Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 150
Шумен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 389/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подаден от Сашо Стефанов Евлогиев, упълномощен представител на ПП „Български възход“ относно нарушение на Изборния кодекс в гр. Шумен МБАЛ Шумен.

На електронната поща на РИК Шумен е постъпил сигнал от Сашо Стефанов Евлогиев, упълномощен представител на ПП „Български възход“ в който се посочва, че В сградата на МБАЛ Шумен, адрес: гр. Шумен, ул. „ Васил Априлов“, № 63, където на етаж 3, се намира СИК № 303000125, няма поставени никакви указателни табели нито на входа на сградата, нито на етажите, които да указват на избирателите, номера на секцията, на кой етаж се намира и местонахождението й. При запитване къде се намира СИК, почти никой не може да даде информация.

От представения снимков материал приложен към жалбата не може да се установи по категоричен начин твърдяното нарушение на ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс и поради отпаднало основание, РИК Шумен

РЕШИ:

Оставя без уважение сигнал с вх. № 389/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подаден от Сашо Стефанов Евлогиев, упълномощен представител на ПП „Български възход“ относно нарушение на Изборния кодекс в гр. Шумен МБАЛ Шумен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 02.04.2023 в 21:11 часа

Календар

Решения

  • № 154 / 06.04.2023

    относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

  • № 153 / 05.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

  • № 152 / 05.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения