Архив избори:
10.07.2021

Актуален списък на членовете на СИК и ПСИК по общини в Област Шумен към 10.07.2021г.

09.07.2021

Актуален списък на членовете на СИК и ПСИК по общини към 09.07.2021г.

08.07.2021

Актуален списък на членовете на СИК и ПСИК по общини към 08.07.2021г.

06.07.2021

Актуален списък на членовете на СИК и ПСИК по общини към 06.07.2021г.

05.07.2021

МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

 1. Община Никола Козлево

Всички избирателните секции, образувани на територията на община Никова Козлево, са достъпни в различна степен за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както следва:

 • До подстъпите на сградите има изградени рампи:

СИК № 302100002 с. Вълнари;

СИК № 302100003 с. Вълнари;

СИК № 302100007 с. Никола Козлево;

СИК № 302100008 с. Пет могили;

СИК № 302100011 с. Хърсово;

СИК № 302100012 с. Цани Гинчево;

 • Липсват препятствия (стъпала):

СИК № 302100004 с. Каравелово;

 • В кметствата разполагат с подвижни рампи, които се използват при необходимост:

СИК № 302100001 с. Векилски;

СИК № 302100005 с. Красен дол;

СИК № 302100006 с. Крива река;

СИК № 302100009 с. Пет могили;

СИК № 302100010 с. Ружица;

СИК № 302100013 с. Църквица;

В изборния ден ще бъде ограничено паркирането на автомобили в района на избирателните секции като ще с допускат само МПС превозващи гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението.

Телефони, на който могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 05328 2002;

Дати и часове, в които се приемат заявките - от 9,00ч. на 05.07.2021г. до 16,00ч. на 09.07.2021г.

Кабините за гласуване ще са с размери не по-малко от 210/170см, с вход не по-тесен от 90см и плот не по-висок от 85см.

 

 1. Община ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302300002 гр. Велики Преслав, Домашен социален патронаж, ул. Ахелой №4;

Пред избирателната секция ще се поставят табела и други обозначителни знаци, на които да се отбележи допълнителното предназначение на секцията.

Телефон за връзка  с Общ. В.Преслав 0538/ 4 43 15, от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 всеки работен ден, включително и изборния.

Ще се осигурят паркоместа за МПС на гражданите с проблеми.

Общината разполага със специализиран транспорт, поради което предлага тази услуга на нуждаещите се граждани.

Кабинките за гласуване ще са с размери по-големи от 210/170, с плотове не по-високи от 85см и входове не по-тесни от 90см.

 

 1. Община СМЯДОВО 

Секции, специално определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

- секция №302500003 – Ритуална зала в гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №4, към която има скосен подход на тротоара на ниво пътна настилка.

- секция №302500004 – Народно Читалище „Братство – 1860“, гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №1, която е обособена с рампа за инвалиди

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 05351/ 2892; гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2 

 

 1. Община ХИТРИНО

Местонахождение на избирателните секции, пригодни за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

 • секция №301100007 - с. Добри Войниково, ул. „България“ №18, библиотека.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 05341/89-38; отдел „ГРАО“.

Дати и часове, в които се приемат заявките -  всеки работен ден, включително и изборния ден  - от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. 

 

 1. Община ВЕНЕЦ 

Всички образувани секции на територията на община Венец са пригодни за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването. Изключение правят тези в Изгрев и Боян, където сградите са с повече от един етажи и секциите са на горните етажи. Пред съответните секции ще бъдат поставени обозначителни табели и знаци.

За предоставянето на право на глас на всеки избирател, община Венец определя секция за гласуване на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването – секция №300700004 – Венец, ул. „Кирил и Методий“ №24, където има обособена рампа.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 05343/2190; 05343-2191 и 0887557960, на е-адрес [email protected].

В изборния ден заявки ще се приемат от 07:00ч. до 19:00ч.

Общината има възможност да осигури автомобил за транспортиране на хора с увреждания.

 

 1. Община НОВИ ПАЗАР

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302200006 -, гр. Нови пазар, ул.“Оборище“ №14 /Пенсионерски клуб/

СИК № 302200011 - гр. Нови пазар, ул.“Ст. Караджа“40 – ДГ №1 II-вход

Телефон, на  който могат да се правят заявки за помощ (за транспорт до определена секция)  в изборния ден - 0537/95166.

Дати и часове, в които се приемат заявките -  след 05.07.2021г. от 8,00ч. до 17,00ч.

Като посочат:  три имена, адрес на който се намират, номер на секцията, в която ще гласуват, ще ползват ли придружител, телефон за връзка.

 

 1. Община ВЪРБИЦА

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 301000004 гр. Върбица, ул. „Вит" № 5, Младежки дом

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 05391/20-83 и в отдел ГРАО на Общ. Върбица.

Дати и часове, в които се приемат заявките -  от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00г. всеки работен ден, включително и в изборния ден.

 

 1. Община КАСПИЧАН

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

Секция № 301900002 - гр. Каспичан, СОУ „П. Волов", ул. Мадарски конник" № 99;

Секция № 301900006 – с. Каспичан, ОУ „Христо Ботев", ул. „Цар Симеон" № 8;

Секция № 301900010 - гр. Плиска, Клуб на пенсионера, ул. „Ал. Стамболийски" № 12;

Секция № 301900015 - с. Марково, ЦДГ „Ален мак" , ул. „Станко Георгиев" № 3

Гореописаните избирателни секции са леснодостъпни.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 080040088 (безплатен телефонен номер); 05351 7440; мобилни: 0889203500; 0889745273 от 8.00ч. до 16.00ч. в сградата на общинска администрация на общ. Каспичан, ул. „Мадарски конник" № 91;

 

 1. Община КАОЛИНОВО

23 броя избирателни секции в Община Каолиново са разположени на първите етажи на сградите използвани за тази цел. В село Климент има създадени 2 избирателни секции, като първата секция е на първия етаж и втората е на втория. Избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението ще бъдат насочени да гласуват на първия етаж;

Пред изборните помещения ще бъдат поставени табели и други обозначителни знаци;

В секцията определена за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателен апарат или зрението има изградена рампа;

Изборните помещения (кабините за гласуване) са пригодени за гласуване на хора с уреждания на опорно-двигателния апарат или зрението

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ и съдействие към Общинска администрация в изборния ден – 05361/22-10; гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4 от 7:00 до приключване на изборния ден.

 

 1. Община ШУМЕН

В изпълнение на разпоредбите на ЦИК, списъкът с номерата и адресите на избирателните секции, които са в сгради с повече от един етаж и има секции и на горните етажи, както и номерата на секциите, намиращи се на първите етажи в същите сгради са както следва:

 

 1. СУ "Тр. Симеонов", ул. "Ген. Драгомиров" №44 Б
 • Секция № 303000004 ет. 2, стая 201;
 • Секция № 303000005 ет. 2, стая 205;
 • Секция № 303000006 ет. 2, стая 206;
 • Секция № 303000007, ет. 2, стая 207;
 • Секция № 303000008, ет. 2, стая 208;
 • Секция № 303000011, ет. 2, стая 204;

Секции по чл. 10, ал. 1 от ИК са Секции №  303000003, ет. 1, стая №107

 

 1. ДГ „Пролетна дъга“ – филиал, ул.“Северна“16, вх.1
 • Секция № 303000017, ет. 2, ап. 6;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 15, вх. 1, ет. 1, ап. 3;

 

 1. ДГ „Пролетна дъга“, ул. „Софийско шосе" № 2
 • Секция № 303000053, ет. 2, зала 3;
 • Секция № 303000063, ет. 2, зала 4;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000052, ет. 1, зала 2;

 

 1. ДГ „Дружба“, ул. „Странджа" № 8
 • Секция № 303000020, ет. 2, зала 3;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 18, ет. 1, зала 1;

 

 1. СУ "Васил Левски", ул. „Деде-агач" № 24
 • Секция № 303000026, ет. 2, стая 36;
 • Секция № 303000027, ет. 2, стая 37;
 • Секция № 303000028, ет. 2, стая 38;
 • Секция № 303000029, ет. 2, стая 39;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000030, ет. 1, стая 10;

 

 1. ДГ „Златна рибка“, ул. „Д-р Петър Берон" № 50
 • Секция № 303000062, ет. 2, зала 3;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000051, ет. 1, зала 2;

 

 1. Детска ясла № 6, ул. „Марица" № 12
 • Секция № 303000074, ет. 2, фоайе;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000073, ет. 1, фоайе;

 

 1. ЦСОП/Помощно училище/, ул. "М. Борисов" № 16
 • Секция № 303000085, ет. 2 учителска стая;
 • Секция № 303000086, ет. 2, стая на трета група;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000084, ет. 1, актова зала;

 

 1. Младежки дом, ул. "Съединение" № 105
 • Секция № 303000068, ет. 2, лекционна зала;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000059, ет. 1, фоайе;

 

Секции с места за паркиране на автомобили и подходи за колички за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат.  

