Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 102-ПВР/НС
Шумен, 08.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ “ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г.  на ЦИК на  54 броя упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ “.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилите списъци с вх. №180 от 04.11.2021г., вх. №188 от 05.11.2021г. и вх. №195 от 07.11.2021г. на РИК-Шумен за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа,

РИК- Шумен

РЕШИ:

 1. Публикува списък с 54 броя упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Али Карани Тефик

205-7-1/04.11.2021г.

2

Весиле Ремзиева Тефик

205-7-2/04.11.2021г.

3

Мелиха Бейти Сюлейман

205-7-3/04.11.2021г.

4

Мелиха Мехмедали Фямин

205-7-4/04.11.2021г.

5

Мартин Сашев Стефанов

205-7-5/04.11.2021г.

6

Селвер Осман Осман

205-7-6/04.11.2021г.

7

Ферди Назъм Зекерие

205-7-7/04.11.2021г.

8

Юсеин  Исмаилов Алиев

205-7-8/04.11.2021г.

9

Неврие Мустафова Орхан

205-7-9/04.11.2021г.

10

Сузана Радославова Борисова

205-7-10/04.11.2021г.

11

Атче Невзат Ахмед

205-7-11/04.11.2021г.

12

Севил Ремзиева Алиева

205-7-12/04.11.2021г.

13

Гюлшен Рюстям Исмаил

205-7-13/04.11.2021г.

14

Гюнюл Гюнайдин Исмаил

205-7-14/04.11.2021г.

15

Джемиле Али Мехмед

205-7-15/04.11.2021г.

16

Емине Джелил Джелил

205-7-16/04.11.2021г.

17

Кадер Исмаилова Ибрямова

205-7-17/04.11.2021г.

18

Сали Селиман Али

205-7-18/04.11.2021г.

19

Барие Мюслюм Халим

205-7-19/04.11.2021г.

20

Бирджан Бюрхан Реджеб

205-7-20/04.11.2021г.

21

Хафизе Ахмед Ахмед

205-7-21/04.11.2021г.

22

Зия Рамис Яхя

205-7-22/04.11.2021г.

23

Арзу Осман Ахмед

205-7-23/04.11.2021г.

24

Мелис Мехмедова Насъфова

205-7-24/04.11.2021г.

25

Дженгиз Салим Рашид

205-7-25/04.11.2021г.

26

Якуб Фикретов Якубов

205-7-26/04.11.2021г.

27

Севдар Сюлюманов Мехмедов

205-7-27/04.11.2021г.

28

Юриет Ахмед Сюлюман

205-7-28/04.11.2021г.

29

Мюжгян Ахмедова Мехмедова

205-7-29/04.11.2021г.

30

Мюзеям  Салим Али

205-7-30/04.11.2021г.

31

Норан Керим Тефик

205-7-31/04.11.2021г.

32

Макбуля Ибрям Рюстем

205-7-32/04.11.2021г.

33

Нурай Изет Кадир

205-7-33/04.11.2021г.

34

Окан Орхан Али

205-7-34/04.11.2021г.

35

Семра Шенолова Мустафа

205-7-35/04.11.2021г.

36

Федаим Исмаил Халил

205-8-1/05.11.2021г.

37

Метин Сабриев Ахмедов

205-8-2/05.11.2021г.

38

Февзи Хюсеин Осман

205-8-3/05.11.2021г.

39

Сибял Реджеб Ибрям

205-5-1/07.11.2021г.

40

Бериван Николаева Емилова

205-5-2/07.11.2021г.

41

Ахмед Ремзи Алиосман

205-5-3/07.11.2021г.

42

Осман Исмаилов Османов

205-5-4/07.11.2021г.

43

Шенгюл Али Назиф

205-5-5/07.11.2021г.

44

Милтен Мирославов Альошев

205-5-6/07.11.2021г.

45

Селинай Орхан Сали

205-5-7/07.11.2021г.

46

Айджан Селями Мехмед

205-5-8/07.11.2021г.

47

Себиле Фикри Ахмед

205-5-9/07.11.2021г.

48

Сезгин Исмаилов Реджебов

205-5-10/07.11.2021г.

49

Сейде Мехмед Османова

205-5-11/07.11.2021г.

50

Мертол Ибрямов Мехмедов

205-5-12/07.11.2021г.

51

Севджан Селями Абтула

205-5-13/07.11.2021г.

52

Хюсеин Ахмед Мехмед

205-5-14/07.11.2021г.

53

Исмаил Неджатинов Исмаилов

205-5-15/07.11.2021г.

54

Мустафа Салимов Мустафов

205-5-16/07.11.2021г.

 

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Зам. председател: Веселина Маринова Маринова

* Публикувано на 08.11.2021 в 19:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения