Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 40
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Шумен, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. 71/01.03.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Шумен за състави на СИК с изх. № 37-00-028/28.02.2023г. на Община Шумен, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК ,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Шумен при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г., както следва:
 

 

№  303000001

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Предложен от ПП/КП

1

председател

Наталия Огнянова Димитрова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Силвия Венкова Михайлова-Радославова

 

ДБ

3

секретар

Кремена Митева Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Тодор Андреев Тодоров

 

ГЕРБ

5

член

Сейвим Енверова Юсеин

 

ГЕРБ

6

член

Хюлия Неби Осман

 

ДПС

7

член

Искра Дечкова Белчева

 

ВЪЗХОД

8

член

Стефан Димчев Божилов

 

БСП

9

член

Антоанета Тончева Нанева

 

ПП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000002

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Милко Стефанов Георгиев

 

ПП

2

зам. председател

Елис Селимова Руфадова

 

ГЕРБ

3

секретар

Надежда Руменова Мирчева

 

ДБ

4

член

Павлина Радославова Райкова

 

ГЕРБ

5

член

Ебру Гюнай Адем

 

ДПС

6

член

Жанета Господинова Томова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Тинка Неделчева Тодорова

 

ПП

8

член

Ангелинка Йорданова Андонова

 

БСП

9

член

Николай Тошков Николов

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000003

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Весиле Фикретова Тасин

 

ДПС

2

зам. председател

Светослав Георгиев Славов

 

ПП

3

секретар

Евгения Димитрова Маринова

 

ГЕРБ

4

член

Ана Кръстева Йорданова

 

ГЕРБ

5

член

Дафинка Цонкова Петрова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Александра Атанасова Светлинова

 

ПП

7

член

Леман Метин Мътъш

 

ВЪЗХОД

8

член

Елена Райчева Димитрова

 

БСП

9

член

Цветелина Димитрова Николова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000004

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Желязка Стойкова Костадинова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Адинян Неждет Юсни

 

ДПС

3

секретар

Еленка Денчева Иванова

 

ПП

4

член

Назет Исмаил Сали

 

ГЕРБ

5

член

Любка Вангелова Станчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Виолета Янкова Маразова

 

ПП

7

член

Жулиета Йоанова Белчева

 

ВЪЗХОД

8

член

Тошко Стоянов Тодоров

 

БСП

9

член

Наталия Христова Нечева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000005

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Илияна Иванова Янева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Розалин Тодоров Статев

 

ГЕРБ

3

секретар

Олджай Ерджан Мехмед

 

ДПС

4

член

Красимира Михайлова Павлова

 

ГЕРБ

5

член

Бедиха Ибраим Ибрахим

 

ДПС

6

член

Калоян Евгениев Стоянов

 

ПП

7

член

Теодора Хараланова Йорданова

 

ВЪЗХОД

8

член

Геновева Димитрова Съртлийска

 

БСП

9

член

Радостин Христов Тодоров

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000006

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Борислав Бисеров Благоев

 

ПП

2

зам. председател

Панайот Иванов Панайотов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Красимира Петрова Александрова

 

ГЕРБ

4

член

Даниела Стефанова Богданова

 

ГЕРБ

5

член

Сибелджан Мехмед Сабри

 

ДПС

6

член

Айтен Мустан Ахмед

 

ПП

7

член

Румен Драгомиров Руменов

 

ВЪЗХОД

8

член

Стефан Галинов Рачев

 

БСП

9

член

Ивелин Валентинов Илиев

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000007

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Ивелина Димитрова Иванова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Юлия Петрова Николова

 

ПП

3

секретар

Биляна Василева Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Стилиян Манолов Богданов

 

ГЕРБ

5

член

Ердал Гюнай Хаккъ

 

ДПС

6

член

Наталия Красенова Господинова

 

ПП

7

член

Веселка Тодорова Стоянова

 

ВЪЗХОД

8

член

Ваня Боянова Мирчева

 

БСП

9

член

Владимир Валентинов Василев

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000008

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Румяна Данчева Калоянова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Даниела Руменова Иванова

 

ГЕРБ

3

секретар

Севдан Христов Иванов

 

ПП

4

член

Ивайло Владимиров Радев

 

ГЕРБ

5

член

Бахтишен Басриева Халимова

 

ДПС

6

член

Нели Красимирова Ангелова

 

ПП

7

член

Назмие Фикрет Реджаил

 

ВЪЗХОД

8

член

Юлиян Апостолов Мутафов

 

БСП

9

член

Йордан Янков Стоянов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000009

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Стела Даниелова Минчева

 

БСП

2

зам. председател

Емилия Христова Урилска

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Милка Здравкова Миланова

 

ГЕРБ

4

член

Силвена Иванова Маринова

 

ГЕРБ

5

член

Димитричка Петрова Владимирова

 

ГЕРБ

6

член

Нуртен Мехмед Ереджеб

 

ДПС

7

член

Йордан Маринов Добрев

 

ПП

8

член

Панко Цонков Стефанов

 

ДБ

9

член

Сание Съткъ Хасан

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000010

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Леман Ахмед Хаккъ

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Несрин Мехмед Исмаил

 

БСП

3

секретар

Венка Бойчева Дечева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Дамян Александров Каменов

 

ГЕРБ

5

член

Диана Петрова Златева

 

ГЕРБ

6

член

Севжан Акифова Риза

 

ДПС

7

член

Светослав Антонийев Петров

 

ПП

8

член

Джахиде Османова Реджебова

 

ВЪЗХОД

9

член

Виктория Галинова Ганева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000011

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Севджан Мехмедова Сюлейманова

 

ДПС

2

зам. председател

Мария Георгиева Божинова-Борисова

 

ГЕРБ

3

секретар

Веселинка Иванова Тодорова

 

БСП

4

член

Севим Исмедова Хюсеинова

 

ГЕРБ

5

член

Силвия Миткова Среброва

 

ГЕРБ

6

член

Ирина Александровна Постовалова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Ивалина Георгиева Тодорова

 

ПП

8

член

Сейхан Ахмед Емин

 

ВЪЗХОД

9

член

Виолетка Петрова Иванова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000012

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Янка Русева Рачева

 

ПП

2

зам. председател

Сузан Джемил Ахмед

 

ДПС

3

секретар

Айлин Мустафа Юсреф

 

ГЕРБ

4

член

Веселин Емилов Веселинов

 

ГЕРБ

5

член

Ина Хараланова Леонкева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Емилиян Маринчев Георгиев

 

ПП

7

член

Селен Мечнун Явер

 

ВЪЗХОД

8

член

Веселинка Иванова Тодорова

 

БСП

9

член

Диляна Стилиянова Танева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000013

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Айлин Ерханова Сабриева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Иван Василев Иванов

 

ПП

3

секретар

Севджан Сами Мехмед

 

ДПС

4

член

Севсен Енверова Алиева

 

ГЕРБ

5

член

Христина Иванова Иванова-Василева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Давид Тончев Рахнев

 

ПП

7

член

Мелиса Мечнун Явер

 

ВЪЗХОД

8

член

Виктория Божидарова Братоева

 

БСП

9

член

Марчело Христов Червенков

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000014

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Ивелина Маринчева Стоянова

 

БСП

2

зам. председател

Первин Мехмедова Мехмедова

 

ГЕРБ

3

секретар

Миглена Славева Стоянова

 

ПП

4

член

Милка Здравкова Миланова

 

ГЕРБ

5

член

Зийнеб Аптраман Хюсеин

 

ДПС

6

член

Радостина Тошкова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Катерина Велиславова Димитрова

 

ПП

8

член

Йордан Иванов Русев

 

ВЪЗХОД

9

член

Ирена Георгиева Кирилова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000015

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Младен Жечков Гинев

 

ДБ

2

зам. председател

Горанка Димитрова Димитрова

 

БСП

3

секретар

Светослава Евгениева Добрева

 

ГЕРБ

4

член

Веселина Андреева Димитрова

 

ГЕРБ

5

член

Нурхан Кемалов Талибов

 

ГЕРБ

6

член

Тюркян Мустафова Хюсеин

 

ДПС

7

член

Росен Атанасов Иванов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Шюкран Гюрселова Мехмед

 

ПП

9

член

Светла Стоянова Асенова

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000016

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Павлина Рускова Маринова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Ивайло Кънчев Иванов

 

ДБ

3

секретар

Десислава Валериева Бобачева

 

БСП

4

член

Ивелина Цонева Христова

 

ГЕРБ

5

член

Владимир Николов Радев

 

ГЕРБ

6

член

Дуйгу Али Ахмед

 

ДПС

7

член

Нонка Йорданова Григорова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Олег Миленов Ангелов

 

ПП

9

член

Александър Илиев Милев

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000017

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Валентин Йорданов Чилингиров

 

ПП

2

зам. председател

Маргарита Иванова Маркова

 

ГЕРБ

3

секретар

Анета Николаева Аргирова

 

ДБ

4

член

Светослав Филипов Петров

 

ГЕРБ

5

член

Медиха Неждет Сали

 

ДПС

6

член

Ивелина Неделчева Станчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Станислав Пламенов Стоянов

 

ПП

8

член

Нели Пенчева Пенчева

 

БСП

9

член

Теменужка Асенова Станкова

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000018

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Свилен Йорданов Стойчев

 

ДБ

2

зам. председател

Снежанка Петрова Ковачева

 

ПП

3

секретар

Анета Тодорова Недялкова

 

ГЕРБ

4

член

Петя Захариева Пейкова

 

ГЕРБ

5

член

Нерман Неджмидин Еюб

 

ДПС

6

член

Жанета Георгиева Петрова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Петранка Славева Димитрова

 

ПП

8

член

Ивелина Петрова Димитрова

 

БСП

9

член

Дилиян  Галинов Дилиянов

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000019

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Ивелина Славчева Йорданова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Вяра Радославова Радославова 

 

ДБ

3

секретар

Юлия Иванова Стайкова

 

ПП

4

член

Николинка Стоянова Маркова

 

ГЕРБ

5

член

Елис Рафаилова Гасанзадеева

 

ДПС

6

член

Пламен Радославов Пенев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Борислав Димитров Стоянов

 

ПП

8

член

Марин Красимиров Маринов

 

БСП

9

член

Михаил Миролюбов Милков

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000020

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Роза Симеонова Симеонова

 

ПП

2

зам. председател

Мая Атанасова Кожухарова

 

ГЕРБ

3

секретар

Катя Иванова Стоилова

 

ДБ

4

член

Пенчо Тенев Пейков

 

ГЕРБ

5

член

Руджихан Рафет Янгънджъ

 

ДПС

6

член

Незает Кязим Сали

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Гинка Здравкова Василева

 

ПП

8

член

Росен Милков Радев

 

БСП

9

член

Георги Серафимов Тричков

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000021

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Шенол Шабан Исмаил

 

ДПС

2

зам. председател

Тодор Маринов Иванов

 

ПП

3

секретар

Силвена Златанова Маринова-Пенева

 

ГЕРБ

4

член

Йорданка Георгиева Димитрова

 

ГЕРБ

5

член

Валентин Бисеров Бончев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Павлина Донева Стоянова

 

ПП

7

член

Виктория Младенова Енчева

 

ВЪЗХОД

8

член

Денка Славова Георгиева

 

БСП

9

член

Даниела Христова Иванова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000022

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Десислава Сашова Байкова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Марина Стоянова Радева

 

ДПС

3

секретар

Марияна Ивайлова Петкова

 

ПП

4

член

Йорданка Кирилова Христова

 

ГЕРБ

5

член

Васил Иваленов Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Светлина Владимирова Костова

 

ПП

7

член

Кинча Георгиева Зашева

 

ВЪЗХОД

8

член

Валентина Севдалинова Филипова

 

БСП

9

член

Златко Русев Русев

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000023

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Тодорка Христова Миткова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Детелина Константинова Димитрова

 

ГЕРБ

3

секретар

Гюлбеден Мехмедалиева Ахмедова

 

ДПС

4

член

Румен Ганчев Русев

 

ГЕРБ

5

член

Дафинка Стоянова Атанасова

 

ДПС

6

член

Румяна Василева Иванова

 

ПП

7

член

Георги Зашев Георгиев

 

ВЪЗХОД

8

член

Силвия Севдалинова Филипова

 

БСП

9

член

Марияна Димитрова Романова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000024

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Мариана Костадинова Илиева

 

БСП

2

зам. председател

Ирена Величкова Неделчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Мая Георгиева Иванова               

 

ГЕРБ

4

член

Катя Цанкова Иванова

 

ГЕРБ

5

член

Мустафа Юсреф Юсеин

 

ГЕРБ

6

член

Мюжген Хюсмен Исуф

 

ДПС

7

член

Мадлена Тодорова Костадинова

 

ПП

8

член

Димитричка Иванова Андонова

 

ВЪЗХОД

9

член

Иван Иванов Стефанов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000025

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Бюлянт Исмет Сюлейман

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Пенка Вескова Димова

 

БСП

3

секретар

Мариела Валентинова Манолова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Кристина Владимирова Павлова

 

ГЕРБ

5

член

Людмила Любенова Цветкова

 

ГЕРБ

6

член

Назифе Ахмедова Мехмедова

 

ДПС

7

член

Дана Бисерова Чилингирова

 

ПП

8

член

Александър Пламенов Петков

 

ВЪЗХОД

9

член

Иванка Василева Минчева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000026

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Анна Илиева Митева

 

ПП

2

зам. председател

Ирина Михайлова Николова

 

ГЕРБ

3

секретар

Златинка Михайлова Златкова

 

БСП

4

член

Живко Николаев Иванов

 

ВЪЗХОД

5

член

Снежанка Цанева Иванова

 

ГЕРБ

6

член

Едже Рамисова Мехмедова

 

ДПС

7

член

Насъф Рашидов Ембиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Детелина Антонова Апостолова

 

ПП

9

член

Радослав Недялков Радославов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000027

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Сонер Наджи Кязим

 

ДПС

2

зам. председател

Маринка Станева Петева

 

ПП

3

секретар

Светослава Йорданова Хайнова

 

ГЕРБ

4

член

Христо Николаев Николов

 

ГЕРБ

5

член

Нели Валериева Михайлова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Юлияна Давидкова Томанова

 

ПП

7

член

Гергана Георгиева Георгиева

 

ВЪЗХОД

8

член

Даниела Георгиева Иванова

 

БСП

9

член

Анелия Стоянова Александрова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000028

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Деян Стоянов Горостанов

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Шехрибан Ахмедова Ибрямова

 

ДПС

3

секретар

Кремена Живкова Божанова

 

ПП

4

член

Антоанета Кирилова Павлова

 

ГЕРБ

5

член

Людмила Радославова Борисова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Даяна Миленова Дочева

 

ПП

7

член

Стефан Венциславов Минков

 

ВЪЗХОД

8

член

Светла Христова Драгнева

 

БСП

9

член

Гюрсел Ибрям Юсню

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000029

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Габриела Желева Колева

 

ВЪЗХОД

2

зам. председател

Костадинка Йовчева Великова

 

ГЕРБ

3

секретар

Айше Фейзула Исмаил

 

ДПС

4

член

Диана Илиева Николова

 

ГЕРБ

5

член

Диляна Николаева Иванова

 

ГЕРБ

6

член

Елис Басриева Хасанова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Ели Пантилеева Костадинова

 

ПП

8

член

Севелина Александрова Стоянова

 

БСП

9

член

Стоянка Йовчева Кокаланова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000030

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Пакизе Ремзиева Абдурахманова

 

ДПС

2

зам. председател

Микаела Младенова Енчева

 

ВЪЗХОД

3

секретар

Росица Димитрова Михайлова

 

ГЕРБ

4

член

Атанас Димитров Ковачев

 

ГЕРБ

5

член

Веселин Йорданов Павлов

 

ГЕРБ

6

член

Нели Йорданова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Иванета  Иванова Иванова

 

ПП

8

член

Тошко Иванов Тодоров

 

БСП

9

член

Марияна Койчева Коева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000031

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Иван Живков Иванов

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Румен Маринов Мунков

 

