Архив избори:
05.06.2024

ВАЖНО! Обучително видео за работа с машини за гласуване за членовете на СИК.

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 г. и в изпълнение на Договор № 10/08.05.2024 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, Ви предоставяме Обучително видео за работа с машини за гласуване за членовете на СИК.

 

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/epns2024/edu/video

09.05.2024

ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СИК

На вниманието на партии и коалиции, подаващи заявления за промени в СИК, предоставяме следния файл за попълване на смените.

08.06.2024

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК ПО ОБЩИНИ КЪМ 08.06.2024Г.

08.06.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 08.06.2024г. в 17:30

07.06.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 07.06.2024г. в 17:30часа. 

07.06.2024

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК ПО ОБЩИНИ КЪМ 07.06.2024Г.

06.06.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 06.06.2024г. в 17:30часа. 

04.06.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 04.06.2024г. в 17:30часа. 

04.06.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 05.06.2024г. в 17:30часа. 

03.06.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 03.06.2024г. в 17:30часа. 

31.05.2024

МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

30.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 31.05.2024г. в 17:30часа. 

29.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 29.05.2024г. в 17:30часа. 

28.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 28.05.2024г. в 17:30часа. 

27.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 27.05.2024г. в 17:30часа. 

23.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 23.05.2024г. в 17:30часа. 

22.05.2024

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

РИК - Шумен съобщава на членовете на секционни избирателни комисии в Област Шумен, че "Сиела Норма" АД ще проведе онлайн обучения за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване на следните дати:

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

29 май 2024 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 372 634 933 762

Passcode: gJSGkR

2.

31 май 2024 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 338 044 742 644

Passcode: sdpW8L

3.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 386 839 835 584

Passcode: KFSG35

4.

3 юни 2024 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 366 402 880 204

Passcode: 4McKJR

5.

4 юни 2024 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 387 468 969 954

Passcode: i5Rcb2

6.

4 юни 2024 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 344 906 128 355

Passcode: Q3Ctij

7.

5 юни 2024 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 352 776 622 646

Passcode: ARtPcR

22.05.2024

Съобщение

Във връзка с писмо на ЦИК с изх. № ЦИК-ЕПНС-10-649/21.05.2024 г., публикуваме предпечатнен образец на бюлетините в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. в тридесети избирателен район - Шумен.

 

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕИСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

20.05.2024

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

ОБЩИНА

ЧЛЕН НА РИК

ДАТА И ЧАС

ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Хатидже Исуф

04.06.2024г. - 17:00ч.

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Стефка Маринова

05.06.2024г. – 17:00ч.

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Надежда Върбева

29.05.2024г. – 17:00ч.

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Иванка Павлова Станкова-Пирожок

05.06.2024г. – 17:30ч.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Ахмед Джамбазов

04.06.2024г. – 17:15ч.

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Валентина Нейкова

03.06.2024г. – 17:30ч.

ОБЩИНА СМЯДОВО

Виолета Вълчева

05.06.2024г. – 18:00ч.

ОБЩИНА ХИТРИНО

Милен Митев

31.05.2024г. – 17:00ч.

ОБЩИНА КАСПИЧАН

Биляна Пейчева

04.06.2024г. – 18:30ч.

ОБЩИНА ШУМЕН 
СЕКЦИЯ ОТ 89 ДО 131

Мария Василева

Николай Димитров

Детелина Куртева

02.06.2024г. – 11:00ч.

 

ОБЩИНА ШУМЕН 
СЕКЦИЯ ОТ 01 ДО 44

Мария Василева

Николай Димитров

Детелина Куртева

03.06.2024г. – 17:00ч

 

ОБЩИНА ШУМЕН 
СЕКЦИЯ ОТ 45 ДО 88

Мария Василева

Николай Димитров

Детелина Куртева

 

04.06.2024г. – 17:00ч

 

18.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 20.05.2024 г. в 17:30

15.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 16.05.2024 г. в 17:30 часа. 

10.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 13.05.2024 г. в 17:30 часа. 

08.05.2024

Теглене на жребий за представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9

Жребият за реда за представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по Радио Шумен в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. ще се извърши на 08.05.2024 г. в 17:30 ч. в заседателна зала етаж 2 на Областна администрация – Шумен, гр. Шумен, бул. Славянски № 30.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на партии и коалиции, регистрирани в РИК – Шумен кандидатски листи за изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., както и представители на Радио Шумен

Резултатът от проведения жребий ще се обяви с решение на РИК Шумен по реда на чл. 72, ал. 2 ИК.

08.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 08.05.2024 г. в 17:30 часа. 

07.05.2024

ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

                                              ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

                                                ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

Централната избирателна комисия уведомява, че от 29 април 2024 г. избирателите български граждани могат да извършват проверка дали са включени в избирателните списъци за гласуване в изборите на 9 юни 2024 г. на интернет страницата на общинската администрация по постоянния си адрес. Избирателните списъци са два – за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за гласуване в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Справката може да бъде извършвана и на страницата на ГД „ГРАО“ на следния адрес: https://www.grao.bg/elections/

Избирателите български граждани, които имат избирателни права, но не са включени в съответния избирателен списък, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по постоянния си адрес за вписване в избирателния списък (Приложение № 22-ЕП и Приложение № 23-НС от изборните книжа).

06.05.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 07.05.2024 г. в 17:30 часа. 

30.04.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 06.05.2024 г. в 17:00 часа. 

29.04.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 30.04.2024 г. в 17:30 часа. 

25.04.2024

Регистрирация на кандидатските листи на партии и коалиции

РИК Шумен - съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 3120-НС от 19 април 2024 г. на ЦИК са определени изискванията към ПП, КП и ИК относно регистрация на кандидатските листи за народни представители, а именно:

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, (Приложение № 66-НС);

б) пълномощно от лицата, изрично упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или подават от упълномощени лица;

в) списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидатите на диск или флашпамет в Excel формат.

Регистрирането на кандидатските листи за народни представители се извършва в периода от 9.00 на 25 април до 17.00 часа на 7 май 2024 г.

 

 

24.04.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 25.04.2024г. в 17:30часа. 

23.04.2024

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 23.04.2024г. в 17:30часа. 

22.04.2024

Съобщение

Заседание на РИК Шумен ще се проведе на 22.04.2024г. от 17:00часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 165-НС/ЕП / 10.06.2024

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 164-НС/ЕП / 10.06.2024

  относно: Приет сгрешен протокол № 3060066 Приложение № 113 НС-хм на СИК № 30300066

 • № 163-НС/ЕП / 10.06.2024

  относно: Приет сгрешен протокол № 3010066 Приложение № 113 НС-хм на СИК № 303000066

всички решения