Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 42
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Каспичан, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. 66/28.02.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Каспичан за състави на СИК с изх. № 37-00-11/28.02.2023г. на Община Каспичан, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК ,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Каспичан при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г., както следва:
   

№ 301900001 – гр. Каспичан

   

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Маринка Генова Желева

 

БСП

2

Зам. председател

Димитър Георгиев Димитров

 

ПП

3

Секретар

Боряна Христова Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Онур Гюнал Юсеин

 

ДПС

5

Член

Тамара Иванова Райнова

 

ДБ

6

Член

Милена Кирилова  Георгиева

 

ГЕРБ

7

Член

Венка Драганова Войнова

 

ВЪЗХОД

   

№ 301900002 – гр. Каспичан

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Ваня Тодорова Йорданова

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Майкъл Ясенов Николов

 

ПП

3

Секретар

Валентина Вескова Неделчева

 

БСП

4

Член

Айхан Ердован Юмер

 

ДПС

5

Член

Йордан Колчев Петков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Член

Валентина Димитрова Георгиева

 

ДБ

7

Член

Мирослав Христов Райков

 

ВЪЗХОД

   

№ 301900003 – гр. Каспичан

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Даниела Господинова Стойчева

 

ПП

2

Зам. председател

Мария Иванова Петкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Жасмина Миленова Неделчева

 

ГЕРБ

4

Член

Жечка Желева Недялкова

 

ГЕРБ

5

Член

Ведиха Абит Реджеб

 

ДПС

6

Член

Нелка Атанасова Георгиева

 

ПП

7

Член

Зорница Красимирова Ценкова

 

БСП

8

Член

Пламен Кръстев Божилов

 

ДБ

9

Член

Маргарита Тодорова Йорданова

 

ВЪЗХОД

   

№ 301900004– гр. Каспичан

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Десислава Георгиева Радева

 

ПП

2

Зам.
председател

Жени Стоянова Вълчева

 

БСП

3

Секретар

Ганка Иванова Тодорова

 

ГЕРБ

4

Член

Стела Ненчева Янкова

 

ВЪЗХОД

5

Член

Силвия Валентинова Михайлова

 

ДБ

6

Член

Даниела Садофи Василева

 

ПП

7

Член

Лиляна Лазарова Стоянова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Ибрахим Селями Ибраим

 

ДПС

9

Член

Радка Сандева Колева

 

ГЕРБ

   

№ 301900005– с. Каспичан

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Людмила  Христова Борисова

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Мюстеджеб Ахмед Мюстеджеб

 

ДПС

3

Секретар

Татяна Тодорова Стоянова

 

БСП

4

Член

Александър Георгиев Станчев

 

ГЕРБ

5

Член

Борислав Насков Боянов

 

ДБ

6

Член

Пламена Лазарова Желева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Ренгинар Ердинч Назифова

 

ДПС

8

Член

Павел Славев Величков

 

ВЪЗХОД

9

Член

Дарина Иванова Кочанова

 

ПП

   

№ 301900006– с. Каспичан

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Йорданка Георгиева Янкова

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Магбуле Ремзиева Мехмедалиева

 

ДПС

3

Секретар

Илиян Димитров Иванов

 

ВЪЗХОД

4

Член

Юлка Йорданова Петрова

 

ПП

5

Член

Ивайло Милков Иванов

 

ДБ

6

Член

Мехмед Фикретов Ахмедов

 

БСП

7

Член

Медиха Мехмедова Халилова

 

ДПС

8

Член

Атанас Ангелов Тодоров

 

ГЕРБ

9

Член

Цветелин Юлиянов Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 301900007– кв. Калугерица

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Милена Архангелова Стоянова

 

ПП

2

Зам. председател

Зорка Георгиева Иванова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Мария Недялкова Кръстева

 

ДБ

4

Член

Бердар Урал Мустафа

 

ДПС

5

Член

Галин Веселинов Герчев

 

БСП

6

Член

Мирослав Бориславов Мирчев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Елена Тенева Кинева

 

ВЪЗХОД

   

№ 301900008– с. Могила

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Божинка Петкова Русева

 

ПП

2

Зам. председател

Тургай Мурадали Марем

 

ДПС

3

Секретар

Божана Боянова Стайчева

 

ДБ

4

Член

Йовка Николова Христова

 

БСП

5

Член

Лидия Стойчева

 

ГЕРБ

6

Член

Мария Петрова Чернева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Керанка Георгиева Николова

 

ВЪЗХОД

   

№ 301900009– гр. Плиска

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Петя Димитрова Иванова

 

ДБ

2

Зам. председател

Десислава  Петрова  Драгомирова

 

ГЕРБ

3

Секреатар

Тоня Добромирова Христова

 

ПП

4

Член

Йордан Атанасов Петров

 

ДБ

5

Член

Ганка Христова  Христова

 

БСП

6

Член

Жулияна Стефанова Добринова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Пенка Ангелова Григорова

 

ВЪЗХОД

   

№ 301900010– гр. Плиска

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Валентина Александрова Петрова

 

ДБ

2

Зам. председател

Евелина Стефанова  Манасиева

 

ГЕРБ

3

Секретар

Иванета Костадинова Янчева

 

ВЪЗХОД

4

Член

Величка Живкова Николова

 

ПП

5

Член

Милена Стоянова Цанкова

 

БСП

6

Член

Лютфия Исмаилова Хасанова

 

ДПС

7

Член

Диана Михаилова Янкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 301900011– с. Златна нива

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Миглена Николаева Трифонова

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Иван Христов Христов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Цанко Борисов Христов

 

ПП

4

Член

Вилдан Махрям Реджеб

 

ДПС

5

Член

Шенай Яйя Сали

 

ДБ

6

Член

Ивелина Атанасова Ангелова

 

ДБ

7

Член

Тодорка Борисова Симеонова

 

БСП

8

Член

Моника Стефанова Стоянова

 

ГЕРБ

9

Член

Соня Йорданова Петкова

 

ВЪЗХОД

   

№ 301900012– с. Върбяне

 

 

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Вяра Димитрова Атанасова

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Стефиан Тодоров Стефанов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Севил Бюрхан Махмуд

 

ДПС

4

Член

Николай Малчев Николов

 

ПП

5

Член

Милена Богомилова Цанева

 

ДБ

6

Член

Стела Любенова Петкова

 

БСП

7

Член

Величка Стоянова Йорданова

 

ВЪЗХОД

   

№ 301900013– с. Кюлевча

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Яна Маринчева Василева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам. председател

Теменужка Георгиева Господинова

 

БСП

3

Секретар

Анелия  Руменова  Ангелова

 

ГЕРБ

4

Член

Наталия Герчева Халачева

 

ПП

5

Член

Айхан Бахри Осман

 

ДПС

6

Член

Ваня Динева Гърбачева

 

ВЪЗХОД

7

Член

Нежди Тасин Сали

 

ДБ

   

№ 301900014– с. Марково

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Мария Атанасова Атанасова

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Горанка Димитрова Атанасова

 

ПП

3

Секретар

Ренгинар Мурадалиева Мухаремова

 

ДПС

4

Член

Павлинка Дамянова Тодорова

 

ВЪЗХОД

5

Член

Снежа Банчева Василева

 

БСП

6

Член

Катя   Ивелинова  Митева

 

ГЕРБ

7

Член

Десислава Георгиева Маринова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

   

№ 301900015– с. Марково

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Мария Петрова Димитрова

 

ПП

2

Зам. председател

Исмет Ибрямов Назифов

 

ДПС

3

Секретар

Елица Банчева Василева

 

ГЕРБ

4

Член

Даринка Рангелова Цекова

 

БСП

5

Член

Никола Тодоров Николов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Член

Георги Йорданов Георгиев

 

ДБ

7

Член

Емилия Бойкова Мургина

 

ВЪЗХОД

   

№ 301900016– с. Косово

   

№ 

Длъжност

Трите имена

ЕГН

Партия

1

Председател

Наталия  Сашева  Демирева

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Руси Енчев Каров

 

ПП

3

Секретар

Нина Лазарова Илиева

 

ДПС

4

Член

Славейка Калчева Влайкова

 

ПП

5

Член

Янчо Митев Янков

 

БСП

6

Член

Йорданка Маринова Мирчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Мария Иванова Герчева

 

ВЪЗХОД

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Каспичан.

 

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Каспичан.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:12 часа

Календар

Решения

 • № 92 / 22.03.2023

  относно: Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

 • № 91 / 22.03.2023

  относно: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 • № 90 / 22.03.2023

  относно: Определяне начина на оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

всички решения