ДПС

3

секретар

Никол Николаева Иванова

 

ВЪЗХОД

4

член

Красимира Данчева Димитрова

 

ГЕРБ

5

член

Ивана Валериева Иванова

 

ГЕРБ

6

член

Стоян Димитров Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Ани Станимирова Георгиева

 

ПП

8

член

Катерина Валентинова Василева

 

БСП

9

член

Дарина Димитрова Папазова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000032

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Румен Маринов Георгиев

 

ПП

2

зам. председател

Цветелина Красимирова Кирова

 

ГЕРБ

3

секретар

Вежди Мехмед Хасан 

 

ДПС

4

член

Милена Чернева Петкова

 

ГЕРБ

5

член

Марияна Енчева Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Стоянка Илиева Герова

 

ПП

7

член

Милен Петров Стойнев

 

ВЪЗХОД

8

член

Яна Стоянова Бонева

 

БСП

9

член

Мирослава Георгиева Димова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000033

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Илиян Павлов Илев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Цветелина Георгиева Иванова

 

ПП

3

секретар

Галина Борисова Петрова

 

ГЕРБ

4

член

Валентин Диянов Весков

 

ГЕРБ

5

член

Еми Ангелова Младенова

 

ДПС

6

член

Северина Красенова Стефанова

 

ПП

7

член

Зелиха Ахмедова Ахмед

 

ВЪЗХОД

8

член

Нели Костова Льондева

 

БСП

9

член

Атанас Милков Димитров

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000034

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Лилия Трифонова Атанасова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Румяна Маринова Стойнова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Даниела Иванова Тодорова

 

ПП

4

член

Ивалина Петрова Калева

 

ГЕРБ

5

член

Снежана Юлиянова Митева

 

ДПС

6

член

Милена Росенова Василева

 

ПП

7

член

Дебора Йорданова  Дечкова

 

ВЪЗХОД

8

член

Ренета Милкова Узунова

 

БСП

9

член

Павлена Лъчезарова Кирилова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000035

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Айше Кязим Исмаилова

 

ВЪЗХОД

2

зам. председател

Евру Рушен Хасан

 

ГЕРБ

3

секретар

Радослав Красимиров Радков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Светла Ефтимова Михайлова

 

ГЕРБ

5

член

Петя Евгениева Илиева

 

ГЕРБ

6

член

Айтен Фетиева Садъкова

 

ДПС

7

член

Елеонора Стефанова Недкова

 

ПП

8

член

Ивелина Пенчева Иванова

 

БСП

9

член

Калоян Георгиев Младенов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000036

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Ивайло Бориславов Илиев

 

ДБ

2

зам. председател

Едиз Нихатов Исмаилов

 

ВЪЗХОД

3

секретар

Валерия Маркова Иванова

 

ГЕРБ

4

член

Милен Росенов Милков

 

ГЕРБ

5

член

Станислав Каменов Бонев

 

ГЕРБ

6

член

Аксел Амалова Мухсинова

 

ДПС

7

член

Пенка Цанкова Влаховска

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Аника Христова Гетова

 

БСП

9

член

Зоя Стоименова Велева

 

ПП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000037

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Диана Иванова Борисова

 

ПП

2

зам. председател

Елка Стефанова Ненова

 

ДБ

3

секретар

Мерт Бейхан Мустафа

 

ВЪЗХОД

4

член

Васил Емилов Костадинов

 

ГЕРБ

5

член

Петър Тихомиров Петров

 

ГЕРБ

6

член

Мюбеджел Невзат Осман

 

ДПС

7

член

Светла Иванова Митева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Тамара Федоровна Стилиянова

 

БСП

9

член

Ивайло Радославов Кубадинов

 

ПП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000038

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Димитричка Митева Петрова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Валентина Веселинова Ченгелиева

 

ПП

3

секретар

Мерлин Мухамедова Исмаилова

 

ДПС

4

член

Виолета Дамянова Пенчева

 

ГЕРБ

5

член

Десислава Николаева Павлова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Светла Василева Василева

 

ПП

7

член

Бейхан Мустафа Мустафа

 

ВЪЗХОД

8

член

Цветомира Йорданова Иванова

 

БСП

9

член

Траяна Христова Тодорова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000039

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Екатерина Ганчева Великова

 

БСП

2

зам. председател

Миглена Илиева Илиева

 

ГЕРБ

3

секретар

Дамянка Иванова Апостолова

 

ПП

4

член

Иванка Стоянова Димитрова

 

ГЕРБ

5

член

Арзу Зия Ахмед

 

ДПС

6

член

Полина Николаева Младенова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Ваня Георгиева Дянкова

 

ПП

8

член

Любомир Иванов Димитров

 

ВЪЗХОД

9

член

Мария Христова Стефанова-Киранова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000040

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Назмие Назми Кабил

 

ПП

2

зам. председател

Невена Иванова Мутафова

 

БСП

3

секретар

Емил Георгиев Янев

 

ГЕРБ

4

член

Веселина Сашкова Стоянова

 

ГЕРБ

5

член

Севал Вели Яха

 

ДПС

6

член

Десислава Методиева Хюсеин

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Аксения Илчева Краева

 

ПП

8

член

Юджел Хюсеинова Мустафа

 

ВЪЗХОД

9

член

Силвия Гинева Наумова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000041

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Марияна Василева Стойкова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Светла Стефанова Цанкова

 

ПП

3

секретар

Анна Стефанова Илиева

 

БСП

4

член

Виолета Жечкова Люцканова-Статева

 

ГЕРБ

5

член

Джемиле Талиб Мехмед-Али

 

ДПС

6

член

Емилия Томова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Георги Славчев Арсов

 

ПП

8

член

Ерхан Мехмед Ахмед

 

ВЪЗХОД

9

член

Неделчо Стойчев Неделчев

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000042

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Денчо Асенов Пашов

 

ДПС

2

зам. председател

Кремена Станчева Иванова

 

ГЕРБ

3

секретар

Елеонора Свиленова Йорданова

 

ПП

4

член

Валя Тодорова Желева

 

ГЕРБ

5

член

Ивелина Димитрова Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Александра Валентинова Андонова

 

ПП

7

член

Соня Иванова Матова

 

ВЪЗХОД

8

член

Ивелина Добрева Иванова

 

БСП

9

член

Галя Вълчева Йорданова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000043

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Таня Иванова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Васил Борисов Железов

 

ДПС

3

секретар

Никола Нечков Петров

 

ГЕРБ

4

член

Тодор Пламенов Бакев

 

ГЕРБ

5

член

Кремена Пенкова Пенева

 

ДПС

6

член

Мариана Семова Кънева

 

ПП

7

член

Ина Иванова Атанасова

 

ВЪЗХОД

8

член

Валентин Неделчев Караиванов

 

БСП

9

член

Звезда Стефанова Маринова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000044

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Калоян Георгиев Янков

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Йолина Йорданова Грозданова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Мария Валериева Груева

 

ПП

4

член

Десислава Андреева Димитрова-Андонова

 

ГЕРБ

5

член

Ибрахим Насуф Тефик

 

ДПС

6

член

Йовка Петрова Димитрова

 

ПП

7

член

Веселинка Стоянова Събева

 

ВЪЗХОД

8

член

Маргарита Николаева Павлова

 

БСП

9

член

Йордан Вълчев Йорданов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000045

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Шенол Кемалдинов Смаилов

 

ПП

2

зам. председател

Янка Панайотова Цветкова

 

ГЕРБ

3

секретар

Нермин Неджмидин Бейти

 

ДПС

4

член

Искра Христова Терзийска

 

ГЕРБ

5

член

Валя Захариева Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Анна Стефанова Илиева

 

ПП

7

член

Калоян Красенов Калев

 

ВЪЗХОД

8

член

Ваня Георгиева Димитрова

 

БСП

9

член

Маргарита Иванова Здравкова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000046

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Веселина Иванова Петрова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Тодор Димитров Костадинов

 

ПП

3

секретар

Делчо Колев Делчев

 

ГЕРБ

4

член

Силвия Митева Иванова

 

ГЕРБ

5

член

Нихал Мехмед Али

 

ДПС

6

член

Детелина Борилова Палазова

 

ПП

7

член

Ивелина Янкова Иванова

 

ВЪЗХОД

8

член

Виолета Василева Маринова

 

БСП

9

член

Марияна Костова Лесева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000047

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Димитър Иванов Димитров

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Милен Станчев Раднев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Снежа Тонева Костадинова

 

ПП

4

член

Янка Христова Станева

 

ГЕРБ

5

член

Синан Салиев Шабанов

 

ДПС

6

член

Тамара Федоровна Стилиянова

 

ПП

7

член

Христо Ганчев Христов

 

ВЪЗХОД

8

член

Екатерина Игнатова Иванова

 

БСП

9

член

Любомир Станиславов Виков

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000048

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Георги Йорданов Йорданов

 

ПП

2

зам. председател

Мария Петрова Христова

 

ГЕРБ

3

секретар

Севдисен Ахмед Неджиб

 

ДПС

4

член

Веселка Веселинова Митева

 

ГЕРБ

5

член

Веселина Генова Миронова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Магдалена Петрова Бонева

 

ПП

7

член

Цветелин Христомиров Христов

 

ВЪЗХОД

8

член

Кремена Маринова Петкова

 

БСП

9

член

Стела Славева Христова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000049

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Анета Ангелова Йорданова

 

ВЪЗХОД

2

зам. председател

Полина Росенова Матеева

 

ПП

3

секретар

Кремена Иванова Стоянова

 

ГЕРБ

4

член

Николай Маринов Жоров

 

ГЕРБ

5

член

Севим Ахмед Али

 

ДПС

6

член

Ралица Христова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Георги Светославов Славов

 

ПП

8

член

Розалина Стефанова Иванова

 

БСП

9

член

Пенка Кирилова Кръстева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000050

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Деан Христов Бакев

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Гинка Добрева Колева

 

ВЪЗХОД

3

секретар

Мариела Дамянова Крумова

 

ПП

4

член

Звезделина Младенова Йорданова

 

ДПС

5

член

Светла Неделчева Дженова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Снежана Стойчева Герова

 

ГЕРБ

7

член

Денка Петрова Христова

 

ПП

8

член

Йоанна Атанасова Атанасова

 

БСП

9

член

Станислав Антонов Павлов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000051

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Стефка Георгиева Карабелова

 

ДБ

2

зам. председател

Мирослав Николаев Илиев

 

ГЕРБ

3

секретар

Димка Димитрова Георгиева

 

ПП

4

член

Веселин Вълчанов Василев

 

ГЕРБ

5

член

Сезял Хамдиева Кадирова

 

ДПС

6

член

Галина Георгиева Христова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Надя Стоянова Владимирова

 

ПП

8

член

Моника Юлиянова Димитрова

 

БСП

9

член

Дебора Анатолиева Димитрова

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000052

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Айля Османова Реджеб

 

ДПС

2

зам. председател

Илонка Христова Стоянова

 

ДБ

3

секретар

Диана Пенчева Димитрова

 

ГЕРБ

4

член

Росица Стайкова Димитрова

 

ГЕРБ

5

член

Есин Юлмиева Нуриева

 

ДПС

6

член

Марийка Георгиева Йорданова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Петя Дончева Петрова

 

ПП

8

член

Надежда Николаева Кирилова

 

БСП

9

член

Тереза Сашева Славчева

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000053

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Маргарита Спасова Кирова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Сибял Фахри Фикрет

 

ДПС

3

секретар

Снежанка Димитрова Вичева

 

ДБ

4

член

Росица Стойчева Атанасова

 

ГЕРБ

5

член

Ружди Ремзи Реджеб

 

ДПС

6

член

Миглена Донева Борисова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Петромил Генчев Петров

 

ПП

8

член

Добринка Костадинова Драганова

 

ВЪЗХОД

9

член

Анастасия Живкова Жекова

 

БСП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000054

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Галина Минчева Николова

 

ПП

2

зам. председател

Христина Григорова Стоянова

 

ГЕРБ

3

секретар

Ърфан Юкселов Мехмедов

 

ДПС

4

член

Лиляна Славчева  Друмчева

 

ГЕРБ

5

член

Йордан Сашев Йорданов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Снежана Вангелова Колева

 

ПП

7

член

Ирина Василева Стойчева

 

ВЪЗХОД

8

член

Сайме Амир Шабан

 

БСП

9

член

Нурджихан Ибрахим Исмаил

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000055

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Силвия Сашева Славчева

 

ВЪЗХОД

2

зам. председател

Стоян Христов Стоянов

 

ПП

3

секретар

Мариана Радева Йорданова

 

ГЕРБ

4

член

Искра Пенева Костадинова

 

ГЕРБ

5

член

Йорданка Асенова Димитрова

 

ДПС

6

член

Николинка Стоянова Станчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Антония Апостолова Антонова

 

ПП

8

член

Димитър Михаилов Димитров

 

БСП

9

член

Паола Иванова Иванова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000056

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Явор Яворов Савов

 

БСП

2

зам. председател

Даяна Иванова Николова

 

ВЪЗХОД

3

секретар

Иванка Антонова Вълева

 

ГЕРБ

4

член

Здравка Велинова Спирова

 

ГЕРБ

5

член

Марин Владимиров Добрев

 

ГЕРБ

6

член

Ердем Вежди Мехмед

 

ДПС

7

член

Станислава Валентинова Радичкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Христина Атанасова Илиева

 

ПП

9

член

Кристиян Димитров Димитров

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000057

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Валентина Владимирова Добрева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Борислав Стефанов Борисов

 

БСП

3

секретар

Силвия Руменова Димитрова

 

ПП

4

член

Янита Анастасова Спирова

 

ГЕРБ

5

член

Месут Айхан Ахмед

 

ДПС

6

член

Виолета Герчева Стойнева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Цанка Русева Чилингирова

 

ПП

8

член

Камелия Иванова Стоянова

 

ВЪЗХОД

9

член

Искра Миткова Владимирова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000058

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Ридвание Халил Хасан

 

ДПС

2

зам. председател

Тони Тончева Маринова

 

ГЕРБ

3

секретар

Борислав Димитров Стоянов

 

БСП

4

член

Митко Михалев Михалев

 

ГЕРБ

5

член

Хайри Исмаил Хасан

 

ДПС

6

член

Магдалена Мирославова Миронова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Капка Атанасова Събева

 

ПП

8

член

Сабина Савкова Бояджиева

 

ВЪЗХОД

9

член

Мария Апостолова Михайлова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000059

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Йосиф Радославов Сандев

 

ПП

2

зам. председател

Тензиле Мехмед Мустафа

 

ДПС

3

секретар

Гинка Николова Рангелова

 

ГЕРБ

4

член

Светла Николова Русева

 

ГЕРБ

5

член

Кристиян Огнянов Крумов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Валерия Миткова Колева

 

ПП

7

член

Милен Стефанов Монев

 

ВЪЗХОД

8

член

Яна Валентинова Здравкова

 

БСП

9

член

Светла Лалова Йотова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000060

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Илияна Исайлова Антонова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Пенка Атанасова Ляпова

 

ПП

3

секретар

Елфида Юсеинова Акифова

 

ДПС

4

член

Величка Сидерова Трайкова

 

ГЕРБ

5

член

Десислава Георгиева Куртева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Кристина Георгиева Сандева

 

ПП

7

член

Севджан Мустафа Мустафа

 

ВЪЗХОД

8

член

Светла Янкова Неделчева

 

БСП

9

член

Даринка Михайлова Малчева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000061

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Яница Красимирова Станчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Елена Николова Петрова

 

ГЕРБ

3

секретар

Гергана Венелинова Борисова

 

ПП

4

член

Добромила Мирчева Стойчева

 

ГЕРБ

5

член

Салиха Ахмедова Хамидова

 

ДПС

6

член

Илина Бахнева Бахнева

 

ПП

7

член

Манол  Илиянов Николов

 

ВЪЗХОД

8

член

Нели Георгиева Димитрова

 

БСП

9

член

Виктория Пламенова Христова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000062

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Айтен Мехмед Риза

 

ДПС

2

зам. председател

Светлана Иванова Вичева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Любомир Борилов Любомиров

 

ГЕРБ

4

член

Христина Георгиева Янкова

 

ГЕРБ

5

член

Нермин Джеватова Хасан

 

ДПС

6

член

Ивелина Богомилова Томова

 

ПП

7

член

Женя Симеонова Малчева

 

ВЪЗХОД

8

член

Нели Златкова Христова

 

БСП

9

член

Тодор Христов Казаков

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000063

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Юлиана Лазарова Каменова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Красимир Руменов Рашков

 

ДПС

3

секретар

Десислава Николаева Николова

 

ПП

4

член

Пламена Данчева Жечева

 

ГЕРБ

5

член

Женя Йорданова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Стивалина Владимирова Събева

 

ПП

7

член

Нина Василева Добрева

 

ВЪЗХОД

8

член

Десислава Николова Недева

 

БСП

9

член

Стоянка Стоянова Вълева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000064

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Виктория Стоянова Петрова

 

ПП

2

зам. председател

Елица Христова Енева

 

ГЕРБ

3

секретар

Тодорка Вълчева Желязкова-Суркова

 

ДПС

4

член

Тодорка Демирова Янева

 

ГЕРБ

5

член

Красимир Стоянов Станчев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Мария Руменова Стаматова

 

ПП

7

член

Павел Антонийев Петров

 

ВЪЗХОД

8

член

Йорданка Богданова Йосифова

 

БСП

9

член

Божидар Славчев Чернев

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000065

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Нина Юлиева Йорданова

 

ДБ

2

зам. председател

Веска Кирилова Василева

 

ПП

3

секретар

Десислава Горанова Стоянова

 

ГЕРБ

4

член

Петранка Антонова Петкова

 

ГЕРБ

5

член

Зюхре Камбер Мердан

 

ДПС

6

член

Ивален Георгиев Иванов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Детелина Йосифова Новакова

 

ПП

8

член

Магдалена Стилиянова Спасова

 

БСП

9

член

Румен Младенов Василев

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000066

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Петинка Йосифова Михайлова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Елена Пламенова Янкова

 

ДБ

3

секретар

Десислава Ивелинова Патлеева

 

ПП

4

член

Емилияна Светославова Маринова

 

ГЕРБ

5

член

Айшегюл Фаик Мюмюн

 

ДПС

6

член

Виолета Христова Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Павлинка Станчева Марева

 

ПП

8

член

Стела Валериева Вълева

 

БСП

9

член

Галина Кирилова Атанасова

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000067

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Жечко Тодоров Данков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Румянка Йорданова Пенева

 

ГЕРБ

3

секретар

Фелин Бюлент Рахим

 

ДПС

4

член

Венета Любенова Акерска

 

ГЕРБ

5

член

Медиха Ахмед Ахмед

 

ДПС

6

член

Зарка Янкова Гинева

 

ПП

7

член

Пламена Богомилова Янева

 

ВЪЗХОД

8

член

Мариянка Димитрова Иванова

 

БСП

9

член

Албена Радкова Савова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000068

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Николай Красенов Колев

 

ПП

2

зам. председател

Гицка Стоянова Горчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Добринка Златкова Илиева-Панайотова

 

ГЕРБ

4

член

Веска Василева Банкина

 

ГЕРБ

5

член

Айлин Ахмедова Хамди

 

ДПС

6

член

Лидия Евгениева Баева

 

ПП

7

член

Артаки Артаки Алтунян

 

ВЪЗХОД

8

член

Галина Дойчева Димитрова

 

БСП

9

член

Дарина Стойчева Антонова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000069

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Бойка Иванова Стоянова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Дора Янкова Андреева

 

ПП

3

секретар

Ивелина Петкова Илиева- Михайлова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Иван Атанасов Сурков

 

ГЕРБ

5

член

Евгин Ердинч Молламехмед

 

ДПС

6

член

Цецка Ботева Кръстева

 

ПП

7

член

Красимира Иванова Димитрова

 

ВЪЗХОД

8

член

Силвия Василева Маринова

 

БСП

9

член

Радка Симионова Петрова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000070

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Теодоси Иванов Празников

 

ДБ

2

зам. председател

Милена Димитрова Маврова

 

ГЕРБ

3

секретар

Антония Илиева Божинова

 

ПП

4

член

Виктория Георгиева Димитрова

 

ГЕРБ

5

член

Мелин Бейнур Мехмед

 

ДПС

6

член

Дианка Иванова Чавдарова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Еленка Иванова Петкова

 

ПП

8

член

Иво Тодоров Иванов

 

БСП

9

член

Евтим Христов Евтимов

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000071

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Беркант Кадир Чауш

 

ДПС

2

зам. председател

Детелина Драгомирова Дончева

 

ДБ

3

секретар

Галина Николаева Стайкова

 

ГЕРБ

4

член

Венцислав Атанасов Десподов

 

ГЕРБ

5

член

Райме Ахмедова Хасанова

 

ДПС

6

член

Хюнер Гюрселова Мехмедова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Виктория Пламенова Узунова

 

ПП

8

член

Магдалена Вачкова Георгиева

 

БСП

9

член

Величка Иванова Евтимова

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000072

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Марияна Трифонова Иванова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Сесил Муйсин Мустафа

 

ДПС

3

секретар

Патриция Борисова Маринова

 

ПП

4

член

Пламен Светославов Пенев

 

ГЕРБ

5

член

Красимир Иванов Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Роксана Миленова Дочева

 

ПП

7

член

Богданка   Борисова Въчкова

 

ВЪЗХОД

8

член

Йордан Риманов Мавродинов

 

БСП

9

член

Танчо Милков Милев

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000073

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Денислав Пламенов Русев

 

ПП

2

зам. председател

Ивайло Йорданов Трайков

 

ГЕРБ

3

секретар

Аян Небат Халил

 

ДПС

4

член

Димитричка Велинова Василева

 

ГЕРБ

5

член

Люба Дамянова Делева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Йордан Христов Стефанов

 

ПП

7

член

Иван Иванов Недев

 

ВЪЗХОД

8

член

Снежанка Георгиева Герганска

 

БСП

9

член

Валентина Димитрова Иванова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000074

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Стела Станимирова Атанасова

 

БСП

2

зам. председател

Иван Донев Иванов

 

ПП

3

секретар

Цветанка Маломирова Иванова

 

ГЕРБ

4

член

Димка Динева Христова

 

ГЕРБ

5

член

Ерсин Синанов Мусинов

 

ДПС

6

член

Цветанка Йоргова Димова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Живка Николова Рачева

 

ПП

8

член

Диян Стойчев Димов

 

ВЪЗХОД

9

член

Петинка Василева Василева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000075

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Христо Мирчев Атанасов

 

ПП

2

зам. председател

Даниела Василева Димитрова

 

БСП

3

секретар

Лъчезар Кирилов Симеонов

 

ДБ

4

член

Валентина Станушева Анастасова

 

ГЕРБ

5

член

Райна Асенова Гайдаржиева

 

ГЕРБ

6

член

Джанан Емин Яхяева

 

ДПС

7

член

Величка Димчева Давиткова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Тихомир Пенчев Пейков

 

ПП

9

член

Горан Димитров Александров

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000076

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Румянка Иванова Димитрова

 

ДБ

2

зам. председател

Атанаска Димитрова Демирова-Илчева

 

ПП

3

секретар

Емилия Иванова Ганева

 

БСП

4

член

Мая Милкова Гроздева

 

ГЕРБ

5

член

Нели Иванова Иванова

 

ГЕРБ

6

член

Алиосман Хасан Алиосман

 

ДПС

7

член

Билянт Неджмидин Мехмед

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Йорданка Венелинова Панайотова

 

ПП

9

член

Атанаска Великова Илиева

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000077

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Деян Пенчев Дечев

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Милен Станев Добрев

 

ДБ

3

секретар

Малина Росенова Стамова

 

ПП

4

член

Бистра Иванова Тодорова

 

ГЕРБ

5

член

Берке Дениз Айнур

 

ДПС

6

член

Антоанета Стилиянова Иларионова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Галина Николаева Иванова

 

ВЪЗХОД

8

член

Йоана Георгиева Георгиева

 

БСП

9

член

Асен Аврамов Аврамов

 

ПП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000078

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Нимет Съдкъ Дилявер

 

ДПС

2

зам. председател

Снежана Христова Недева

 

ГЕРБ

3

секретар

Даниела Божидарова Чилингирова

 

ДБ

4

член

Мария Панкова Митева

 

ГЕРБ

5

член

Теодосий Ненчев Кожухаров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Ивета Живкова Жекова

 

ПП

7

член

Стоян Петров Гинев

 

ПП

8

член

Галя Стойчева Стоянова

 

БСП

9

член

Симеон Симеонов Бидев

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000079

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Евгения Георгиева Йорданова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Айджан Ирфан Али

 

ДПС

3

секретар

Румяна Георгиева Димитрова

 

ГЕРБ

4

член

Ивелина Железова Панайотова

 

ГЕРБ

5

член

Веселина Любомирова Василева

 

ПП

6

член

Методий Димитров Методиев

 

ПП

7

член

Даниела Милкова Бенева

 

ВЪЗХОД

8

член

Росен Герчев Великов

 

БСП

9

член

Сияна Здравкова Владимирова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000080

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Мими Атанасова Кобурова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Десислава Георгиева Христова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Синем Севимова Исметова

 

ДПС

4

член

Павел Сократов Тодоров

 

ГЕРБ

5

член

Росица Иванова Иванова

 

ПП

6

член

Иванка Величкова Димитрова

 

ПП

7

член

Добромир Ивелинов Чобанов

 

ВЪЗХОД

8

член

Цветелин Христомиров Христов

 

БСП

9

член

Николета Христова Христова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000081

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Венелин Станчев Малчев

 

ПП

2

зам. председател

Милена Недева Василева

 

ГЕРБ

3

секретар

Кремена Костадинова Желязкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Миглена Иванова Георгиева

 

ГЕРБ

5

член

Шермин Шефкет Хасан

 

ДПС

6

член

Димка Василева Василева

 

ПП

7

член

Жана Пенчева Йорданова

 

ВЪЗХОД

8

член

Милена Маринова Абрашева

 

БСП

9

член

Лилия Валентинова Илиева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000082

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Цветелина Иванова Иванова

 

БСП

2

зам. председател

Тошко Стоянов Тодоров

 

ПП

3

секретар

Свилена Георгиева Стоянова

 

ГЕРБ

4

член

Юлиян Стилиянов Илиев

 

ГЕРБ

5

член

Мелиха Хюсеин Рагъб

 

ДПС

6

член

Илка Рачева Стоянова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Павел Иванов Станков

 

ПП

8

член

Румянка Маринова Хараланова

 

ВЪЗХОД

9

член

Пенка Здравкова Андреева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000083

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Станислав Василев Стайков

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Мариана Данчева Петрова

 

БСП

3

секретар

Мирослав Стефанов Тончев

 

ПП

4

член

Ангелина Димитрова Димитрова

 

ГЕРБ

5

член

Селиме Мехмед Ахмед

 

ДПС

6

член

Айлин Еминова Исмаилова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Даниела Борисова Костадинова

 

ПП

8

член

Вергиния Величкова Василева- Тодорова

 

ВЪЗХОД

9

член

Даниела Андонова Йорданова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000084

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Павел Иванов Станков

 

БСП

2

зам. председател

Венелин Крумов Вичев

 

ГЕРБ

3

секретар

Месут Йълмаз Хюсеин

 

ВЪЗХОД

4

член

Огнян Петров Кубадинов

 

ГЕРБ

5

член

Едже Елхан Байрям

 

ДПС

6

член

Юрям Фейзула Али

 

ДПС

7

член

Рейхан Зюбей Ахмед

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Павлинка Иванова Митева

 

ПП

9

член

Диана Илиева Вълчева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000085

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Бисерка Георгиева Гаева

 

ПП

2

зам. председател

Десислава Петрова Стилиянова

 

БСП

3

секретар

Катя Димитрова Колева

 

ГЕРБ

4

член

Снежана Добрева Куртева-Кубадинова

 

ГЕРБ

5

член

Айлин Айредин Кямил

 

ДПС

6

член

Айше Ибрахим Мехмед

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Цветанка Георгиева Въчкова

 

ПП

8

член

Айлин Али Хюсеин

 

ВЪЗХОД

9

член

Пламена Мирославова Михайлова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000086

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Белмин Бейджанова Арифова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Янка Станева Тодорова

 

ПП

3

секретар

Иван Василев Иванов

 

БСП

4

член

Магдалена Неделчева Вълова

 

ГЕРБ

5

член

Первин Фикри Али

 

ДПС

6

член

Георги Атанасов Джабилов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Димитрина Дучева Гинева

 

ПП

8

член

Садия Йълмаз Ариф

 

ВЪЗХОД

9

член

Ивелина Иванова Русева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000087

 

 

Длъжност

ИМЕНА

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Нежда Хасанова Ереджебова

 

ДПС

2

зам. председател

Лилия Костова Христова

 

ГЕРБ

3

секретар

Калоян Христов Христов

 

ПП

4

член

Яна Огнянова Кубадинова

 

ГЕРБ

5

член

Илка Неделчева Карева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Милена Андреева Георгиева

 

ПП

7

член

Атанас Иванов Ковачев

 

ВЪЗХОД

8

член

Теодора Хараланова Йорданова

 

БСП

9

член

Нели Цанкова Димитрова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000088

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Николай Йончев Пеков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Рефаат Решад Хасан

 

ДПС

3

секретар

Даниела Алексиева Вичева

 

ГЕРБ

4

член

Елка Ангелова Бозова

 

ГЕРБ

5

член

Реджеб Илхан Реджеб

 

ДПС

6

член

Силвия Христова Господинова

 

ПП

7

член

Антоанета Кръстева Ковачева

 

ВЪЗХОД

8

член

Даниела Валентинова Неделчева

 

БСП

9

член

Мария Иванова Стефанова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000089

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Мариана Тошкова Методиева-Станоева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Росица Димитрова Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Айкут Бюлент Ахмед

 

ДПС

4

член

Ивелина Минчева Бъчварова

 

ГЕРБ

5

член

Синем Джелил Емби

 

ДПС

6

член

Димитричка Стоянова Петкова

 

ПП

7

член

Елена Владимирова Пенчева

 

ВЪЗХОД

8

член

Марияна Петрова Вълева

 

БСП

9

член

Маргарита Гинева Христова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000090

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Виктория Красимирова Григорова

 

ПП

2

зам. председател

Ивелина Илиева Иванова

 

ГЕРБ

3

секретар

Камен Георгиев Крумов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Атиля Мерджан Ахмед

 

ДПС

5

член

Ивет Стоянова Иванова

 

ВЪЗХОД

6

член

Валентинка Петрова Георгиева

 

БСП

7

член

Снежанка Йорданова Стоянова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  303000091

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Камелия Добрева  Колева

 

ВЪЗХОД

2

зам. председател

Петър Данаилов Петров

 

ПП

3

секретар

Керанка Костова Минева

 

ГЕРБ

4

член

Ралица Иванова Георгиева

 

ГЕРБ

5

член

Гюлджан Гюнаева Юсуфова

 

ДПС

6

член

Милена Ботева Маркова-Топалова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Красимира Стоянова Митева

 

ПП

8

член

Румянка Иванова Смиленова

 

БСП

9

член

Валентин Руменов Димитров

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000092

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Октай Мюсфер Осман

 

ДПС

2

зам. председател

Павлина Желева Енчева

 

ВЪЗХОД

3

секретар

Ростислав Ивелинов Стоянов

 

ПП

4

член

Тонислав Светославов Троев

 

ГЕРБ

5

член

Даря Стефанова Христова

 

ГЕРБ

6

член

Мариян Йорданов Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Ивайло Михайлов Цанков

 

ДБ

8

член

Диана Стойчева Тодорова

 

БСП

9

член

Теодора Хараланова Йорданова

 

ПП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000093

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Жени Димитрова Колева

 

ПП

2

зам. председател

Севнур Исмаил Халил

 

ДПС

3

секретар

Емилия Николова Павлова

 

БСП

4

член

Кристиян Огнянов Крумов

 

ГЕРБ

5

член

Ирена Стоянова Стефанова

 

ГЕРБ

6

член

Янка Кънева Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Мая Свиленова Христова

 

ПП

8

член

Румяна Григорова Радева

 

ВЪЗХОД

9

член

Атанаска  Димитрова Маринова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000094

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Светослав Атанасов Троев

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Христина Стоянова Станкова

 

ПП

3

секретар

Орхан Мустафов Шабанов

 

ДПС

4

член

Данка Савова Лазарова

 

ГЕРБ

5

член

Росица Атанасова Стойнева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Петко Венелинов Борисов

 

ПП

7

член

Катя Иванчева Андреева

 

ВЪЗХОД

8

член

Свилен Светлозаров Петров

 

БСП

9

член

Таня Иванова Костадинова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000095

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Димитринка Юлкова Димитрова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Джеврия Нихатова Хасан

 

ГЕРБ

3

секретар

Галя Иванова Георгиева

 

ПП

4

член

Валентина Иванова Вълева

 

ДПС

5

член

Дилбер Ерджан Нусин

 

ВЪЗХОД

6

член

Георги Димитров Димитров

 

БСП

7

член

Милен Иванов Тенев

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000096

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Бистра Венелинова Тодорова

 

ВЪЗХОД

2

зам. председател

Димитричка Петрова Димова

 

ДБ

3

секретар

Севги Ахмедова Мехмедова

 

ДПС

4

член

Яница Пламенова Василева

 

ГЕРБ

5

член

Силвия Йорданова Динкова

 

ПП

6

член

Маринка Стоянова Стойчева

 

БСП

7

член

Силвия Петкова Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000097

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Яница Тодорова Йорданова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Злати Тодоров Златев

 

ВЪЗХОД

3

секретар

Анна Ценова Иванова

 

БСП

4

член

Джемиле Хюсеин Молла

 

ДПС

5

член

Светла Танева Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Соня Иванова Костова

 

ПП

7

член

Снежана Димитрова Русева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000098

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Юлияна Дянкова Иванова

 

ПП

2

зам. председател

Пенка Димова Златева

 

ГЕРБ

3

секретар

Диана Илиева Бежанова

 

ДБ

4

член

Елмаз Исмаил Ахмед

 

ДПС

5

член

Диян Георгиев Иларионов

 

ВЪЗХОД

6

член

Цвета Маринова Бодурова

 

БСП

7

член

Марияна Йорданова Вълчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000099

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Веселка Иванова Иванова

 

ДБ

2

зам. председател

Славчо Атанасов Славев

 

ПП

3

секретар

Иван Богданов Тонев

 

ГЕРБ

4

член

Севим Мехмед Юмерова

 

ДПС

5

член

Ивалина Владимирова Иванова

 

ВЪЗХОД

6

член

Димитра Спасова Павлева

 

БСП

7

член

Росица Петрова Гурая

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000100

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Димитричка Недева Лечева

 

БСП

2

зам. председател

Неджиати Кемилев Шукриев

 

ДПС

3

секретар

Стефчо Богданов Сивев

 

ПП

4

член

Жулиен Димитров Димитров

 

ГЕРБ

5

член

Десислава Ботева Илиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Ибрям Ахмед Ибрям

 

ВЪЗХОД

7

член

Татяна Любенова Люцканова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000101

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Емял Джевдет Мехмед

 

ДПС

2

зам. председател

Йорданка Василева Тодорова

 

БСП

3

секретар

Севсен Енверова Алиева

 

ДБ

4

член

Николета Номику

 

ГЕРБ

5

член

Георги Величков Василев

 

ГЕРБ

6

член

Николай Борисов Колев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Мариянка Христова Георгиева

 

ПП

8

член

Ивалин Генов Иванов

 

ПП

9

член

Милен Стефанов Асенов

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000102

 

 

Длъжност

ИМЕНА

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Добромир Александров Димов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Бениде Джевдет Исмаил

 

ДПС

3

секретар

Хриска Драганова Тодорова

 

БСП

4

член

Емине Хюсеинова Ахмедова

 

ГЕРБ

5

член

Гюлтен Бейтулова Сюлейманова

 

ГЕРБ

6

член

Бехидже Ахмед Ибрям

 

ДПС

7

член

Пенка Недялкова Стоянова

 

ПП

8

член

Нериман Юсуфова Ахмедова

 

ВЪЗХОД

9

член

Йорданка Маринова Мирчева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000103

 

 

Длъжност

ИМЕНА

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Диана Маринова Кирова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Цветан Георгиев Димитров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Йордан  Василев Иванов

 

ВЪЗХОД

4

член

Станислава Димитрова Стаматова

 

ГЕРБ

5

член

Билгин Вадет  Хамид

 

ДПС

6

член

Еленка Цвяткова Маринова

 

ПП

7

член

Маринчо Иванов Маринов

 

БСП

8

член

Мехмед Мехмед Ахмед

 

 

9

член

Йордан Митев Йорданов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000104

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Фикрие Ибрям Али

 

ДПС

2

зам. председател

Икмал Фатмиев Махмудов

 

ГЕРБ

3

секретар

Богдан Петров Бонев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Деянка Маринова Димитрова

 

ГЕРБ

5

член

Иван Милков Златев

 

ГЕРБ

6

член

Бахтияр Исмаил Потур

 

ПП

7

член

Адриан Георгиев Атанасов

 

БСП

8

член

Стоян  Илиев Илиев

 

ВЪЗХОД

9

член

Айнур Ибрахим Потур

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000105

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Дора Неделчева Дончева

 

ПП

2

зам. председател

Фикрет Антов Иванов

 

ДПС

3

секретар

Митка Димитрова Марашева

 

ГЕРБ

4

член

Мария Добрева Жекова

 

ГЕРБ

5

член

Лиляна Неделчева Жекова

 

ПП

6

член

Веска Стоилова Моканова

 

БСП

7

член

Стоян Крайчев Стоянов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Соня  Иванова Иванова

 

ВЪЗХОД

9

член

Моника Георгиева Пеева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000106

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Кръстинка Кръстева Димова

 

БСП

2

зам. председател

Димитричка Райкова Краева

 

ПП

3

секретар

Тотка Иванова Йорданова

 

ВЪЗХОД

4

член

Светлана Радославова Крумова

 

ГЕРБ

5

член

Мариела Жекова Иванова

 

ГЕРБ

6

член

Ася Яворова Филипова 

 

ДПС

7

член

Таня Йорданова Дулу

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Боянка Георгиева Маринова

 

ПП

9

член

Нурхан Кемалов Талибов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000107

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Димка Иванова Колева

 

ПП

2

зам. председател

Валентина Жечкова Стойнова

 

БСП

3

секретар

Борислав Петев Балчев

 

ДБ

4

член

Рени Стоянова Маринова

 

ГЕРБ

5

член

Сюлейман Юсуф Сюлейман

 

ДПС

6

член

Цветомир Иванов Вълчев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Жанета Христова Донева

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000108

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Райна Христова Иванова

 

ПП

2

зам. председател

Мехмед Осман Осман

 

ДПС

3

секретар

Чанка Тодорова Димитрова

 

БСП

4

член

Камен Станиславов Бонев

 

ГЕРБ

5

член

Веселин Жечков Великов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Милко Дянков Матев

 

ВЪЗХОД

7

член

Димитър Костадинов Димитров

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000109

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Сабрие Еркан Реджеб

 

ДПС

2

зам. председател

Бетина Дончева Йорданова

 

ПП

3

секретар

Нури Хюсмен Ахмед

 

ВЪЗХОД

4

член

Елка Александрова Петкова

 

ГЕРБ

5

член

Ивайло Владимиров Радев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Анна Митева Михайлова

 

БСП

7

член

Валери Руменов Димов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000110

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Любомир Илиев Тодоров

 

БСП

2

зам. председател

Емине Сюлейман Юсуф

 

ДПС

3

секретар

Мариян Хараланов Харизанов

 

ПП

4

член

Светла Димитрова Ташкова

 

ГЕРБ

5

член

Цоню Илиев Иванов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Емил Петков  Николов

 

ВЪЗХОД

7

член

Стоянка Георгиева Димитрова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000111

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Десислава Валентинова Владимирова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Дочка Стоянова Делева

 

БСП

3

секретар

Мехмед Юмер Ялъм

 

ДПС

4

член

Лиляна  Светлинова Димитрова

 

ВЪЗХОД

5

член

Даниела Генчева Василева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Ивелина Младенова Маринова

 

ПП

7

член

Ангел Радев Ангелов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000112

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Латинка Илиева Рангелова

 

ПП

2

зам. председател

Татяна Бижева Рангелова

 

ГЕРБ

3

секретар

Добринка Замфирова Стойчева

 

БСП

4

член

Еркан Неджмидин Мехмед

 

ДПС

7

член

Даниела Павлова Илиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Свилена Валентинова Генчева

 

ВЪЗХОД

9

член

Панайот Георгиев Панайотов

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000113

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Петранка Методиева Асенова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Йорданка Димитрова Тодорова

 

ПП

3

секретар

Елка Ангелова Георгиева

 

ГЕРБ

4

член

Фуркан Айдънов Исов

 

ДПС

5

член

Елена Миланова Сиракова

 

ВЪЗХОД

6

член

Божидара Стоянова Димитрова

 

ДБ

7

член

Виолета Богданова Георгиева

 

БСП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000114

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Асен Димитров Митев

 

ПП

2

зам. председател

Нелина Георгиева Тонева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Стелка Руменова Дончева

 

ВЪЗХОД

4

член

Ивелина Славчева Василева

 

ГЕРБ

5

член

Дешка Радева Стоянова

 

ДПС

6

член

Милена Александрова Йорданова

 

ДБ

7

член

Диана Илиева Бежанова

 

БСП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000115

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Неждет Неджмидинов Мехмедов

 

ДПС

2

зам. председател

Мария Добромирова Димчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Десислава Петрова Михайлова

 

ПП

4

член

Христина Иванова Стоянова

 

ГЕРБ

5

член

Емануела Емилиянова Вичева

 

ВЪЗХОД

6

член

Антоанета Боянова Петкова

 

ДБ

7

член

Стоян Борисов Стоянов

 

БСП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000116

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Иванка Стоянова Попова

 

БСП

2

зам. председател

Дария Ганчева Георгиева

 

ДБ

3

секретар

Стоян Кирилов Стоянов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Марина Стойчева Руменова

 

ГЕРБ

7

член

Фикрет Ибрямов Мусов

 

ДПС

8

член

Деница Димитрова Костадинова

 

ПП

9

член

Данчо Станчев Йорданов

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000117

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Галина Митева Стефанова

 

ДБ

2

зам. председател

Веселка Петрова Станчева

 

БСП

3

секретар

Нели Николаева Димитрова

 

ПП

4

член

Моника Ивайлова Иванова

 

ГЕРБ

5

член

Тефик Шефкъ Ахмед

 

ДПС

6

член

Пенка Алексиева Христова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Севдалина  Томова Русинова

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000118

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Десислава Христова Христова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Ивелина Николова Алексиева

 

ДБ

3

секретар

Новелинка Асенова Йорданова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Нурие Мехмед Варсазан

 

ДПС

5

член

Пенка Станчева Номику

 

ПП

6

член

Дарина Светлинова Димитрова

 

ВЪЗХОД

7

член

Даринка Господинова Тодорова

 

БСП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000119

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Асен Димитров Митев

 

ПП

2

зам. председател

Светлана Недялкова Севева

 

ГЕРБ

3

секретар

Милка Георгиева Жечева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Керанка Александрова Тошева

 

ГЕРБ

5

член

Нермин Шемсединова Хюсмянова

 

ДПС

6

член

Даринка Стойчева Въчкова

 

ПП

7

член

Ивелина Марчева Петрова

 

БСП

8

член

Даниела Валентинова Неделчева

 

ВЪЗХОД

9

член

Кремена Арангелова Крумова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000120

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Мукадес Латиф Ахмед

 

ДПС

2

зам. председател

Калин Данчев Колев

 

ПП

3

секретар

Елис Неждет Юмер

 

ГЕРБ

4

член

Бейсим Хамдиев Ахмедов

 

ВЪЗХОД

5

член

Тодор Маринов Петров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Мустафа Алиосман Садък

 

БСП

7

член

Бениде Джевдет Исмаил

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000121

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Николинка Стоянова Колева

 

ПП

2

зам. председател

Илхан Хали Мехмед

 

ДПС

3

секретар

Руслан Василиевич Янковенко

 

ДБ

4

член

Нели Станчева Ганчева

 

ГЕРБ

5

член

Йоана Иванова Атанасова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Донка Нейкова Петрова

 

БСП

7

член

Николай Павелов Маринов

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000122

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Стефка Аспарухова Владинова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Нора Христова Георгиева

 

ПП

3

секретар

Нежля Назми Кадир

 

ДПС

4

член

Радослава Валентинова Петрова

 

ГЕРБ

5

член

Владимир Николов Радев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

член

Светла Иванова Димитрова

 

БСП

7

член

Василка Борисова Димитрова

 

ПП

8

член

Иванета Красимирова Борисова

 

ВЪЗХОД

9

член

Тодорка Георгиева Михайлова

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000123

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Михаил Георгиев Сираков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

зам. председател

Иванка Йотова Атанасова

 

ГЕРБ

3

секретар

Ирина Иванова Живкова

 

ДБ

4

член

Василка Илиева Георгиева

 

ГЕРБ

5

член

Лерзан Закир Сеид

 

ДПС

6

член

Румяна Русева Иванова

 

ДПС

7

член

Веселина Стоянова Тодорова

 

БСП

8

член

Павлинка Илиева Атанасова

 

ПП

9

член

Гергана Димитрова Друмева

 

ВЪЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

№  303000124

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Ивелина Ангелова Жекова

 

ДПС

2

зам. председател

Димитър Георгиев Тонев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Ивелина Симеонова Стоянова

 

ГЕРБ

4

член

Васил Любенов Спасов

 

ГЕРБ

5

член

Симеон Георгиев Симеонов

 

ПП

6

член

Шенай  Хамди Ахмедова

 

ВЪЗХОД

7

член

Антонио Димитров Асенов

 

БСП

8

член

Айше Хамидова Мустафова

 

ДПС

9

член

Емил Дочев Мирчев

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000125

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Христина Александрова Хаджидимитрова

 

БСП

2

зам. председател

Диана Василева Бойчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

секретар

Ани Иванова Бончева

 

ГЕРБ

4

член

Калиптен Ереджебова Хашимова

 

ДПС

5

член

Костадин Бонев Костадинов

 

ПП

6

член

Любомир Евгениев Манов

 

ВЪЗХОД

7

член

Стела Славова Велева

 

ДБ

 

 

 

 

 

 

 

№  303000126

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Людмила Владимирова Илиева

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Петромила Данчева Младенова

 

ПП

3

секретар

Владимир Колев Пощаров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Гюнай Айдънов Галибов

 

ДПС

5

член

Герасим Найденов Данаилов

 

ВЪЗХОД

6

член

Росен Милев Христов

 

ДБ

7

член

Галина Атанасова Георгиева

 

БСП

 

 

 

 

 

 

 

№  303000127

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Предложен от ПП/КП

1

председател

Радостин Петров Пенчев

 

ДБ

2

зам. председател

Дора  Стоянова Пенева

 

БСП

3

секретар

Марияна Неделчева Маринова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

член

Северин Стоянов Акерски

 

ГЕРБ

5

член

Неджиат Наджи Иляз

 

ДПС

6

член

Светла Христова Иванова

 

ПП

7

член

Марин Илиев Добрев

 

ВЪЗХОД

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Шумен.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Шумен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 92 / 22.03.2023

  относно: Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

 • № 91 / 22.03.2023

  относно: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 • № 90 / 22.03.2023

  относно: Определяне начина на оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

всички решения