1.Секция № 30300003, СОУ "Тр. Симеонов", ул. "Ген. Драгомиров" №44 Б, ет. 1,стая №107;

2.Секция № 303000021, ул. "Тракия" №8, Център за инвалиди;

3.Секция № 303000033, кв. „Дивдядово", бул. "В. Преслав" № 134, Клуб на пенсионера;

4.Секция № 303000039, ул. "Съединение" № 138А, Клуб на пенсионера №7;

5.Секция № 303000065, ул. "Л. Каравелов" № 4,ДГ “Латинка“;

6.Секция № 303000066, бул. „Славянски" №72, ДКТ „Васил Друмев";

7.Секция № 303000082, бул. "Преслав" № 5, Клуб на пенсионера № 16.

Помощ при придвижването в изборния ден на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението (което обстоятелство се доказва с медицински документ за съответното увреждане, ТЕЛК или НЕЛК) ще бъде осигурена от  общинска администрация, като заявки ще се приемат  от 8.30 до 17.00 часа на 06.07.2021г. и 07.07.2021г. на телефон: 054/800-400.  

05.07.2021

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
05.07.2021

На вниманието на председатели на СИК и ПСИК за община Шумен

Обучението на председатели на СИК и ПСИК за община Шумен ще се проведе на 07.07.2021г. от 18.00ч.. в зала "Венета Вичева" на община Шумен.

05.07.2021

Съобщение

На 05.07.2021г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

01.07.2021

Съобщение

РИК Шумен уведомява членовете на СИК на територията на 30 МИР Шумен, че онлайн обучението за работа със специализираните устройства за машинно гласуване ще се проведе на:

1. 04.07.2021 г. (неделя) от 10:30 ч.

Линк към обучението

2. 08.07.2021 г. (четвъртък) от 18:30 ч.

Линк към обучението

01.07.2021

Съобщение

На 01.07.2021г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

30.06.2021

Съобщение

На 30.06.2021г. от 11.30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

28.06.2021

Съобщение

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 25 юни 2021 г. и във връзка с писмо на ЦИК с изх. № НС-15-506/25.06.2021 г. до всички районни избирателни комисии, публикуваме образец на бюлетината за  изборите за народни представители на 11.07.2021 г.  в тридесети избирателен район - Шумен.

 

БЮЛЕТИНА ОБРАЗЕЦ

25.06.2021

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

25.06.2021

Съобщение

На 25.06.2021г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

21.06.2021

Съобщение

На 21.06.2021г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

15.06.2021

Съобщение

На 15.06.2021г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

09.06.2021

Съобщение

На 09.06.2021г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

09.06.2021

Съобщение

На 09.06.2021г. от 15.00ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен

08.06.2021

Съобщение

В раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 г.”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11 юли 2021 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

07.06.2021

Съобщение

На 08.06.2021г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

05.06.2021

Съобщение

На 07.06.2021г от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК Шумен.

02.06.2021

Съобщение

РИК Шумен  уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
02.06.2021

Съобщение

На 03.06.2021г. от 17:30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

28.05.2021

Регистрация на кандидати за народни представители

Срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г. е до 17:00 часа на 08.06.2021г.

Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК Шумен, от 9:00 до 17:00 часа.

27.05.2021

Съобщение

Във връзка с предстояща регистрация на КАНДИДАТИ, ЗАСТЪПНИЦИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РИК Шумен предоставя приложения файл, съдържащ необходимите технически настройки за предварителна проверка на въвежданата информация.

27.05.2021

Съобщение

На 27.05.2021г. от 17:30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен.

25.05.2021

Съобщение

На 25.05.2021г. от 17:30ч. ще се проведе заседание на РИК Шумен 

25.05.2021

Съобщение

РИК Шумен ще заседава на следния адрес:

град Шумен 
бул. „Славянски” № 30, Етаж 1, Заседателна зала

Телефони за връзка:

054/ 913 004

054/ 913 275

още съобщения

Календар

Решения

 • № 149 / 11.07.2021

  относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

 • № 148 / 11.07.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

 • № 147 / 11.07.2021

  относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения