Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 148
Шумен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 381/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подаден от Николай Колев, упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушение на Изборния кодекс в с. Тъкач и с. Тодор Икономово, община Каолиново.

На електронната поща на РИК Шумен е постъпил сигнал от Николай Колев, упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната – Демократична България“, в който се посочва, че Кметът на Община Каолиново влиза в секциите с цел агитация и влияние върху избора на избирателите и работата на членовете на СИК, което съставлява нарушение на чл.182, ал.4 и чл.231 от Изборния кодекс. Подателят на сигнала иска от РИК Шумен да извърши проверка на изложените в сигнала факти, като при установяване на извършено нарушение да предприеме последващи действия по компетентност.

 

След като се запознаха подробно с наведените в сигнала твърдения, Председателят и Секретарят на РИК Шумен извършиха проверка на място и след проведени разговори с членовете на СИК № 30 18 00023 в с. Тъкач, СИК № 30 18 00020, СИК № 30 18 00021 и СИК № 30 18 00022 в с. Тодор Икономово, с лицата, които охраняват СИК и с избиратели от посочените населени места, не са установили до момента на проверката в горепосочените СИК да е осъществявана предизборна агитация в изборните помещения от посоченото в сигнала лице, както и от други лица, респективно да е извършено нарушение на разпоредбата на чл.182, ал.4 и чл.231от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс и констативен протокол от проверка от 02.04.2023 г., РИК Шумен

РЕШИ:

 1. Оставя без уважение сигнал с вх. № 381/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подаден от Николай Колев, упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната – Демократична България.
 2. Не се установи нарушение на чл. 231 от Изборния.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мариела Любчева Иванова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 02.04.2023 в 20:14 часа

Календар

Решения

 • № 154 / 06.04.2023

  относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

 • № 153 / 05.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

 • № 152 / 05.04.2023

  относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения