

1

Виолета Димитрова Атанасова

054 - Ш /09.11.2021

2

Еленка Иванова Петкова

072 - Ш /09.11.2021

3

Стефан Стефанов Стефанов

011 - НК /09.11.2021

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 10.11.2021 в 20:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения