Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 45
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Смядово, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. 79/02.03.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Смядово за състави на СИК с изх. № 37-00-7/02.03.2023г. на Община Смядово, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК ,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Смядово при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г., както следва:

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

Партия

 

 

Секция №302500001

 

 

1

Председател

Георги Янков Генчев

 

БСП

2

Зам. председател

Александра Маринова Алексиева

 

ПП

3

Секретар

Люба Дамянова Делева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Милка Георгиева Дякова

 

ПП

5

член

Женя Стоянова Стоянова

 

ГЕРБ

6

член

Данаил Милев Калев

 

ГЕРБ

7

член

Надка Йозова Янева

 

ВЪЗХОД

8

член

Икбалие Ахмедова Амзова

 

ДПС

9

член

Милена Станчева Иванова

 

ДБ

 

 

Секция №302500002

 

 

1

Председател

Златка Ангелова Кирякова

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Александър Красенов Александров

 

БСП

3

Секретар

Иванка Иванова Стоянова

 

ПП

4

член

Никол Ивайлова Николова

 

ДБ

5

член

Петя Руменова Стоянова

 

ВЪЗХОД

6

член

Мерджан Межнун Мехмед

 

ДПС

7

член

Дияна Стоянова Пенева

 

ГЕРБ

8

член

Милка Иванова Димитрова

 

ПП

9

член

Мариян Йорданов Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

Секция №302500003 - Ритуална зала

 

 

1

Председател

Снежана Росенова  Тодорова

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Янка Кънева Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Атанаска Стоянова Пенева

 

ПП

4

член

Еленка Драганова Желязкова

 

ПП

5

член

Владимир Мирославов Иванов

 

ГЕРБ

6

член

Мелиха Хасанова Хюсеинова

 

ДПС

7

член

Николинка Райкова Чернокожева

 

БСП

8

член

Христо Василев Янев

 

ВЪЗХОД

9

член

Найден Бориславов Борисов

 

ДБ

 

 

Секция №302500004 - НЧ "Братство-1860"

 

 

1

Председател

Станислав Димитров Илиев

 

ПП

2

Зам. председател

Богомила Красимирова Кънева

 

ДБ

3

Секретар

Янка Стоянова Златева

 

ГЕРБ

4

член

Деница Петрова Николова

 

ПП

5

член

Надежда Николаева Никова

 

ВЪЗХОД

6

член

Десислав Десиславов Митев

 

ДПС

7

член

Калинка Жечева Иванова

 

БСП

8

член

Иванка Димитрова Хараланова

 

ГЕРБ

9

член

Росица Петрова Гурая

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

Секция №302500005 - Александрово

 

 

1

Председател

Живка Железова Стоева

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Милка Стефанова Иванова

 

БСП

3

Секретар

Галина Йорданова Иванова

 

ПП

4

член

Затие Джевджетова Османова

 

ДПС

5

член

Желязко Маринов Желязков

 

ВЪЗХОД

6

член

Милица Стоянова Петкова

 

ДБ

7

член

Таня Йорданова Дулу

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

Секция №302500006 - Бял Бряг

 

 

1

Председател

Станка Иванова Илиева

 

ПП

2

Зам. председател

Фиген Орханова Мехмедова

 

ДПС

3

Секретар

Йовка Колева Стоянова

 

ГЕРБ

4

член

Лилия Руменова Пинтева

 

ВЪЗХОД

5

член

Петър Николов Маринов

 

БСП

6

член

Митра Иванова Петрова

 

ДБ

7

член

Даниела Генчева Василева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

Секция №302500007 - Веселиново

 

 

1

Председател

Венцислав Вълчев Илиев

 

ДБ

2

Зам. председател

Десислава Илиева Георгиева

 

ПП

3

Секретар

Емине Халитова Мехмедова

 

ДПС

4

член

Даниела Павлова Илиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

член

Иванка Стоянова Христова

 

ГЕРБ

6

член

Виолета Маринова Андреева

 

БСП

7

член

Юри Калоянов Сребков

 

ВЪЗХОД

 

 

Секция №302500008 - Желъд

 

 

1

Председател

Габриела Янкова Павлова

 

ДБ

2

Зам. председател

Стоян Кръстев Колев

 

ГЕРБ

3

Секретар

Соня Славова Стоева

 

ВЪЗХОД

4

член

Рамадан Бейхан Рамадан

 

ДПС

5

член

Росица Илиева Георгиева

 

БСП

6

член

Руслан Илиев Русев

 

ПП

7

член

Нелина Георгиева Тонева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

Секция №302500009 - Кълново

 

 

1

Председател

Иванка Маринова Стоянова

 

ПП

2

Зам. председател

Шенай Айтенова Юзеирова

 

ДПС

3

Секретар

Стоянка Атанасова Пинтева

 

ГЕРБ

4

член

Ганка Петева Иванова

 

ВЪЗХОД

5

член

Стефка Ганева Русева

 

ДБ

6

член

Валентина Йорданова Божанова

 

БСП

7

член

Ирина Стоянова Неделчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

Секция №302500010 - Ново Янково

 

 

1

Председател

Димитър Георгиев Тонев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам. председател

Жана Иванова Иванова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Ежевид Билял Билял

 

ДПС

4

член

Димитър Красенов Димитров

 

ПП

5

член

Анатоли Красимиров Иванов

 

 

6

член

Мартина Светланова Георгиева

 

ДБ

7

член

Нина  Георгиева Генчева

 

БСП

 

 

Секция №302500011 - Риш

 

 

1

Председател

Борко Димитров Борисов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам. председател

Гюлюзар Фейзулова Иса

 

ГЕРБ

3

Секретар

Елица Алекова Перушинска

 

ДПС

4

член

Донка Иванова Данева

 

ПП

5

член

Валентин Живков Сивев

 

ДБ

6

член

Милена Милева Иванова

 

БСП

7

член

Фикрие Сали Исуф

 

ДПС

8

член

Ереджеб Гюрселов Ереджебов

 

ВЪЗХОД

9

член

Надежда Хубанова Маринова

 

ГЕРБ

 

 

Секция №302500012 - Черни връх

 

 

1

Председател

Магдалена Янкова Павлова

 

ПП

2

Зам. председател

Исмаил Исмаил Алиосман

 

ДПС

3

Секретар

Гиновева Данаилова Асенова

 

ГЕРБ

4

член

Вяра Тодорова Тодорова

 

ВЪЗХОД

5

член

Даниела Веселинова Йорданова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Борис Желев Желев

 

ДБ

7

член

Живка Колева Жекова

 

БСП

 

 

Секция №302500013 - Янково

 

 

1

Председател

Цветанка Димитрова Станева

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Велизар Иванов Кремов

 

БСП

3

Секретар

Румяна Петрова Чепишева

 

ВЪЗХОД

4

член

Азизе Мустафа Мустафа

 

ДБ

5

член

Ширин Ферад Ахмед

 

ГЕРБ

6

член

Гюлфие Салиева Османова

 

ДПС

7

член

Петранка Йорданова Йорданова

 

ПП

8

член

Шенол Севгин Ахмед

 

ГЕРБ

9

член

Станя Георгиева Тонева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Смядово.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Смядово.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

 • № 92 / 22.03.2023

  относно: Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

 • № 91 / 22.03.2023

  относно: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 • № 90 / 22.03.2023

  относно: Определяне начина на оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

всички решения