Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 141
Шумен, 01.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 342/01.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подаден от Севдалина Герджикова относно твърдяно наличие за нарушение на Изборния кодекс.

На електронната поща на РИК Шумен е постъпил сигнал от Севдалина Герджикова, в който се посочва, че СИК 303000065, определена за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, е невъзможно в секцията да влезе инвалидна количка или избирател с увредено зрение. Моли РИК Шумен за съдействие, за да бъде гарантирано правото на гласуване на лицата с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

С писмо с вх. № 349/01.04.2023 г., секретаря на Община Шумен уведомява РИК Шумен, че е допусната явна фактическа грешка в писмо с рег. № 37-00-039 на Кмета на Община Шумен, като в раздел „Секции с места за паркиране на автомобили и подходи за колички за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат“ погрешно е посочена секция № 30 30 00 065 с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов“ № 4.

С Решение № 140/01.04.2023 г. на РИК Шумен, комисията е изменила свое Решение № 91/22.03.2023 г., като е заличила секция № 30 30 00 065 от раздел „Секции с места за паркиране на автомобили и подходи за колички за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс и поради отпаднало основание, РИК Шумен

РЕШИ:

Оставя без уважение сигнал с вх. № 342/01.04.2023 г. по описа на РИК Шумен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 154 / 06.04.2023

    относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

  • № 153 / 05.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

  • № 152 / 05.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения