Архив избори:
31.03.2021

ОБУЧЕНИЯ СИК

РИК Шумен обявява, че на 31.03.2021г. от 17:30 часа ще се проведе електронно обучение за членовете от всички СИК в Област Шумен. 

 

Обучението ще се проведе през платформата Microsoft Teams. За да имате достъп до онлайн конференцията, трябва да последвате следния линк:

Запис на Онлайн обучение за СИК.

1. При достъпване на линка през мобилно устройство (телефон или таблет), последното ще изисква изтегляне на приложението.

2. От отворения прозорец следва да се избере синия надпис "Анонимно присъединяване"

Инструкция за ползване на платформата 

26.03.2021

Обучение на СИК

РИК Шумен обявява, че на 30.03.2021г. от 17:30 часа ще се проведе електронно обучение за членовете от всички СИК в Област Шумен. 

За втора дата на обучението е определен 31.03.2021г. от 17:30 часа.

Обучението ще се проведе през платформата Microsoft Teams. За да имате достъп до онлайн конференцията, трябва да последвате следния линк:

Онлайн обучение за СИК.

1. При достъпване на линка през мобилно устройство (телефон или таблет), последното ще изисква изтегляне на приложението.

2. От отворения прозорец следва да се избере синия надпис "Анонимно присъединяване"

Инструкция за ползване на платформата 

 

16.03.2021

Проверка на секция за гласуване

РИК Шумен уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува, на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: ГД"ГРАО"

04.04.2021

Съобщение

РИК Шумен уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува, на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: ГД"ГРАО"

04.04.2021

Съобщение

На 04.04.2021г. от 09.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

03.04.2021

Актуален списък на членовете на СИК по общини към 19.00ч. на 03.04.2021г.

03.04.2021

Съобщение

На 03.04.2021г. от 18.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

02.04.2021

Актуален списък на членовете на СИК по общини към 02.04.2021г.

02.04.2021

Съобщение

На 02.04.2021г. от 18.00 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

01.04.2021

Актуален списък на членовете на СИК по общини към 01.04.2021г.

01.04.2021

Съобщение

На 01.04.2021г. от 17.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

31.03.2021

Актуален списък на членовете на СИК по общини към 31.03.2021г.

31.03.2021

Съобщение

На 31.03.2021г. от 16.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

31.03.2021

График за получаване на изборните материали от СИК на 03.04.2021г. от Община Шумен

Ресторанта на Община Шумен

От 08:00

От 1 до 10 секция включително

От 09:00

От 21 до 30 секция включително

От 10:00

От 84 до 94 секция включително

От 11:00

От 105 до 115 секция включително

От 12:00

От 42 до 52 секция включително

От 13:00

От 63 до 73 секция включително

От 14:00

От 129 до 140 секция включително

Центъра за информация и услуги /източния вход/ в сградата на Община Шумен

От 08:00

От 11 до 20 секция включително

От 09:00

От 31 до 41 секция включително

От 10:00

От 95 до 104 секция включително

От 11:00

От 116 до 128 секция включително

От 12:00

От 53 до 62 секция включително

От 13:00

От 74 до 83 секция включително

30.03.2021

Съобщение

На 30.03.2021г. от 16.00 ще се проведе заседание на РИК Шумен

29.03.2021

Съобщение

На 29.03.2021г. от 17.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен

26.03.2021

Обучение за гласуване с машина

РИК Шумен  обявява, че на 29.03.2021г от 10:00ч ще се проведе онлайн обучение за работа с машините за гласуване за членовете на РИК, организирано от СИЕЛА НОРМА.  

Линк към обучението със свободен достъп за заинтересованите лица. Избира се бутон "Продължи с този браузър".

 

25.03.2021

МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

25.03.2021

Съобщение

На 25.03.2021г. от 15.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

24.03.2021

На вниманието на членовете на СИК

РИК Шумен предоставя за информация становище на Националния осигурителен институт относно прилагане на чл. 97, ал. 4 от ИК:

"Във връзка с процеса по конституиране на секционни избирателни комисии, моля да имате предвид, че съобразно чл. 97, ал. 1 от ИК членовета на секционните избирателни комисии получават възнаграждение за работата си в деня преди изборния ден, в изборния и за следващия ден.

По силата на специалната норма на чл. 97, ал. 4 от ИК изплащането на възнаграждение по ал.1 на членове на секционни избирателни комисии, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства."

24.03.2021

Секции, в които ще се проведе машинно гласуване

РИК Шумен прилага списък с номера и адреса на секциите на територията на област Шумен, където избирателите ще имат възможност да подадат своя вот чрез машинно гласуване.

23.03.2021

Обучителни материали

На вниманието на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на Област Шумен, РИК Шумен публикува

 1. Обучителни материали (брошура, плакат, ръководство) за работа с машината за гласуване.
 2. Линк за достъп до обучителен клип.
 3. Обучителен портал на ЦИК
22.03.2021

Методически указания за работа на секционните избирателни комисии

17.03.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, подписани заявления за смени в съставите на секционни избирателни комисии следва да бъдат изпращани по имейл до [email protected]  и същите да бъдат придружени от сканирано пълномощно, удостоверяващо правомощието да бъдат извършвани такъв тип промени.

16.03.2021

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г

 

          Заявленията  (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/2 март 2021 г.)  се подават до кмета на съответната община от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., включително.

           Заявлението може да бъде подадено от:

 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаещи да гласуват и имат постоянен адрес на територията на съответната община.
 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които имат настоящ адрес на територията на съответната община и са подали предварително заявление Приложение №12-НС  и са вписани в избирателният списък за гласуване по този настоящ адрес (приложение 12-НС се подава до 20.03.21 пред съответната общинска администрация)

            Адреси и контакти за подаване на заявленията са достъпни на сайтовете на общинските администрации съгласно адресната регистрация.

16.03.2021

БЮЛЕТИНА

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 15 март 2021 г. и във връзка с писмо на ЦИК с изх. № НС-15-163/15.03.2021 г. до всички районни избирателни комисии, публикуваме образец на бюлетината за  изборите за народни представители на 04.04.2021 г.  в тридесети избирателен район - Шумен

БЮЛЕТИНА ОБРАЗЕЦ

12.03.2021

Съобщение

На 12.03.2021г от 17:45ч ще се проведе заседание на РИК Шумен.

10.03.2021

Адресите на всички СИК на територията на област Шумен

За улеснение на гражданите, РИК Шумен публикува адресите на всички секционни избирателни комисии на територията на област Шумен тук.

09.03.2021

Съобщение

На 09.03.2021г от 17:30ч ще се проведе заседание на РИК Шумен.

08.03.2021

Съобщение

На 09.03.20201г. от 17.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен.

02.03.2021

Съобщение

На 02.03.20201г. от 17.30 ще се проведе заседание на РИК Шумен

02.03.2021

Съобщение

На 02.03.20201г. от 13.10 ще се проведе заседание на РИК Шумен

28.02.2021

Съобщение

На 01.03.2021г от 17:30ч ще се проведе заседание на РИК Шумен.

26.02.2021

РАБОТНО ВРЕМЕ РИК ШУМЕН

Работно време на РИК Шумен за 27.02.2021г. /събота/ и 28.02.2021г. /неделя/ - от 09:00 до 17:00ч. 

Тел. за връзка   054/ 913 004        054/ 913 275

26.02.2021

Регистрация на кандидатски листи

Предвид настоящата епидемична обстановка с цел избягване струпване на хора, РИК Шумен моли желаещите да регистрират кандидатска листа да се обадят предварително на тел. 0886 181872 за записване на час. 

25.02.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ШУМЕН

На 25.02.2021г от 18:00ч ще се проведе заседание на РИК Шумен.

23.02.2021

Регистрация на кандидатски листи

РИК Шумен напомня, че крайният срок за подаване на документи за регистриране на кандидатските листи за народни представители за участие в изборите за народни представители насрочени на 04.04.2021г е 17:00 часа на 02.03.2021г.

Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК Шумен, от 9:00 до 17:00 часа.

22.02.2021

Съобщение

Срокът за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в РИК Шумен е до 17.00 на 22.02.2021г.

19.02.2021

Заседание на РИК Шумен

На 19.02.2021г от 18:00ч ще се проведе заседание на РИК Шумен.

19.02.2021

Съобщение

Във връзка с предстояща регистрация на КАНДИДАТИ, ЗАСТЪПНИЦИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РИК Шумен предоставя приложения файл, съдържащ необходимите технически настройки за предварителна проверка на въвежданата информация.

17.02.2021

Заседание на РИК Шумен

На 17.02.2021г от 18:00ч ще се проведе заседание на РИК Шумен.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 192 / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 0450/04.04.2021г. от Наталия Стефанова – кандидат за народен представител от КП Воля и НФСБ

 • № 191 / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 0446/04.04.2021г. от Коалиция „Демократична България - Обединение“, подадена чрез пълномощника си адв. Силвия Запрянова Минчева

 • № 190 / 04.04.2021

  относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на РИК в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

всички решения