Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 139
Шумен, 01.04.2023

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“ в изборите за народни представители на 02.04.2023г.

Постъпило е Заявление с вх. № 4/31.03.2023г. от Регистъра на застъпниците, от упълномощени представители на ПП „Има такъв народ“ в изборите за народни представители на 02.04.2023г. Към заявлението (Приложение № 46-НС от изборните книжа) на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат са приложени общо 5 (пет) броя декларации от лицата, предложени за застъпници (Приложение № 45-НС от изборните книжа). След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха несъответствия.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, РИК Шумен,

 

РЕШИ:

 

  1. РЕГИСТРИРА 5 (пет) броя застъпници за кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“ в изборите за народни представители на 04.2023г. и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, както следва:

 

1

Симеон Сашков Проданов

 

2

Григор Стоянов Григоров

 

3

Ралица Цонкова Ангелова

 

4

Георги Добрев Василев

 

5

Нежля Васвиева Сюлейманова

 

   2. Издава удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1 от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 01.04.2023 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 154 / 06.04.2023

    относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

  • № 153 / 05.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

  • № 152 / 05.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения