Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 43
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Никола Козлево, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. № 75/01.03.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Никола Козлево за състави на СИК с изх. № 37-00-6/01.03.2023г. на Община Никола Козлево, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК ,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Никола Козлево при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г., както следва:
   

Секция № 30 21 00 001  - с. Векилски

   

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Атанас Бориславов Генчев

 

БСП

2

зам.председател

Димитричка Господинова Динкова

 

ВЪЗХОД

3

секретар

Хасан Садула Ибрям

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Елена Георгиева Христова

 

ГЕРБ

5

член

Деница Георгиева Господинова

 

ПП

6

член

Фахредин Халилов Юсуфов

 

ДПС

7

член

Илия Спасов Илиев

 

ДБ

   

Секция № 30 21 00 002 - с. Вълнари

   

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Иксан Исмаил Шабан

 

ДПС

2

зам.председател

Манчо Стефанов Борисов

 

ДБ

3

секретар

Неждет Салиев Алиев

 

ГЕРБ

4

член

Юзгир Реджебов Юмеров

 

ГЕРБ

5

член

Димитър Иванов Василев

 

ПП

6

член

Ердуан Сюлюман Салим

 

ПП

7

член

Стоянка Иванова Великова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Костадинка Величкова Жекова

 

БСП

9

член

Хасан Фикри Али

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 003 - с. Вълнари

   

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Илхан Ибрям Хюсеин

 

ГЕРБ

2

зам.председател

Нехат Рафи Джемал

 

ВЪЗХОД

3

секретар

Рашиде Сали Ибрям

 

ДПС

4

член

Етям Насъф Етям

 

ГЕРБ

5

член

Насъф Шамсидин Марям

 

ПП

6

член

Красимира Маринова Димитрова

 

ПП

7

член

Дилек Исмет Ибрям

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Нина Миткова Пеева

 

БСП

9

член

Николай Костадинов Николов

 

ДБ

   

Секция № 30 21 00 004 - с. Каравелово

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Ибрям Неджиб Курт

 

ПП

2

зам.председател

Севинч Алиибрям Али - Ибрям

 

ДБ

3

секретар

Шинаси Иса Назиф

 

ГЕРБ

4

член

Мустафа Хасан Скендер

 

ДПС

5

член

Нурсел Шукриева Амид

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Иванка Господинова Иванова

 

БСП

7

член

Елена Цветанова Каменова

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 005 - с. Красен дол

   

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Гинка Иванова Добрева

 

БСП

2

зам.председател

Марийка Живкова Стоянова

 

ДБ

3

секретар

Джемиле Ибрям Курт

 

ПП

4

член

Марин Атанасов Радев

 

ГЕРБ

5

член

Илиан Пенев Илиев

 

ДПС

6

член

Мелих Мехмед Шериф

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Цветелина Атанасова Кръстева

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 006 - с. Крива река

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Рефат Хюсеин Талиб

 

ПП

2

зам.председател

Синан Вадет Хамди

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Бахрие Ахмед Сали

 

ГЕРБ

4

член

Недиха Халил Али

 

ДПС

5

член

Венцислав Валериев Ангелов

 

БСП

6

член

Есра Юсуф Назиф

 

ДБ

7

член

Свилен Вълканов Иванов

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 007 - с. Никола Козлево

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Красен Георгиев Вълчев

 

БСП

2

зам.председател

Йорданка Миткова Илиева

 

ПП

3

секретар

Валери Бисеров Ангелов

 

ГЕРБ

4

член

Йордан Колев Митев

 

ГЕРБ

5

член

Шефкед Елвер Джелил

 

ДПС

6

член

Юдаим Ахмед Басри

 

ДПС

7

член

Галин Рачев Ганев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Михаил Василев Маринов

 

ДБ

9

член

Диян Радев Иванов

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 008 - с. Пет могили

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Надия Севим Мехмедова

 

ГЕРБ

2

зам.председател

Юлвия Мюстеджеб Ахмед

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Зейнеб Хамди Иб

 

ДПС

4

член

Айлин Кемал Бейтула

 

ГЕРБ

5

член

Миглена Дончева Георгиева

 

ПП

6

член

Дамянка Драганова Петрова

 

ПП

7

член

Петя Лазарова Делчева

 

БСП

8

член

Величка Великова Георгиева

 

ДБ

9

член

Керим Реджеб Ахмед

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 009 - с. Пет могили

 

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Кабил Халид Осман

 

ДПС

2

зам.председател

Венета Динчева Съръбеева

 

ПП

3

секретар

Петър Недев Петров

 

ГЕРБ

4

член

Селяйдин Себайдин Феим

 

ГЕРБ

5

член

Атче Ахмед Мустафа

 

ПП

6

член

Бурчин Мехмед Иляз

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Красимира Данаилова Минчева

 

БСП

8

член

Кристина Димитрова Колева

 

ДБ

9

член

Мартин Димитров Зантин

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 010 - с. Ружица

   

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Салиха Алейдин Мехмед

 

ДПС

2

зам.председател

Ридван Али Сали

 

ГЕРБ

3

секретар

Нусин Осман Исмаил

 

ПП

4

член

Фердун Мехмед Шюкри

 

ГЕРБ

5

член

Филиз Юмерова Ибрямова

 

ПП

6

член

Христомир Христов Крумов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Пенка Христова Тончева

 

БСП

8

член

Сеянет Нежмедин Курт

 

ДБ

9

член

Атанас Кръстев Златев

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 011 - с. Хърсово

   

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Ерай Гюрсел Адем

 

ГЕРБ

2

зам.председател

Афизе Осман Сабахгил

 

ДПС

3

секретар

Галя Тодорова Захариева

 

ПП

4

член

Ашме Синан Вадет

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

член

Селиме Шабан Адем

 

БСП

6

член

Йовка Георгиева Колева

 

ДБ

7

член

Михаил Захариевич Язаджи

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 012 - с. Цани Гинчево

 

Длъжност в комисията

 

 

Партия

1

председател

Теодора Петкова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам.председател

Светла Павлова Янчева

 

ПП

3

секретар

Красимира Райкова Георгиева

 

ГЕРБ

4

член

Гинка Красимирова Георгиева

 

ДПС

5

член

Станислав Митков Станков

 

БСП

6

член

Цонка Желева Вълчева

 

ДБ

7

член

Иван Станев Динков

 

ВЪЗХОД

   

Секция № 30 21 00 013 - с. Църквица

   

Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия

1

председател

Нурджан Ридванов Алиев

 

ГЕРБ

2

зам.председател

Ахмед Фикрет Ахмед

 

БСП

3

секретар

Йорданка Янкова Димитрова

 

ПП

4

член

Бинас Исмаил Рахим

 

ГЕРБ

5

член

Ангел Иванов Атанасов

 

ГЕРБ

6

член

Алтан Баки Али

 

ДПС

7

член

Алейдин Бейхан Алейдин

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Павел Янчев Димитров

 

ДБ

9

член

Ридван Алиев Назифов

 

ВЪЗХОД

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Никола Козлево.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Никола Козлево.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 92 / 22.03.2023

  относно: Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

 • № 91 / 22.03.2023

  относно: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 • № 90 / 22.03.2023

  относно: Определяне начина на оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

всички решения