Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 49
Шумен, 09.03.2023

ОТНОСНО: Одобрение на графичния файл с предпечатен образец на бюлетина за изборите за народни представители на 02.04.2023г., както и утвърждаване на тираж за отпечатването й.

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, писмо изх. № НС-15-125/ 08.03.2023г. на ЦИК във връзка с Решение № 1644-НС от 13.02.2023г. на ЦИК, РИК Шумен

Р Е Ш И:

Одобрява графичния файл с предпечатен образец на бюлетината за изборите за народни представители на 02.04.2023г. чрез принтиране на образеца, върху който са положени подписите на присъстващите членове на РИК и изписани трите им имена саморъчно.

Одобрението на образеца на бюлетините е извършено на 09.03.2023г. в 17:40ч.

Одобряването се удостовери чрез електронния подпис на РИК-Шумен.

Одобрява тиража на бюлетините за района – 188 500

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.03.2023 в 17:38 часа

Календар

Решения

  • № 92 / 22.03.2023

    относно: Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

  • № 91 / 22.03.2023

    относно: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

  • № 90 / 22.03.2023

    относно: Определяне начина на оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

всички решения