24.03.2017

Съобщение

В предизборния ден на 25 и изборния 26.03.2017г. РИК -Шумен ще заседава в СОУ „Трайко Симеонов“ улица „Ген. Драгомиров“ № 44 Б гр. Шумен – учителска стая.

24.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 24.03.2017г. от 16:30...

23.03.2017

График за получаване на изборните материали от СИК в Община Шумен

Г  Р  А  Ф  И  К

за  получаване на изборните материали от СИК на 25.03.2017г. /събота/ в Ресторанта на Общината следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК, всеки един от тях предложени от различни партии или коалиции от партии.

 

от   8.00 ч.                    - от     1 до   20 секция вкл.

от   9.00 ч.                    - от   21 до   41 секция вкл.

от 10.00 ч.                    - от   84 до 104 секция вкл.

от 11.00 ч.                    - от 105 до 128 секция вкл.

от 12.00 ч.                    - от   42 до   62 секция вкл.

от 13.00 ч.                    - от   63 до   83 секция вкл.

 

За  получаване на копирната техника във фоайето на източния вход на сградата на Общината, следва да се явят председателите на СИК 30 мин. по-рано от гореописаните часове!!!

         Желателно е да се явите 5 мин. преди посочения горе начален час.

 

МОЛЯ ДА СПАЗВАТЕ ТАКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАФИК С ОГЛЕД НА ТОВА  ДА  НЕ  СЕ  НАРУШАВА СЪЗДАДЕНАТА  ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

23.03.2017

Актуални списъци на членовете на СИК за Област Шумен към 12.00 на 23.03.2017г.

23.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК Шумен е насрочено за 23.03 в 16.30ч.

22.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 22.03.2017г. от 16:00ч.

21.03.2017

Обучение на членове на СИК за Община Шумен

Обучението на членове на СИК в Община Шумен ще се проведе на 22.03.2017г. от 18.00ч.за секциите с номера от 1 до 63 включително. На 23.03.2017г. от 18.00ч.за секциите с номера от 64 до 128 включително.

Обучението ще се проведе в сградата на Община Шумен в зала "Професор Венета Вичева" -  източен вход.

21.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 21.03.2017г. от 17:00ч.

17.03.2017

Съобщение

Мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден по общини:

 

 1. Община Никола Козлево

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302100002 с. Вълнари;

СИК № 302100003 с. Вълнари;

СИК № 302100007 с. Никола Козлево;

СИК № 302100011 с. Хърсово;

СИК № 302100004 с. Каравелово;

СИК № 302100001 с. Векилски;

СИК № 302100005 с. Красен дол;

СИК № 302100006 с. Крива река;

СИК № 302100008 с. Пет могили;

СИК № 302100009 с. Пет могили;

СИК № 302100010 с. Ружица;

СИК № 302100012 с. Цани Гинчево;

СИК № 302100013 с. Църквица;

 

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053 282002 - Кметство с. Никола Козлево;

Дата и часове, в които се приемат заявките - от 9,00ч. на 20.03.2017г. до 16,00ч. на 24.03.2017г.

 

 1. Община ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302300002 гр. Велики Преслав, Домашен социален патронаж, ул. Ахелой №4

СИК № 302300010 гр. Велики Преслав, „Клуб на пенсионера", ул. „Борис Спиров" № 51;

СИК № 302300008 гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров" № 76;

Телефон за връзка  с Общ. В.Преслав 0538/ 4 43 15

Поради липса на специализиран транспорт, общината не може да приема заявки за помощ за придвижване.

 

 1. Община СМЯДОВО

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302500001 гр. Смядово, „Център за социална рехабилитация  интеграция", ул. „Н. Й. Вапцаров" № 8;

СИК № 302500003 гр. Смядово, Ритуална зала, пл. „Княз Борис І“ № 4

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053 512 892; гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2

 

 1. Община ХИТРИНО

 

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053 412 130; гр. Хитрино , ул. „Възраждане" № 45

Дата и часове, в които се приемат заявките -  от 14.03.2017г. до 26.03.2017г.  - от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.;

 

 1. Община ВЕНЕЦ

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

Всички избирателни секции. Пред съответните секции ще бъдат поставени обозначителни табели и знаци.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053432190; 053432191; общинска администрация Венец;

Дата и часове, в които се приемат заявките -  от 26.03.2017г. от 06,00ч. до 18,15ч.

 

 1. Община НОВИ ПАЗАР

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302200006 -, гр. Нови пазар, ул.“Оборище“ №14 /Пенсионерски клуб №4/

СИК № 302200011 - гр. Нови пазар, ул.“Ст. Караджа“40 II вход – ДГ №1

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 0537/95166  Oбщина Нови Пазар;

Дата и часове, в които се приемат заявките -  след 23.03.2017г. от 8,00ч. до 17,00ч.

 

 1. Община ВЪРБИЦА

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 301000004 ГР. Върбица, ул. „Вит" № 5, Младежки дом

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053912094 отдел ГРАО на Общ. Върбица

Дата и часове, в които се приемат заявките -  от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00г. всеки работен ден, включително и в изборния ден.

 

 1. Община КАСПИЧАН

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

Секция № 301900002 - гр. Каспичан, СОУ „П. Волов", ул. Мадарски конник" № 99;

Секция № 301900006 – с.. Каспичан, ОУ „Христо Ботев", ул. „Цар Симеон" № 8;

Секция № 301900010 - гр. Плиска, Клуб на пенсионера, ул. „Ал. Стамболийски" № 12;

Секция № 301900015 - с. Марково, ЦДГ „Ален мак" , ул. „Станко Георгиев" № 3

Гореописаните избирателни секции са леснодостъпни.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 0800 19  092; 053274740; мобилни: 0886353568; 0886343400; от 8,00ч. до 16,00ч. общ. Каспичан, ул. „Мадарски конник" № 91;

 

 1. Община КАОЛИНОВО

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 301800010 с. Климент;

Осигурена е рамка за инвалиди.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053612210; гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4. От 7:00 до 20:00ч.

 

 1. Община ШУМЕН

 

В изпълнение на разпоредбите на ЦИК, списъкът с номерата и адресите на избирателните секции, които са в сгради с повече от един етаж и има секции и на горните етажи, както и номерата на секциите, намиращи се на първите етажи в същите сгради са както следва:

 

 1. СОУ "Тр. Симеонов", ул. "Ген. Драгомиров" №44 Б
 • Секция № 303000004 ет. 2, стая 21;
 • Секция № 303000005 ет. 2, стая 22;
 • Секция № 303000006 ет. 2, стая 24;
 • Секция № 303000007, ет. 2, стая 25;
 • Секция № 303000008, ет. 2, стая 26;
 • Секция № 303000011, ет. 3, стая 42;

Секции по чл. 10, ал. 1 от ИК са Секции №  303000003, ет. 1, приемна;

 

 1. ДГ „Пролетна дъга“ – филиал, ул.“Северна“16, вх.1
 • Секция № 303000017, ет. 2, ап. 6;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 15, вх. 1, ет. 1, ап. 3;

 

 

 1. ДГ „Пролетна дъга“, ул. „Софийско шосе" № 2
 • Секция № 303000053, ет. 2, зала 3;
 • Секция № 303000063, ет. 2, зала 4;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000052, ет. 1, зала 2;

 

 1. ЦДГ № 32, ул. „Странджа" № 8
 • Секция № 303000020, ет. 2, зала 3;

Секция по 10, ал. 1 от ИК е Секция № 19, ет. 1, зала 1;

 

 1. СОУ "Васил Левски", ул. „Деде-агач" № 24
 • Секция № 303000026, ет. 2, стая 35;
 • Секция № 303000027, ет. 2, стая 36;
 • Секция № 303000028, ет. 2, стая 37;
 • Секция № 303000029, ет. 2, стая 38;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000025, ет. 1, стая 18;

 

 

 1. ДГ „Златна рибка“, ул. „Д-р Петър Берон" № 50
 • Секция 62, ет. 2, зала 3;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 51, ет. 1, зала 2;

 

 1. Детска ясла № 6, ул. „Марица" № 12
 • Секция 74, ет. 2, фоайе;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 73, ет. 1, фоайе;

 

 1. Помощно училище, ул. "М. Борисов" № 16
 • Секция 85, ет. 2 учителска стая;
 • Секция 86, ет. 2, стая на ІIІ "а" клас;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 84, ет. 1, актова зала;

 

 1. Младежки дом, ул. "Съединение" № 105
 • Секция 68, ет. 2, лекционна зала;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 59, ет. 1, фоайе;

 

Секции, разполагащи с подходи за инвалидни колички (секции №21, 65 и 66) и имат достъпни места за паркиране на автомобили:

 

1.Секция № 3, СОУ "Тр. Симеонов", ул. "Ген. Драгомиров" №44 Б, ет. 1,приемна;

2.Секция № 21, ул. "Тракия" №8, Център за инвалиди;

3.Секция № 33, кв. „Дивдядово", бул. "В. Преслав" № 134, Клуб на пенсионера;

4.Секция № 39, ул. "Съединение" № 138А, Клуб на пенсионера №7;

5.Секция № 65, ул. "Л. Каравелов" № 4,ДГ “Латинка“;

6.Секция № 66, бул. „Славянски" №72, ДКТ „Васил Друмев";

7.Секция № 82, бул. "Преслав" № 5, Клуб на пенсионера № 16.

 

Помощ при придвижването в изборния ден на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението (което обстоятелство се доказва с медицински документ за съответното увреждане, ТЕЛК или НЕЛК) ще бъде осигурена от  общинска администрация, като заявки ще се приемат  от 8.30 до 17.00 часа на 22, 23 и 24.03.2017 на телефон: 054/800-400.  

17.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 17.03.2017г. от 17:30г.

15.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 15.03.2017г. от 17:00г.

13.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 13.03.2017г. от 17:00ч.

10.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 10.03.2017г. от 17:00 ч.

09.03.2017

БЮЛЕТНА

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 08 март 2017 г. и във връзка с писмо на ЦИК с изх. № НС-15-180/08.03.2017 г. до всички районни избирателни комисии, публикуваме сканирания образец на бюлетината за  изборите за народни представители на 26.03.2017 г.  в тридесети избирателен район - Шумен

бюлетина

07.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 07.03.2017г. от 17:00 ч.

06.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 06.03.2017г. от 17:00 ч.

01.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 01.03.2017г. от 17:00 ч...

27.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 27.02.2017г. от 17:00 ч...

24.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ

Следващо заседание на РИК - ШУМЕН е насрочено за 24.02.2017г. от 17:00 ч...

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 145 / 07.04.2017

  относно: Изпратени по компетентност материали от Районна прокуратура – Велики Преслав относно сигнал по преписка вх. № 193/2017г. по описа на РУ – Велики Преслав.

 • № 144 / 07.04.2017

  относно: Изпратени по компетентност материали от Районна прокуратура – Велики Преслав относно сигнал по преписка вх. № 194/2017г. по описа на РУ – Велики Преслав.

 • № 143 / 30.03.2017

  относно: Изпратени по компетентност материали от Районна прокуратура – Нови пазар относно сигнал с УРИ 2206/17.03.2017г. по описа на РУ – Нови пазар, съответстващ на сигнал до РИК – Шумен с № 145/17.03.2017г. подаден от Юсеин Шакир Юсеин.

всички решения