Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 154
Шумен, 06.04.2023

ОТНОСНО: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

На 04.04.2023г. в РИК – Шумен е входирано заявление с вх.№ 393/04.04.2023г., с което Светлин Николаев Стрелков, член на РИК – Шумен отправя искане за поправка на Протокол № 21/02.04.2023г. на РИК – Шумен като от мотивите на заявлението става ясно, че се иска в протокола от заседание на комисията проведено на 02.04.2023г. да се запишат подробно всички изказвания от едночасовата дискусия и всички предложени проекти за решение по единствената точка от дневния ред.

На заседанието, проведено на 06.04.2023г. се даде възможност на всички лица, които са присъствали на заседанието от 02.04.2023г. да се изкажат и да представят своята гледна точка по въпроса защо в протокола от заседанието са отразени единствено начина на гласуване на членовете, но не и конкретните изказвания. Част от присъствалите потвърдиха, че е имало отказ от страна на участвалите в дебата от направените в неговия ход изявления. Друга част от присъствалите нямаха ясен спомен дали действително е имало отказ, като Г-н Стрелков твърдо заявява, че той лично не се е отказвал от нито едно от своите изявления.

След приключване на изказванията всеки от членовете на РИК – Шумен обоснова начина, по който е решил да гласуват. След изложените аргументи се пристъпи към гласуване  на проекта на решение за промяна на протокола от заседанието на РИК – Шумен проведено на 02.04.2023г. - Протокол № 21/02.04.2023г на РИК – Шумен като към протокола да се добавят изказванията на Светлин Николаев Стрелков и на Милен Димитров Митев, членове на РИК – Шумен.

Членовете на РИК – Шумен гласуваха както следва:

Ивайло Милчев Илиев  - ПРОТИВ 

Мариела Любчева Иванова - ЗА     

Марияна Стилиянова Тодорова - ЗА        

Ахмед Метинов Джамбазов - ПРОТИВ   

Валентина Маринова Нейкова - ЗА

Виолета Русинова Вълчева - ПРОТИВ    

Мария Велкова Василева - ПРОТИВ       

Милен Димитров Митев - ЗА

Надежда Маринчева Върбева - ЗА 

Светлин Николаев Стрелков - ЗА   

Силвия Христова Николова - ПРОТИВ   

Хатидже Сали Исуф - ЗА      

Предвид гореизложеното и на основание чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс, РИК Шумен

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл. 70, ал.4 от ИК

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 06.04.2023 в 20:20 часа

Календар

Решения

  • № 154 / 06.04.2023

    относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

  • № 153 / 05.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

  • № 152 / 05.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения