Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 135
Шумен, 31.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на КП „БСП за България“ в изборите за народни представители на 02.04.2023г.

На 31.03.2023г., с вх.№ 307/31.03.2023г., е постъпил Списък – Приложение №1 към Решение № 1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК, съдържащи 302 (триста и двама) броя представители. След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, се установиха, че две лица подадени за упълномощени представители от КП „БСП за България“ са предложени с предложение вх.№ 314/31.03.2023г. за членове на СИК № 303000033 и СИК № 303000068 от ПП „Възраждане“. С оглед горното публикуването пълномощните на тези лица следва да бъде отказано.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък с вх.№ 302/31.03.2023г., с упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

 1. Публикува списък с 300 (триста) броя упълномощени представители на КП  „БСП за България“ в изборите за народни представители на 04.2023г. както следва:

1

Атанас Стойменов Атанасов

 

№1/31.03.2023г.

2

Тинка Начева Ангелова

 

№2/31.03.2023г.

 

 

 

 

4

Бронхилда Станчева Николова

 

№4/31.03.2023г.

5

Иванка Иванова Стойчева

 

№5/31.03.2023г.

6

Свилен Христов Стоянов

 

№6/31.03.2023г.

7

Марияна Йорданова Недялкова

 

№7/31.03.2023г.

8

Ронай Гюрселов Мустафов

 

№8/31.03.2023г.

9

Зорко Пенев Маринов

 

№9/31.03.2023г.

10

Цанка Димитрова Пенева

 

№10/31.03.2023г.

11

Веселина Христова Деянова

 

№11/31.03.2023г.

12

Снежанка Жечкова Иванова

 

№12/31.03.2023г.

13

Галинка Славова Борисова

 

№13/31.03.2023г.

14

Марияна Маринова Николова

 

№14/31.03.2023г.

15

Мария Христова Якоб-Талиб

 

№15/31.03.2023г.

16

Георги Методиев Георгиев

 

№16/31.03.2023г.

17

Стефанка Иванова Георгиева

 

№17/31.03.2023г.

18

Цветелина Бориславова Станчева

 

№18/31.03.2023г.

19

Пламен Борисов Дянков

 

№19/31.03.2023г.

20

Марийка Иванова Атанасова

 

№20/31.03.2023г.

21

Евдокия Момчилова Бозукова

 

№21/31.03.2023г.

22

Стефан Евгениев Костов

 

№22/31.03.2023г.

23

Петя Костадинова Димитрова

 

№23/31.03.2023г.

24

Нели Колева Друмева

 

№24/31.03.2023г.

25

Искрен Найденов Милков

 

№25/31.03.2023г.

26

Стефанка Йорданова Минчева

 

№26/31.03.2023г.

27

Ваня Илиева Стоянова

 

№27/31.03.2023г.

28

Димитър Петров Димитров

 

№28/31.03.2023г.

29

Елиман Шукриев Елиманов

 

№29/31.03.2023г.

30

Назмие Назми Кабил

 

№30/31.03.2023г.

31

Бонка Христова Иванова

 

№31/31.03.2023г.

32

Борислав Стефанов Стефанов

 

№32/31.03.2023г.

33

Таня Иванова Господинова

 

№33/31.03.2023г.

34

Мариела Бойчева Панайотова

 

№34/31.03.2023г.

35

Стилиян Методиев Шопов

 

№35/31.03.2023г.

36

Райна Станчева Иванова

 

№36/31.03.2023г.

37

Невин Кадирова Хюсеинова

 

№37/31.03.2023г.

38

Василена Руменова Томова

 

№38/31.03.2023г.

39

Недим Хюсеинов Мехмедов

 

№39/31.03.2023г.

40

Тома Трифонов Томов

 

№40/31.03.2023г.

41

Янка Тодорова Филипова

 

№41/31.03.2023г.

42

Иванчо Христов Цанев

 

№42/31.03.2023г.

43

Дорка Вичева Янкова

 

№43/31.03.2023г.

44

Седат Реджеб Юзеир

 

№44/31.03.2023г.

45

Георги Атанасов Кобуров

 

№45/31.03.2023г.

46

Живка Николова Величкова

 

№46/31.03.2023г.

47

Диана Стойнова Велчева

 

№47/31.03.2023г.

48

Златко Димитров Христов

 

№48/31.03.2023г.

49

Валентин Стоянов Маринов

 

№49/31.03.2023г.

50

Дорина Иванова Маринова-Дякова

 

№50/31.03.2023г.

51

Венета Бончева Николова

 

№51/31.03.2023г.

52

Ренета Иванова Димитрова

 

№52/31.03.2023г.

53

Кина Николова Велинова

 

№53/31.03.2023г.

54

Владимир Димитров Спасов

 

№54/31.03.2023г.

55

Златка Георгиева Димитрова

 

№55/31.03.2023г.

56

Ивалина Георгиева Тодорова

 

№56/31.03.2023г.

57

Добромир Петков Жеков

 

№57/31.03.2023г.

58

Благовест Красимиров Михайлов

 

№58/31.03.2023г.

59

Донка Петрова Христова

 

№59/31.03.2023г.

60

Силвия Трифонова Илиева

 

№60/31.03.2023г.

61

Светла Янкова Неделчева

 

№61/31.03.2023г.

62

Галина Йорданова Рачева

 

№62/31.03.2023г.

 

 

 

 

64

Тихомир Василев Илиев

 

№64/31.03.2023г.

65

Ивелина Цветанова Пенева

 

№65/31.03.2023г.

66

Сашо Христов Савев

 

№66/31.03.2023г.

67

Траяна Калоянова Василева

 

№67/31.03.2023г.

68

Татяна Радославова Роева

 

№68/31.03.2023г.

69

Ивелин Атанасов Иванов

 

№69/31.03.2023г.

70

Емануил Филчев Георгиев

 

№70/31.03.2023г.

71

Тодор Иванов Гроздев

 

№71/31.03.2023г.

72

Ирена Илкова Василева

 

№72/31.03.2023г.

73

Илко Тодоров Цонев

 

№73/31.03.2023г.

74

Мария Йорданова Атанасова

 

№74/31.03.2023г.

75

Иван Стоянов Иванов

 

№75/31.03.2023г.

76

Петранка Славева Димитрова

 

№76/31.03.2023г.

77

Петър Станев Петров

 

№77/31.03.2023г.

78

Живко Георгиев Лазаров

 

№78/31.03.2023г.

79

Глория Валериева Илиева

 

№79/31.03.2023г.

80

Сталин Кеворк Ованесян

 

№80/31.03.2023г.

81

Александър Христов Христов

 

№81/31.03.2023г.

82

Симанка Вълева Ангелова

 

№82/31.03.2023г.

83

Иванка Василева Димова

 

№83/31.03.2023г.

84

Ирина Петрова Георгиева

 

№84/31.03.2023г.

85

Виктория Методиева Стоянова

 

№85/31.03.2023г.

86

Марийка Минева Петрова

 

№86/31.03.2023г.

87

Марина Андонова Петрова

 

№87/31.03.2023г.

88

Йорданка Андонова Лачева

 

№88/31.03.2023г.

89

Милко Иванов Абаджиев

 

№89/31.03.2023г.

90

Георги Керанов Стоилов

 

№90/31.03.2023г.

91

Николинка Костадинова Жечева

 

№91/31.03.2023г.

92

Методи Андреев Атанасов

 

№92/31.03.2023г.

93

Нина Пламенова Паскалева

 

№93/31.03.2023г.

94

Муса Ахмедов Скендеров

 

№94/31.03.2023г.

95

Галина Николова Велева

 

№95/31.03.2023г.

96

Любка Василева Иванова

 

№96/31.03.2023г.

97

Геновева Костова Стоянова

 

№97/31.03.2023г.

98

Йорданка Петкова Йорданова

 

№98/31.03.2023г.

99

Геновева Василева Димитрова

 

№99/31.03.2023г.

100

Любчо Атанасов Петров

 

№100/31.03.2023г.

101

Орлин Йорданов Йорданов

 

№101/31.03.2023г.

102

Иван Христов Иванов

 

№102/31.03.2023г.

103

Стоянка Захариева Тодорова

 

№103/31.03.2023г.

104

Юмер Ахмед Хаджи

 

№104/31.03.2023г.

105

Кръстинка Илиева Казакова

 

№105/31.03.2023г.

106

Дана Спасова Иванова

 

№106/31.03.2023г.

107

Райна Щерева Райкова

 

№107/31.03.2023г.

108

Марин Петров Стефанов

 

№108/31.03.2023г.

109

Божидар Асенов Атанасов

 

№109/31.03.2023г.

110

Радка Стратева Ковачева

 

№110/31.03.2023г.

111

Милко Иванов Цанев

 

№111/31.03.2023г.

112

Тодор Георгиев Куманов

 

№112/31.03.2023г.

113

Минчо Русев Минчев

 

№113/31.03.2023г.

114

Красимира Николаева Савова

 

№114/31.03.2023г.

115

Стефан Владимиров Анев

 

№115/31.03.2023г.

116

Илийчо Йорданов Илиев

 

№116/31.03.2023г.

117

Никола Станиславов Станчев

 

№117/31.03.2023г.

118

Надежда Христова Желева

 

№118/31.03.2023г.

119

Николинка Йорданова Добрева

 

№119/31.03.2023г.

120

Галина Богданова Радева

 

№120/31.03.2023г.

121

Велико Генов Вълев

 

№121/31.03.2023г.

122

Дончо Йорданов Донев

 

№122/31.03.2023г.

123

Билянт  Шюкрю Мехмедамин

 

№123/31.03.2023г.

124

Вунка Василева Петкова

 

№124/31.03.2023г.

125

Мартин Ивелинов Христов

 

№125/31.03.2023г.

126

Светла Ангелова Йорданова

 

№126/31.03.2023г.

127

Ивелин Христов Йорданов

 

№127/31.03.2023г.

128

Хидает Бейтулов Ахмедов

 

№128/31.03.2023г.

129

Сали Назъм Аляйдин

 

№129/31.03.2023г.

130

Ерай Мустафов Хасанов

 

№130/31.03.2023г.

131

Мехмед Махмуд Пандар

 

№131/31.03.2023г.

132

Илхан Фазлиев Халилов

 

№132/31.03.2023г.

133

Джахит Нури Мехмед

 

№133/31.03.2023г.

134

Рамадан Шабанов Реджебов

 

№134/31.03.2023г.

135

Мехмед Ерол Идриз

 

№135/31.03.2023г.

136

Исмаил Хюсеин Адил

 

№136/31.03.2023г.

137

Атче Осман Карамахмуд

 

№137/31.03.2023г.

138

Сами Ахмедов Яхов

 

№138/31.03.2023г.

139

Неджмидин Ахмед Мехмед

 

№139/31.03.2023г.

140

Идриз Кадир Юсуф

 

№140/31.03.2023г.

141

Мехмед Касим Мустафа

 

№141/31.03.2023г.

142

Сехер Мемдух Ахмед

 

№142/31.03.2023г.

143

Стоян Василев Стоянов

 

№143/31.03.2023г.

144

Бирхаят Илхан Ибрям

 

№144/31.03.2023г.

145

Васви Мехмед Мустафа

 

№145/31.03.2023г.

146

Орхан Ахмедов Мехмедов

 

№146/31.03.2023г.

147

Рейхан Юсеин Ахмед

 

№147/31.03.2023г.

148

Юсуф Мехмедов Шабанов

 

№148/31.03.2023г.

149

Иван Тодоров Иванов

 

№149/31.03.2023г.

150

Марийка Колева Неделчева

 

№150/31.03.2023г.

151

Динка Цанкова Стефанова

 

№151/31.03.2023г.

152

Хафизе Незир Шефкет

 

№152/31.03.2023г.

153

Тюляй Неджми Васви

 

№153/31.03.2023г.

154

Славчо Киров Славов

 

№154/31.03.2023г.

155

Севджан Руфиева Адемова

 

№155/31.03.2023г.

156

Сабрие Али Хабил

 

№156/31.03.2023г.

157

Вилдан Нихат Саид

 

№157/31.03.2023г.

158

Красимира Димитрова Вълчева

 

№158/31.03.2023г.

159

Гюлзаде Махмуд Мустафа

 

№159/31.03.2023г.

160

Селиме Али Шукри

 

№160/31.03.2023г.

161

Джунейт Хайредин Халим

 

№161/31.03.2023г.

162

Христинка Тодорова Йорданова

 

№162/31.03.2023г.

163

Зия Юсуф Рушан

 

№163/31.03.2023г.

164

Мергюл Ридван Хасан

 

№164/31.03.2023г.

165

Айше Кадирова Мехмед

 

№165/31.03.2023г.

166

Стела   Ненчева   Янкова                             

 

№166/31.03.2023г.

167

Венка Драганова Войнова                        

 

№167/31.03.2023г.

168

Маргарита Тодорова Йорданова             

 

№168/31.03.2023г.

169

Станчо Великов Станчев                           

 

№169/31.03.2023г.

170

Фикрет Ахмет Ахмет

 

№170/31.03.2023г.

171

Ахмед Мехмед Ахмед                                 

 

№171/31.03.2023г.

172

Крум   Драгиев  Крумов                            

 

№172/31.03.2023г.

173

Христо Илиев Христов                              

 

№173/31.03.2023г.

174

Добра Йорданова  Фучик                          

 

№174/31.03.2023г.

175

Виолета Владимирова Владимирова    

 

№175/31.03.2023г.

176

Свилен    Георгиев Свиленов                    

 

№176/31.03.2023г.

177

Петър  Николов Петров                              

 

№177/31.03.2023г.

178

Снежа Димова Атанасова                          

 

№178/31.03.2023г.

179

Кольо Иванов Николов                               

 

№179/31.03.2023г.

180

Йонка Василева Николова                       

 

№180/31.03.2023г.

181

Пламен Николов Цеков                             

 

№181/31.03.2023г.

182

Севдалина Стефанова Димитрова

 

№182/31.03.2023г.

183

Стефан Стефанов Стефанов

 

№183/31.03.2023г.

184

Мирослав Банчев Димитров

 

№184/31.03.2023г.

185

Венцислав Дилиянов Илиев

 

№185/31.03.2023г.

186

Красимира Атанасова Кръстева

 

№186/31.03.2023г.

187

Орфей Надеждов Иванов

 

№187/31.03.2023г.

188

Митко Веселинов Георгиев

 

№188/31.03.2023г.

189

Диана Янчева Димитрова

 

№189/31.03.2023г.

190

Димитричка Славкова Димитрова

 

№190/31.03.2023г.

191

Георги Галинов Георгиев

 

№191/31.03.2023г.

192

Махмуд Мехмед Махмуд

 

№192/31.03.2023г.

193

Иванка Димитрова Иванова

 

№193/31.03.2023г.

194

Хюсеин Хамид Хюсеин

 

№194/31.03.2023г.

195

Ергун Юсню Ахмед

 

№195/31.03.2023г.

196

Пламен Димов Андреев

 

№196/31.03.2023г.

197

Антонина Вячеславова Буюклиева

 

№197/31.03.2023г.

198

Денка Радкова Панова

 

№198/31.03.2023г.

199

Христина Димитрова Господинова

 

№199/31.03.2023г.

200

Алпай Рашков Христов

 

№200/31.03.2023г.

201

Маргарита Тодорова Станчева

 

№201/31.03.2023г.

202

Господин Гочев Костов

 

№202/31.03.2023г.

203

Денислава Валентинова Димова

 

№203/31.03.2023г.

204

Бисер Атанасов Камберов

 

№204/31.03.2023г.

205

Румен Маринов Ангелов

 

№205/31.03.2023г.

206

Мартин Митков Мартинов

 

№206/31.03.2023г.

207

Христо Мирославов Солаков

 

№207/31.03.2023г.

208

Ахмед Ахмед Камбер

 

№208/31.03.2023г.

209

Валентин Маринов Ангелов

 

№209/31.03.2023г.

210

Анелия Христова Атанасова

 

№210/31.03.2023г.

211

Басри Ибрям Осман

 

№211/31.03.2023г.

212

Сийка Костова Камберова

 

№212/31.03.2023г.

213

Стелияна Нури Садифе

 

№213/31.03.2023г.

214

Севдалин Михайлов Севдалинов

 

№214/31.03.2023г.

215

Албена Иванова Петрова

 

№215/31.03.2023г.

216

Ангел Ангелов Иванов

 

№216/31.03.2023г.

217

Ерол Ахмед Мустан

 

№217/31.03.2023г.

218

Патриция Сергеева Манузина

 

№218/31.03.2023г.

219

Али Мустафа Али

 

№219/31.03.2023г.

220

Емил Мирославов Солаков

 

№220/31.03.2023г.

221

Симо Росенов Стефанов

 

№221/31.03.2023г.

222

Анета Ангелова Христова

 

№222/31.03.2023г.

223

Младен Стефанов Киров

 

№223/31.03.2023г.

224

Стефка Иванова Попова

 

№224/31.03.2023г.

225

Стоян Рачев Стоянов

 

№225/31.03.2023г.

226

Стоянка Раденкова Евтимова

 

№226/31.03.2023г.

227

Димитър Добрев Митев

 

№227/31.03.2023г.

228

Тодор Велиславов Тодоров                        

 

№228/31.03.2023г.

229

Тодор Юлиянов Стойчев                            

 

№229/31.03.2023г.

230

Севи Атанасов Севев

 

№230/31.03.2023г.

231

Живко Николов Захариев

 

№231/31.03.2023г.

232

Петър Димитров Пенев

 

№232/31.03.2023г.

233

Георги Ивелинов Георгиев

 

№233/31.03.2023г.

234

Деян Атанасов Дочев

 

№234/31.03.2023г.

235

Живко Стоянов Хараланов

 

№235/31.03.2023г.

236

Кръстю Желев Димитров

 

№236/31.03.2023г.

237

Георги Руменов Георгиев

 

№237/31.03.2023г.

238

Стефан Николов Стефанов

 

№238/31.03.2023г.

239

Светлин Иванов Иванов

 

№239/31.03.2023г.

240

Ангелина Неделчева Димова

 

№240/31.03.2023г.

241

Емил Илиев Русев

 

№241/31.03.2023г.

242

Илия Русев Илиев

 

№242/31.03.2023г.

243

Ганчо Стефанов Георгиев

 

№243/31.03.2023г.

244

Габриела Тодорова Тодорова

 

№244/31.03.2023г.

245

Величка Божинова Георгиева

 

№245/31.03.2023г.

246

Фахредин Рефкъ Юсуф 

 

№246/31.03.2023г.

247

Билсер Метин Мюмюн

 

№247/31.03.2023г.

249

Цветан Руменов Стойнов

 

№249/31.03.2023г.

250

Иван Великов Илиев

 

№250/31.03.2023г.

251

Нихат Мехмед Кязим   

 

№251/31.03.2023г.

252

Стела Ганчева Стефанова

 

№252/31.03.2023г.

253

Веска Донкова Илиева

 

№253/31.03.2023г.

254

Здравка Николова Тодорова

 

№254/31.03.2023г.

255

Ясен Илийчев Стефанов

 

№255/31.03.2023г.

256

Делка  Николова Георгиева

 

№256/31.03.2023г.

257

Станислав Александров Василев

 

№257/31.03.2023г.

258

Адриана Бисерова Кирилова 

 

№258/31.03.2023г.

259

Радослав Иванов Петков

 

№259/31.03.2023г.

260

Мариян Симеонов Дончев

 

№260/31.03.2023г.

261

Атанас Димитров Желев

 

№261/31.03.2023г.

262

Февзи Ниязиев Герджиков

 

№262/31.03.2023г.

263

Ахмед Османов Мехмедов

 

№263/31.03.2023г.

264

Димитър Димитров Георгиев

 

№264/31.03.2023г.

265

Асен Руменов Вълчев

 

№265/31.03.2023г.

266

Гълъб Димитров Тодоров

 

№266/31.03.2023г.

267

Любчо Димитров Георгиев

 

№267/31.03.2023г.

268

Митко Мишев Ангелов

 

№268/31.03.2023г.

269

Христо Руменов Вълчев

 

№269/31.03.2023г.

270

Шевки Ахмедов Хюсмянов

 

№270/31.03.2023г.

271

Ангел Димитров Пасков

 

№271/31.03.2023г.

272

Станислав Ангелов Герджиков

 

№272/31.03.2023г.

273

Риза Алишев Ризов

 

№273/31.03.2023г.

274

Мехмед Хюсеинов Караосман

 

№274/31.03.2023г.

275

Мустафа Мехмед Хасан

 

№275/31.03.2023г.

276

Димитър Тодоров Чирпанов

 

№276/31.03.2023г.

277

Христо Николаев Савов

 

№277/31.03.2023г.

278

Ростислав Стоянов Георгиев

 

№278/31.03.2023г.

279

Петю Железов Василев

 

№279/31.03.2023г.

280

Руси Георгиев Русев

 

№280/31.03.2023г.

281

Светослав Петров Славов

 

№281/31.03.2023г.

282

Марияна Йорданова Петева

 

№282/31.03.2023г.

283

Райна Христова Рачева

 

№283/31.03.2023г.

284

Николинка  Йорданова Маринова

 

№284/31.03.2023г.

285

Петър Йорданов Иванов

 

№285/31.03.2023г.

286

Здравка Стефанова Георгиева

 

№286/31.03.2023г.

287

Огнян Ангелов Куюмджиев

 

№287/31.03.2023г.

288

Илия Стоянов Попов

 

№288/31.03.2023г.

289

Елена Тодорова Рачева

 

№289/31.03.2023г.

290

Венелин Борисов Димитров

 

№290/31.03.2023г.

291

Иванка Йорданова Димитрова

 

№291/31.03.2023г.

292

Стоянка Георгиева Димова

 

№292/31.03.2023г.

293

Румянка Янакиева Велкова

 

№293/31.03.2023г.

294

Галя Иванова Денева

 

№294/31.03.2023г.

295

Александър Бонев Илиев

 

№295/31.03.2023г.

296

Славчо Иванов Терзиев

 

№296/31.03.2023г.

297

Антон Сотиров Георгиев

 

№297/31.03.2023г.

298

Къймет  Невзатова Купенова

 

№298/31.03.2023г.

299

Гинка Стефанова Илиева

 

№299/31.03.2023г.

300

Георги Неделчев Абов

 

№300/31.03.2023г.

301

Антоанета Дянкова Димитрова

 

№301/31.03.2023г.

302

Християн Радославов Христов

 

№302/31.03.2023г.

 

 1. Отказва публикуване за следните две лица:

 

1

Велка Недева Велева

 

№3/31.03.2023г.

2

Галина Вълчанова Пенева

 

№63/31.03.2023г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 31.03.2023 в 17:18 часа

Календар

Решения

 • № 154 / 06.04.2023

  относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

 • № 153 / 05.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

 • № 152 / 05.04.2023

  относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения