Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 101-ПВР/НС
Шумен, 08.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Заявление с вх. № 1/04.11.2021г. на РИК-Шумен и допълващи заявления към него от Регистъра на застъпниците, постъпили на дати 05.11.2021г. и 07.11.2021г. от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Към заявлението на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат са приложени 55 броя декларации от лицата, предложени за застъпници. След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха несъответствия.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс и  Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК, като взе предвид така постъпилото заявление към вх. № 1/04.11.2021г. и допълващи заявления към него,

 

РИК -  Шумен

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 55 броя застъпници за кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име

1

Емел Сабриева Юзеирова

2

Ферди Ферит Дилявер

3

Алекси Севдалинов Асенов

4

Кямил Шабан Шабан

5

Емел Мехмедеминова Ибрям

6

Енихан Мюстеджеб Мехмед

7

Невин Алейдин Еюб

8

Диляр Юнал Назми

9

Арзу Турхан Ариф

10

Икбале Хасанова Шабанова

11

Сабрие Хамди Сали

12

Айтен Емин Сали

13

Хашим Лютфи Хашим

14

Илхан Мехиди Исмаил

15

Севджихан Мехмедеминова Реджеб

16

Гюлбахар Джемал Етем

17

Зекия Осман Неджиб

18

Емине Исмаил Исмаил

19

Фатме Вадет Осман

20

Сали Ахмедов Хасанов

21

Йозджан Ридван Лютфи

22

Селяйдин Мехмед Исмаил

23

Синем Юсмен Неждет

24

Мехмед Кадир Бодур

25

Хюсеин Хасан  Хюсеин

26

Икбале Тасим Хасан

27

Бейхан Юмер Юсеин

28

Йозлем Шенол Юмер

29

Дурхан Мустафов Кяшифов

30

Мирям Даил Лятиф

31

Фатме Назиф Алиосман

32

Джансел Гюрсялова Руфи

33

Назия Реджебова Исмаилова

34

Деница Николаева Йорданова

35

Серпил Ердинчева Кязим

36

Адем Юсеин Мехмед

37

Мюстеджеб Ахмед Мюстеджеб

38

Нежля Ердинчева Мюстеджебова

39

Олджай Сезгинов Исмаилов

40

Росица Елкова Антонова

41

Бедрия Мехмед Мухарем

42

Хабил Хамди Осман

43

Ибрям Назифов Ахмедов

44

Метин Шабан Реджеб

45

Емил Миленов Ангелов

46

Сейхан Аптула Алиосман

47

Алиса Айдънова Алиосманова

48

Вечия Селим Аптула

49

Деян Радев Йорданов

50

Тюрхан Исмаил Фикри

51

Светослав Свиленов Ангелов

52

Фатме Ерол Рафет

53

Ахмед Ибрямов Османов

54

Орхан Хюсеин Халил

55

Денис Алдинова Севева

 

 1. ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1 от настоящото решение.

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Зам. председател: Веселина Маринова Маринова

* Публикувано на 08.11.2021 в 19:38 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения