Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 44
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Нови пазар, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. 82/02.03.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Нови пазар за състави на СИК с изх. № 37-00-4_001/01.03.2023г. на Община Нови пазар, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК ,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Нови пазар при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г., както следва:
   

№ 302200001 - Кв. Дружба

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Надя Събева Стоянова

 

ГЕРБ

2

Зам. Председател

Пенка Тодорова Алексиева

 

ПП

3

Секретар

Тефиде Исмаил Шабан

 

ДПС

4

Член

Димитричка Благоева Георгиева

 

ПП

5

Член

Антоанета Денчева Тодорова

 

ВЪЗХОД

6

Член

Грета Цанкова Димитрова

 

БСП

7

Член

Мая Петкова Велчева

 

ДБ

8

Член

Кремена Димитрова Ботева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Член

Невена Йорданова Костадинова

 

ГЕРБ

   

№ 302200002 - Кв. Дружба

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Цанко Иванов Цанков

 

ГЕРБ

2

Зам. Председател

Георги Стоянов Георгиев

 

БСП

3

Секретар

Айгюн Ибрям Ахмед

 

ДПС

4

Член

Хриска Христова Петрова

 

ПП

5

Член

Емилия Иванова Гоцева

 

ДБ

6

Член

Жулиен Митков Йорданов

 

ГЕРБ

7

Член

Ирина Маринчева Ирманова

 

ВЪЗХОД

8

Член

Румянка Тодорова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Член

Цветанка Георгиева Георгиева

 

ДБ

   

№ 302200003 - Кв. Дружба

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Илкгюн Назимов Исмаилов

 

ДПС

2

Зам. Председател

Дешка Тотева Стоянова

 

БСП

3

Секретар

Даниела Светлозарова Живкова

 

ГЕРБ

4

Член

Пламена Неделчева Антонова

 

ВЪЗХОД

5

Член

Таня Стоянова Димитрова Гористанова

 

ГЕРБ

6

Член

Веселина Петрова Миланова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Татяна Афанасевна Желева

 

ПП

8

Член

Добринка Иванова Бакърджиева

 

ДБ

9

Член

Иванка Радева Станева

 

ПП

   

№ 302200004 - Кв. Берислав

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Иглика Милкова Стефанова

 

ВЪЗХОД

2

Зам. Председател

Снежа Кирилова Димова-Николова

 

ПП

3

Секретар

Миглена Иванова Пенкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Милена Гатева Стоянова

 

ДБ

5

Член

Явор Ивалинов Янчев

 

ГЕРБ

6

Член

Таня Станимирова Маркова

 

ПП

7

Член

Стела Димитрова Димитрова

 

БСП

8

Член

Мелих Илхан Авджъ

 

ДПС

9

Член

Цанко Иванов Филипов

 

ГЕРБ

   

№ 302200005 - Кв. Стара планина

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Юлия Димитрова Цвяткова

 

БСП

2

Зам. Председател

Нелида Хюсеин Алиосман

 

ДПС

3

Секретар

Радка Цветанова Цанкова

 

ГЕРБ

4

Член

Юлия Василева Георгиева

 

ГЕРБ

5

Член

Габриела Сергеева Суханова

 

ВЪЗХОД

6

Член

Диана Иванова Тодорова

 

ПП

7

Член

Жулиен Янчев Николов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Наталия Валериева Исмаилова

 

ДБ

9

Член

Иванка Георгиева Михайлова

 

ДБ

   

№ 302200006 - Кв. Стара планина

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Теодора Стоянова Драганова

 

БСП

2

Зам. Председател

Тодорка Христова Николова

 

ПП

3

Секретар

Маргарита Георгиева Иванова

 

ГЕРБ

4

Член

Петър Христов Тивчев

 

ПП

5

Член

Никола Стефанов Костов

 

ГЕРБ

6

Член

Иванка Станчева Костова

 

ВЪЗХОД

7

Член

Незает Мехмед Хакъ-Хюсеин

 

ДПС

8

Член

Йовка Стоянова Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Член

Мехнур Мехмед Али

 

ДБ

   

№ 302200007 - Кв. Стара планина

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Елена Петева Христова

 

БСП

2

Зам. Председател

Станислава Костова Николова

 

ПП

3

Секретар

Иван Радославов Добрев

 

ДБ

4

Член

Елка Георгиева Филипова

 

ГЕРБ

5

Член

Десислава Тодорова Добрева

 

ГЕРБ

6

Член

Веска Георгиева Нанкова

 

ВЪЗХОД

7

Член

Ахмед Керим Ферад

 

ДПС

8

Член

Екатерина Иванова Йорданова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Член

Румен Йерусалимов Спасов

 

ДБ

   

№ 302200008 - Кв. Възраждане

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Иван Върбанов Върбанов

 

ПП

2

Зам. Председател

Бергюл Исмаил Ибрям

 

ДПС

3

Секретар

Ирина Диянова Стоилова

 

ГЕРБ

4

Член

Снежана Величкова Величкова

 

ГЕРБ

5

Член

Габриела Валентинова Димова

 

ПП

6

Член

Ангелинка Христова Андреева

 

ВЪЗХОД

7

Член

Джордж Янис Георгиос

 

ДБ

8

Член

Стоян Иванов Димитров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Член

Таня Севдалинова Станчева

 

БСП

   

№ 302200009 - Кв. Възраждане

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Ирина Стоянова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам. Председател

Кремена Христова Георгиева

 

БСП

3

Секретар

Стоян Рачев Стоянов

 

ПП

4

Член

Веселка Недельова Георгиева

 

ГЕРБ

5

Член

Ганка Жекова Маринова

 

ГЕРБ

6

Член

Сашка Деянова Георгиева

 

ПП

7

Член

Величка Димова Нанева

 

ВЪЗХОД

8

Член

Гюлтен Исмаил Хасан

 

ДПС

9

Член

Деница Ангелова Петрова

 

ДБ

   

№ 302200010 - Кв. Възраждане

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Ана Стоянова Стефанова

 

ПП

2

Зам. Председател

Севдия Ахмед Алиева

 

ДПС

3

Секретар

Дияна Николаева Стоева

 

ГЕРБ

4

Член

Лилия Тодорова Янева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Анка Мирчева Димитрова

 

ГЕРБ

6

Член

Марияна Илиева Колева

 

ВЪЗХОД

7

Член

Люба Свиленова Василева

 

БСП

8

Член

Калина Валериева Пенева

 

ПП

9

Член

Иван Василев Петкански

 

ДБ

   

№ 302200011 - Кв. Възраждане

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Лиляна Димитрова Лозанова

 

БСП

2

Зам. Председател

Деница Пламенова Димова

 

ПП

3

Секретар

Пенка Христова Великова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Лилия Петкова Кралева

 

ГЕРБ

5

Член

Гинка Станчева Рангелова

 

ГЕРБ

6

Член

Даниела Христова Станимирова

 

ПП

7

Член

Диана Колева Терзийска

 

ДБ

8

Член

Нуртен Билял Исмаил

 

ДПС

9

Член

Петина Стефанова Стойкова

 

ВЪЗХОД

   

№ 302200012 - Кв. Берислав

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Искра Милкова Христова

 

ПП

2

Зам. Председател

Илияна Ангелова Иванова

 

ДБ

3

Секретар

Светлана Николаева Димитрова

 

ГЕРБ

4

Член

Мартина Даниелова Милчева

 

ПП

5

Член

Мартина Милкова Петрова

 

ГЕРБ

6

Член

Петко Митков Петков

 

ВЪЗХОД

7

Член

Женя Тодорова Атанасова

 

БСП

8

Член

Иксан Нихат Исмет

 

ДПС

9

Член

Славена Янчева Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 302200013 - Кв. Берислав

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Надя Георгиева Ангелова

 

ДБ

2

Зам. Председател

Десислава Атанасова Крумова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Цветомира Валентинова Колева

 

ГЕРБ

4

Член

Трънка Костадинова Спиридонова

 

ГЕРБ

5

Член

Виктор Иванов Георгиев

 

ПП

6

Член

Чидем Хасан Мустафа

 

ПП

7

Член

Рени Сидерова Иванова

 

ВЪЗХОД

8

Член

Валентина Филипова Митева

 

БСП

9

Член

Гюлджан Ехлиман Османова

 

ДПС

   

№ 302200014 - Кв. Берислав

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Радостина Петрова Христова

 

ГЕРБ

2

Зам. Председател

Силвия Христова Братоева-Манолева

 

ВЪЗХОД

3

Секретар

Хрисиана Сергеева Лазарова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Теодора Милчева Тодорова

 

ГЕРБ

5

Член

Пламена Василева Арнаудова

 

БСП

6

Член

Деница Юлиянова Пандова

 

ПП

7

Член

Десислава Галинова Георгиева

 

ДБ

8

Член

Шайде Исмаил Кяшифова

 

ДПС

9

Член

Иван Стойков Савов

 

ДБ

   

№ 302200015 - Кв. Берислав

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Цветелина Георгиева Богданова

 

ДБ

2

Зам. Председател

Валентина Тошкова Енева

 

БСП

3

Секретар

Красимир Димитров Любенов

 

ГЕРБ

4

Член

Йонка Валентинова Ганчева

 

ГЕРБ

5

Член

Соня Тошкова Георгиева

 

ПП

6

Член

Лилия Росенова Стефанова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Христина Найденова Христова

 

ПП

8

Член

Севджихан Мехмедеминова Реджеб

 

ДПС

9

Член

Яница Методиева Крумова

 

ВЪЗХОД

   

№ 302200016 - Кв. Добруджански

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Люба Стоянчева Ангелова

 

ПП

2

Зам. Председател

Янчо Жечков Николов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Севдалена Венкова Арсова

 

ГЕРБ

4

Член

Христо Драгомиров Христов

 

ВЪЗХОД

5

Член

Татяна Златева Станкова

 

БСП

6

Член

Фатме Метинова Юсеин

 

ДПС

7

Член

Чанко Мирчев Атанасов

 

ДБ

   

№ 302200017 - Кв. Добруджански

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Яница Галинова Миткова

 

ГЕРБ

2

Зам. Председател

Цветалин Дочков Янев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Веселина Йорданова Нарлиева

 

ПП

4

Член

Симона Свеженова Стефанова

 

ГЕРБ

5

Член

Мария Диянова Петкова

 

ВЪЗХОД

6

Член

Елвира Маринова Колева

 

ПП

7

Член

Семра Нудин Мустафова

 

ДПС

8

Член

Венцеслава Дамянова Величкова

 

ДБ

9

Член

Зоя Иванова Костова

 

БСП

   

№ 302200018 - Кв. Добруджански

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Златка Милчева Неделчева

 

ГЕРБ

2

Зам. Председател

Кристина Радославова Костадинова

 

ПП

3

Секретар

Венета Маринова Нанкова

 

БСП

4

Член

Лилия Димитрова Вичева

 

ГЕРБ

5

Член

Пламена Валериева Велчева

 

ВЪЗХОД

6

Член

Севда Бахтияр Маджур Якуб

 

ПП

7

Член

Юрмюс Юсеин Мустафа

 

ДПС

8

Член

Маргарита Стоянова Добрева

 

ДБ

9

Член

Геновева Иванова Воденичарова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 302200019 - Кв. Дружба

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Мюрвет Али Карани

 

ДПС

2

Зам. Председател

Анита Пламенова Антонова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Ели Венциславова Петрова

 

ВЪЗХОД

4

Член

Иванка Иванова Христова

 

ГЕРБ

5

Член

Светлана Николаева Георгиева

 

ПП

6

Член

Николай Мирославов Николов

 

БСП

7

Член

Недко Иванов Недев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Мария Николова Димитрова

 

ДБ

9

Член

Сузана Радославова Борисова

 

ДПС

   

№ 302200020 - Дома За Стари Хора

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Галина Миленова Славчева

 

ПП

2

Зам. Председател

Маргарита Драганова Костова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Румяна Иванова Русева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Мюкерям Икмет Юсреф

 

ГЕРБ

5

Член

Димитричка Каталеева Николова

 

БСП

6

Член

Нели Добрева Радева

 

ДБ

7

Член

Гергана Петрова Манолева

 

ВЪЗХОД

   

№ 302200021 - С. Ст. Михайловски

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Рабия Ридванова Османова

 

ДПС

2

Зам. Председател

Мехнур Зекерия Сали

 

ПП

3

Секретар

Йорданка Тодорова Радева

 

ГЕРБ

4

Член

Ахмед Емин Ахмед

 

ДБ

5

Член

Желю Петров Желев

 

ВЪЗХОД

6

Член

Росица Владимирова Ангелова

 

БСП

7

Член

Емра Ахмед Ахмедова

 

ДПС

8

Член

Джансел Шянгюн Мехмед

 

ДПС

9

Член

Петя Вескова Радославова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 302200022 - С. Войвода

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Северина Петрова Радева

 

ГЕРБ

2

Зам. Председател

Малина Димитрова Парушева

 

БСП

3

Секретар

Нежгян Неждет Мустафа

 

ДПС

4

Член

Севим Хайрединова Ахмед

 

ГЕРБ

5

Член

Димитър Радков Стефанов

 

ПП

6

Член

Боряна Красимирова Йотова

 

ВЪЗХОД

7

Член

Емине Ахмедова Халидова

 

ДПС

8

Член

Йозджан Ридван Лютфи

 

ДПС

9

Член

Серги Момчилов Чолаков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 302200023 - С. Енево

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Галина Николова Петрова

 

БСП

2

Зам. Председател

Дарина Светлева Павлова

 

ПП

3

Секретар

Христина Жекова Ставрева

 

ВЪЗХОД

4

Член

Ивалина Маркова Иванова

 

ГЕРБ

5

Член

Живка Александрова Господинова

 

ПП

6

Член

Жорко Георгиев Жечев

 

ДБ

7

Член

Валентина Георгиева Димитрова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 302200024 - С. Жилино

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Ридван Мустафов Ахмедов

 

ДПС

2

Зам. Председател

Росица Вескован Янчева

 

ПП

3

Секретар

Маргаритка Иванова Василева

 

ГЕРБ

4

Член

Калин Цветанов Кънев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Емил Миленов Янков

 

БСП

6

Член

Илиян Радостинов Илиев

 

ВЪЗХОД

7

Член

Самет Юсеинов Исмаилов

 

ДБ

   

№ 302200025 - С. Зайчино Ореше

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Мариана Георгиева Божилова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам. Председател

Марин Славев Василев

 

ДБ

3

Секретар

Пенка Тодорова Борисова

 

ГЕРБ

4

Член

Радка Васкова Раденкова

 

ГЕРБ

5

Член

Цветанка Иванчева Иванова

 

БСП

6

Член

Милена Господинова Павлова

 

ПП

7

Член

Иван Енчев Иванов

 

ВЪЗХОД

   

№ 302200026 - С. Избул

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Данаил Петров Николов

 

ГЕРБ

2

Зам. Председател

Димитрина Иванова Колева

 

ПП

3

Секретар

Мирям Хърфан Мехмед

 

ДПС

4

Член

Стела Стоянова Здравкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Бонка Владимирова Йорданова

 

ВЪЗХОД

6

Член

Мехнур Мехмед Мустафа

 

ДПС

7

Член

Каролина Кирилова Неделчева

 

БСП

   

№ 302200027 - С. Мировци

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Катя Райкова Тодорова

 

ПП

2

Зам. Председател

Диянка Колева Димитрова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Нели Михайлова Николова

 

ДБ

4

Член

Татяна Кирилова Жечева

 

ПП

5

Член

Миленка Кръстева Събева

 

ВЪЗХОД

6

Член

Десислава Архангелова Николова-Найденова

 

БСП

7

Член

Стамат Николаев Стаматов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 302200028 - С. Памукчии

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Семра Адил Мустафова

 

ДПС

2

Зам. Председател

Кремена Иванова Колева

 

ПП

3

Секретар

Фикрет Еюб Мехмед

 

ГЕРБ

4

Член

Ивелин Славов Китов

 

ГЕРБ

5

Член

Пенка Иванова Иванова

 

ВЪЗХОД

6

Член

Борка Стоилова Донева

 

БСП

7

Член

Йълдъз Етем Мехмед

 

ДПС

8

Член

Валентин Петров Такев

 

ДБ

9

Член

Богомил Богомилов Бойчев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 302200029 - С. Памукчии

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Теменуга Йорданова Маринова

 

ГЕРБ

2

Зам. Председател

Илкер Шахин Якуб

 

ПП

3

Секретар

Гюннур Реджеб Юсмен

 

ДПС

4

Член

Петър Георгиев Манолев

 

ВЪЗХОД

5

Член

Николинка Стефанова Герчева

 

ГЕРБ

6

Член

Златомир Христов Рангелов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Ертан Бейхан Руфи

 

ПП

8

Член

Диана Петрова Славова

 

БСП

9

Член

Бейзанур Хасан Осман

 

ДПС

   

№ 302200030 - С. Писарево

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Надежда Борисова Методева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам. Председател

Денка Желязкова Василева

 

ГЕРБ

3

Секретар

Дяко Славов Чернев

 

ДБ

4

Член

Христо Янков Господинов

 

ГЕРБ

5

Член

Даниела Стефанова Иванова

 

БСП

6

Член

Никола Петров Тошев

 

ВЪЗХОД

7

Член

Стоянка Богданова Костадинова

 

ПП

   

№ 302200031 - С. Правенци

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Сузан Юмер Осман

 

ДПС

2

Зам. Председател

Емил Михайлов Севдалинов

 

ПП

3

Секретар

Таня Иванова Христова

 

ВЪЗХОД

4

Член

Мустафа Юсреф Шериф

 

ГЕРБ

5

Член

Леман Хюсеин Ахмед

 

ДПС

6

Член

Съткъ Ахмед Хасан

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Милко Петров Мерджанов

 

БСП

   

№ 302200032 - Преселка/Беджене

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Мария Жюлиенова Иванова

 

ПП

2

Зам. Председател

Маринка Малчева Маринова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Айсел Кемал Ахмедова

 

ДПС

4

Член

Николай Стаматов Генчев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Селвет Исмаилова Салимова

 

ВЪЗХОД

6

Член

Георги Трифонов Христов

 

БСП

7

Член

Пламен Калинов Живков

 

ДБ

   

№ 302200033 - С. Сечище

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Весиле Ахмед Бекир

 

ДПС

2

Зам. Председател

Маринка Малчева Маринова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Валя Тодорова Атанасова

 

ДБ

4

Член

Димо Николаев Стаматов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Съби Христов Събев

 

ВЪЗХОД

6

Член

Христина Александрова Андреева

 

БСП

7

Член

Севдар Сюлюманов Мехмедов

 

ДПС

   

№ 302200034 - С. Стан

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Силва Агоп Саркисян

 

ПП

2

Зам. Председател

Христо Събев Христов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Галина Петрова Добрева

 

ГЕРБ

4

Член

Бинка Ангелова Дочева

 

ГЕРБ

5

Член

Наталия Николова Ленкова

 

БСП

6

Член

Павлинка Иванов Тодорова

 

ДБ

7

Член

Снежана Георгиева Илиева

 

ВЪЗХОД

   

№ 302200035 - С. Тръница

   

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

Председател

Кремена Хараланова Костадинова

 

ГЕРБ

2

Зам. Председател

Кремена Иванова Чернева

 

ДБ

3

Секретар

Величка Петрова Железова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Йордан Жеков Йорданов

 

ПП

5

Член

Икбале Тасим Хасан

 

ДПС

6

Член

Красимира Миткова Колева

 

БСП

7

Член

Димитричка Дянкова   Дончева

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Нови пазар.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Нови пазар.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:15 часа

Календар

Решения

 • № 92 / 22.03.2023

  относно: Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

 • № 91 / 22.03.2023

  относно: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 • № 90 / 22.03.2023

  относно: Определяне начина на оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

всички решения