Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 149
Шумен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 303000034 поради проблем в СУЕМГ, който не може да бъде отстранен.

РИК - Шумен е уведомена на 02.04.2022г. в 15.35.ч. от председателя на СИК № 303000034 находяща се в кв. Дивдядово, общ. Шумен, обл. Шумен , че СУЕМГ спря работа в 10:50 ч. Отговорният техник от „Сиела Норма“ АД е констатирал проблем „Системна грешка (Дневникът не е синхронизиран)“, който не може да бъде отстранен.

Попълнен е Констативен протокол Приложение 4 и Констативен протокол Приложение 5 от изборните книжа за наличие на предпоставки по чл. 269 от ИК, от който е видно, че машината е спряла работа в 10.50ч. на 02.04.2023г.

С писмо изх. № 16/02.04.2023г. на РИК-Шумен, комисията е уведомила ЦИК за необходимостта от преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в секция № 303000034 от Тридесети изборен район- Шуменски. С протоколно решение на ЦИК от 02.04.2023г., РИК-Шумен е уведомена, че следва да бъде взето решение, СИК в избирателна секция № 303000034 да премине към гласуване само с хартиени бюлетини.

Съгласно т. 7.2 и 7.3 от раздел III на Методически указания на ЦИК, приети с Решение № 1798-НС от 18.03.2023г. на ЦИК, когато машината за гласуване е отказала в началото на изборния ден  поради проблем, който не може да бъде отстранен, РИК взема решение за преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини.

 

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.29 и чл. 269 от ИК, РИК Шумен

 

РЕШИ:

Поради невъзможност на машината да стартира  в резултат на проблем,  който не може да бъде отстранен, в СИК № 303000034 да се премине към гласуване  само с хартиени бюлетини.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от ИК.

Зам. председател: Мариела Любчева Иванова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 02.04.2023 в 20:15 часа

Календар

Решения

  • № 154 / 06.04.2023

    относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

  • № 153 / 05.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

  • № 152 / 05.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения