Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 142
Шумен, 01.04.2023

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 02.04.2023г.

На 01.04.2023г. с вх.№ 345/01.04.2023г. е постъпил Списък – Приложение №1 към Решение № 1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК, съдържащи 5 (пет) броя представители. След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочените списъци, не се установиха несъответствия.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък с вх.№ 345/01.04.2023г., с упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 5 (пет) броя упълномощени представители на ПП  „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 04.2023г. както следва:

1

Дилбер Хюсеинова Ахмед

 

59-1-135/31.03.2023г.

2

Гюлджихан Сезаи Али

 

59-1-136/31.03.2023г.

3

Емин Вежди Емин

 

59-1-137/31.03.2023г.

4

Небат Мехмедов Хюсеинов

 

59-1-138/31.03.2023г.

5

Селин Билгин Вадет

 

59-1-139/31.03.2023г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 154 / 06.04.2023

    относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

  • № 153 / 05.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

  • № 152 / 05.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения